Cập nhật: 31/03/2022 08:11 GMT+7

Học và làm theo Bác phải tự giác, tự thân

Có thể nói, sau gần sáu năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên sức sống mãnh liệt, lan tỏa rộng rãi, thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, làm nên sức mạnh cộng hưởng, đồng lòng lớn, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, củng cố, bồi đắp, nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, trở thành lẽ sống, lối sống, việc làm thường xuyên, nền nếp, là mục tiêu phấn đấu, khát vọng vươn tới của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn trên bình diện tổng thể, việc học tập và làm theo Bác ở nơi này, nơi kia, chi bộ này, đảng bộ nọ, địa phương này, cấp ngành kia hay một bộ phận cán bộ, đảng viên... không phải là không có những vấn đề cần bàn, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, hành động, lời nói, việc làm để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng với kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn có những hạn chế, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa quyết liệt, thiếu kịp thời, chưa sát thực tế, chưa phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu; việc cam kết tu dưỡng của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; xác định khâu đột phá còn lúng túng, việc phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình còn thiếu kịp thời; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị chưa mạnh mẽ, phê bình và tự phê bình còn qua loa chiếu lệ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả ngăn ngừa, cảnh báo chưa cao…

Từ nhận định của Tổng Bí thư, xin đơn cử, có những chi, đảng bộ việc triển khai quán triệt khá rầm rộ, bài bản nhưng tổ chức thực hiện còn qua loa, mang tính hình thức, việc học tập và làm theo Bác còn chủ yếu nằm trên chương trình, kế hoạch mà ít đi vào thực tiễn cuộc sống, chưa chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chưa quan tâm đến việc sơ kết, tổng kết thực hiện các chuyên đề hàng năm để rút ra kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức rõ, xác định cụ thể cho mình những việc học và làm theo Bác, chưa coi đó là việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác, tự thân của mỗi người dẫn đến thiếu hành động cụ thể, thiết thực, chưa phát huy vai trò nêu gương, đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân...

Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục thấm sâu vào đời sống xã hội, ngày càng thiết thực, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, từng bước làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và từng người dân phải thấm sâu, hiểu rõ, coi việc học và làm theo Bác là lẽ sống, nếp nghĩ, nhu cầu tự thân của chính mình, là việc làm tự giác, thường xuyên hàng ngày, hàng giờ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân trên mọi phương diện, đổi mới tinh thần phục vụ, tác phong công tác, lề lối làm việc, tự giác nêu gương, đi đầu trong từng lĩnh vực, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xác định rõ khâu đột phá, đưa việc học tập và làm theo Bác vào thực tiễn cuộc sống bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; tăng cường rèn luyện đội ngũ, tích hợp hài hòa giữa học tập Bác, làm theo Bác và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Hoàng Anh


Hoàng Anh

Các tin đã đưa

Chống “tự suy thoái” bằng nêu gương!

Chống “tự suy thoái” bằng nêu gương!
2022-03-24 08:09:00

baophutho.vn Qua mạn đàm, trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên và cấp ủy, thấy còn có hiện tượng đảng viên có suy nghĩ, hành vi, việc làm thiếu tính gương...

Chữa bệnh… “vô cảm về chính trị” !

Chữa bệnh… “vô cảm về chính trị” !
2022-03-17 08:40:00

baophutho.vn Trong các bệnh “vô cảm” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, qua mạn đàm, nắm bắt thì thấy rằng, bệnh “vô cảm về chính trị” là nguy hiểm...

Chống dịch từ trong nhận thức

Chống dịch từ trong nhận thức
2022-03-03 10:08:00

baophutho.vn Trong biểu đồ công tác phòng, chống dịch hiện nay, việc mỗi ngày số ca mắc COVID-19, nhất là lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng từ hai, ba, bốn...

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu !

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu !
2022-02-17 09:02:00

baophutho.vn Nêu gương là truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, nêu gương tốt có vai trò dẫn dắt mọi người làm theo song thực tế hiện nay, có những cán...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long