Cập nhật: 17/03/2022 08:40 GMT+7

Chữa bệnh…“vô cảm về chính trị” !

- Trong các bệnh “vô cảm” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, qua mạn đàm, nắm bắt thì thấy rằng, bệnh “vô cảm về chính trị” là nguy hiểm nhất, bởi có thể thấy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là người truyền đạt và tổ chức cho nhân dân thực hiện, làm theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nắm bắt, phản hồi thông tin từ nhân dân để Đảng, Nhà nước có căn cứ hoạch định, điều chỉnh nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo động lực cho phát triển KT-XH, xây dựng và phát triển đất nước… tuy nhiên có những cán bộ, đảng viên hiện không quan tâm, không chú ý, không rèn luyện dẫn đến tình trạng chặc lưỡi cho qua hoặc có suy nghĩ, đảng viên thường thì làm được gì mà quan tâm đến chính trị… Đây là những dấu hiệu nguy hiểm của sự suy thoái trong từng cá nhân, làm giảm sút vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên… nhất là ở cấp cơ sở!

Có thể khẳng định, người cán bộ, công chức phải là người thông hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, cảm thông, thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; biết đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân. Vì vậy, có thể nhận thấy, nếu cán bộ, công chức “vô cảm về chính trị” thì sẽ như “cây mất gốc”; không thể cảm nhận, thấu hiểu và thực hiện tốt được chức trách, nhiệm vụ của mình, đi ngược lại với chủ trương “xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp” của Đảng, Nhà nước; gián tiếp làm mất lòng tin đối với Đảng, Nhà nước.

Do đó, chữa bệnh “vô cảm về chính trị” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là cần thiết, cấp bách, đòi hỏi kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, cần đặt trong tổng thể của việc chữa bệnh “vô cảm” trong xã hội, trong hệ thống giải pháp nhằm xây dựng và không ngừng nhân lên những yếu tố tích cực trong toàn xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội. Đặc biệt, cần đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức gắn liền với thực hiện khen thưởng, xử lý kỷ luật; gắn việc nâng cao đạo đức công vụ với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, hoàn thiện cơ chế giám sát đối với hoạt động của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, bằng việc “tự soi, tự sửa”, mỗi cán bộ, đảng viên công chức, viên chức cần “ tự bắt bệnh” để hiểu bệnh và chữa bệnh cho chính bản thân mình!

Chữa bệnh “vô cảm về chính trị” không chỉ từ mỗi cán bộ, Đảng viên mà các tổ chức cơ sở Đảng cần coi đây là căn bệnh nghiêm trọng, từ đó có phương pháp điều trị hiệu quả nhằm xây dựng người cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, có đủ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết phục vụ nhân dân, phục vụ tổ chức!

Minh Tự


Minh Tự

Các tin đã đưa

Chống dịch từ trong nhận thức

Chống dịch từ trong nhận thức
2022-03-03 10:08:00

baophutho.vn Trong biểu đồ công tác phòng, chống dịch hiện nay, việc mỗi ngày số ca mắc COVID-19, nhất là lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng từ hai, ba, bốn...

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu !

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu !
2022-02-17 09:02:00

baophutho.vn Nêu gương là truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, nêu gương tốt có vai trò dẫn dắt mọi người làm theo song thực tế hiện nay, có những cán...

Tuyệt đối không chủ quan, xem nhẹ

Tuyệt đối không chủ quan, xem nhẹ
2022-01-27 09:47:00

baophutho.vn Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm có xu hướng tăng ở một số địa phương trong cả...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long