Cập nhật:  GMT+7
ff3ex10b66x15e57x177bex18ae1x15ebax19699x189e0x112f3xX7x18e9ax14463x149b4x13e3bx17172x1897cxX5x16436xXax144eax16b6ex13e75x16de0x10f1axX3x1620ex17c8exX3xXexX1x13bd4xX15xX1xX3xX5x182d2xXbxX3x1421ex17f47xX15xX3xXbxX1x165cdxX15xX16xX3x18383x156b5xX1dxX15xX3xX2fx11e9dx15c62x10f72xX3x16c0bxX1dxX3xX37xX2fx14748x1682bxX3xXex13ea4xX15xX1xX0x1321bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6x1572cxXaxX12xX3exX16xX1dx18bb6xX3xX2xX46x10eb5xX3x108a3x10d46xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX16xX1x18b18xX3x11f68x190d6xX5ex16468xXexX3xX4x18434xX6xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX3xX39x172a6xX3xX39xXdx10b86xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37x1532cxX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1x15ca4xX3xX74xX75xX5exX77xXexX3xX64xX72xX15xX1xX3xX18x12001xX3xX15xX1xXdxX8dx19228xX3xX5xX65xX15xX1xX3xX64x170faxX30xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16x179b5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX30xX58xX5exXaxX12xXcxX1xX6xXcbxX3xX58x140a7xX3xX18xX75xXc5xXdxX3xX5x12c9bxX3xX4x15f97xX3xX4x11ae4xX4xX3xX64x16acbxX15xX16xX3xX4xX1x14e63x177fdxX3xX3fx16893x1478bxX15xX16xX3xX37xX30xX1dxX15xX16xX3xX37xX117xX118xX15xX16x15cebxX3x13a7axX5exX3xX39xXdx19127xX15xX3xX35xXcxX25xX3xXcxX42xX15xX1xX3xX7bxX5exXb7xX3x1424dxX1xX106xX3xX13xX1xX7bxX3xXexX72xX4xX1xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1x14325xX3xX3exX16xX75xX5exX103xX15xX3xXcxX1xX72xX3xX37xX10dxX15xX16xX3x10473x12e4cxXcbxX127xX3xXcxX42xX15xX1xX3xX7bxX5exX3xX39xXdxX12exX15xXb7xX3xX13exX1xX106xX3xX13xX1xX7bxX3xXexX72xX4xX1xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xXdfxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX30xX58xX5exXaxX12xX37x12409xXdxX3xX15xX16xX1xX72xX3xX64xX65xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX3exX16xX1xX72xX3xX74xX75xX5exX77xXexX3xX7xX19xX3x13236xX2xX46xX3exX36xX127xX37xX2fxX3exX3fxXb7xX3xX15xX16xX1dxX5exX3xX2x1408dxX46x13521xX46x12ad9xX1c7xX1ddxX2xX3xX4xX7bxX6xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX3xX39xX89xX3xX39xXdxX8dxX4xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xXadxX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX3xX39xX1dxX3xX36xX75xX5exX77xXexX3xX64xX72xX15xX1xX3xX7xX19xX3xX1c7x13b70xX46xX36xX2fxX127xX37xX2fxX3exX3fxXb7xX3xX15xX16xX1dxX5exX3x1078exX1c7xX46x17863xX46xX1ddxX1c7xX1ddxX2xX3xX39xX89xX3xX4xX118xX3xX4x10cc1xX75xX3xXexXc5xX3xX4xX1x13014xX4xX3xX4xX7bxX6xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX154xX3xX4xX109xX4xX3xX74xX75xX5exX77xXexX3xX64xX72xX15xX1xX3xX18xXc5xX3xX15xX1xXdxX8dxXcbxX3xX5xX65xX15xX1xX3xX64xXd3xX30xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xXdfxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX30xX58xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX64xX106xXb7xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xX3xX39xX1dxX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX3xX4xX106xX3xX4xX1xX25bxX4xX3xX15xX26xX15xX16xX3xXexX1xX6xXcbxX3xXcbxX117xX75xXb7xX3xX16xXdx12884xXbxX3xX39xXdxX8dxX4xXb7xX3xXbxX1x1627bxX4xX3xX39xX2fbxX3xX1xX30xXd3xXexX3xX64xX1a6xX15xX16xX3xX4xX7bxX6xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xXb7xX3xX37xX2fxX3exX3fxXb7xX3xXcxX1xX117x18c93xX15xX16xX3xXex10dbaxXfbxX4xX3xX37xX2fxX3exX3fxXb7xX3xX4xX109xX4xX3xX18xX6xX15xX3xX4xX7bxX6xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xX39xX1dxX3xX64xXd3xXdxX3xX18xXdx17b70xX75xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xXdfxX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xXadxX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX3xX4xX106xX3xX1dbxX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX114xX3xX13exX1xX2bxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX109xX4xX3xX36xX75xX19xX4xX3xX1xX1a6xXdxX154xX3xX13exX1xX2bxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX109xX4xX3xX37xX2fxX3exX3fxX154xX3xX13exX1xX2bxX15xX16xX3xXcxX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xXb7xX3xX3fxX167xX15xX3xX15xX16xX75xX5exX8dxX15xX154xX3xX13exX1xX2bxX15xX16xX3xX37xX1dxX15xX1xX3xX4xX1xX113xX15xX1xXb7xX3xXcxXc5xX3xX4xX1xX25bxX4xXb7xX3xX36xX75x10c46xX15xX3xXexX328xX72xXdfxX3xXcxX1xX14xX15xX16xX3xX74xX75xX6xX3xX4xX109xX4xX3xX74xX75xX5exX77xXexX3xX64xX72xX15xX1xX3xX18xXc5xX3xX15xX1xXdxX8dxXcbxX3xX5xX65xX15xX1xX3xX64xXd3xX30xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xXadxX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xXb7xX3xX18xX6xX30xX3xX16xX10dxXcbxX114xX3xX64xX10dxX15xX16xX3xX4xX1xX113xX3xX13xX6xX30xX3xX25xX26xX15xX3xXcxX1x15589xX15xX16xX3xX127xX3xX13xX1xX109xX15xX1xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xX3xXexX42xX15xX1xXb7xX3x12f4axXdxX12exXcbxX3xX13xX1xX109xX15xX1xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX3xX64xX117x18a7bxX4xX3xX18xXc5xX3xX15xX1xXdxX8dxXcbxX3xX13xX1xX109xX15xX1xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xXadxX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX154xX3xX1xX6xXdxX3xX64xX10dxX15xX16xX3xX4xX1xX113xX3xX64xX117xX4a1xX4xX3xX18xXc5xX3xX15xX1xXdxX8dxXcbxX3xX13exX1xX106xX3xX13xX1xX109xX15xX1xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX1dxX15xX3xX2fxX35xX36xX37xXadxX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xXb7xX3xX16xX10dxXcbxX114xX3xX3exX16xX75xX5exX103xX15xX3xX25xX26xX15xX3xXcxX1dxXdxXb7xX3xX166xX12exX3xXcxX75xX253xX15xX3x15989xX15xX1xXdfxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX30xX58xX5exXaxX12xX13exX1xX109xXexX3xX18xXdxX34cxX75xX3xX4xX1xX42xX3xX64xXd3xX30xX3xXexXd3xXdxX3xX18xX75xXc5xXdxX3xX5xX103xXb7xX3xX64xX10dxX15xX16xX3xX4xX1xX113xX3xX3fxX117xX118xX15xX16xX3xX37xX30xX1dxX15xX16xX3xX37xX117xX118xX15xX16xX3xX127xX3xX13exX1xX106xX3xX13xX1xX7bxX3xXexX72xX4xX1xX3xX37xX2fxX3exX3fxX3xXexX42xX15xX1xX3xX4xX1xX2f0xX4xX3xXcbx102c7xX15xX16xX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xXcbx13af7xXdxX3xX64xX117xX4a1xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX5xX22xXbxX3xX39xX1dxX3xX4xX109xX4xX3xX64xX10dxX15xX16xX3xX4xX1xX113xX3xX5xX65xX15xX1xX3xX64xXd3xX30xX3xXcbxX5b4xXdxX3xX64xX117xX4a1xX4xX3xX18xXc5xX3xX15xX1xXdxX8dxXcbxXdfxX3xX25xX26xX15xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX4x17bb5xX15xX3xX480xX1x15e90xX15xX3xXexX328xX117xX118xX15xX16xX3xXbxX1xX167xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX8dxXcbxX3xX39xX2fbxX3xX4xX2fbxX3xXexX1xX34cxXb7xX3xXbxX1x15495xX3xX1xX4a1xXbxX3xX39xX5b4xXdxX3xX15xX26xX15xX16xX3xX5xXfbxX4xXb7xX3xX7x19448xX3xXexX328xX117xX323xX15xX16xX3xX4xX7bxX6xX3xXexX5a5xX15xX16xX3xX4xX109xX15xX3xX18xX1a6xXb7xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX25bxX4xX154xX3xX7xX5b4xXcbxX3x167edxX167xX5exX3xX58xXfbxX15xX16xX3xX74xX75xX5exX3xX4xX1xX77xX3xX5xX1dxXcbxX3xX39xXdxX8dxX4xXb7xX3xX74xX75xX5exX3xX64xX72xX15xX1xX3xX4xX1xX25bxX4xX3xX15xX26xX15xX16xX3xXexX5a5xX15xX16xX3xXbxX1xX2bxX15xX16xX3xX4xX1xX75xX5exX12exX15xX3xXcbxX14xX15xXb7xX3xX64xX30xX1dxX15xX3xX480xX77xXexXb7xX3xXexX1xX19xX15xX16xX3xX15xX1xX253xXexXb7xX3xXexX22xXbxX3xXexX328xX75xX15xX16xX3xXexX1xX6xXcbxX3xXcbxX117xX75xX3xXexX328xXdxX34cxX15xX3xX480xX1xX6xXdxX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX8dxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX39xXdxX8dxX4xX3xX480xX1xX30xX6xX3xX1x16e21xX4xXb7xX3xX64xXd3xXexX3xX1xXdxX8dxX75xX3xX74xX75xX3ecxX3xX4xX6xX30xXdfxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX533xX75xXexX1xX30xX328xXaxX12xX3exX16xX75xX5exX10x10f15x1085bxX15xX3xX37xX30x113b1xX6xX0xX46xXbxX12

Nguyễn Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vì mình, vì cộng đồng

Vì mình, vì cộng đồng
2021-07-01 07:35:56

baophutho.vn Đã đến giờ họp chi bộ mà vẫn chưa thấy đồng chí Tiến, Bí thư Chi bộ đến họp, các đảng viên trong chi bộ hỏi nhau không biết có việc gì mà một...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long