Cập nhật:  GMT+7
58b8xb3f4xa995x7eb2xb5a5x10cabx11207x67a9x10bedxX7xd447xbc41x6f87x7cd3xa597xfd19xX5xd9ffxXaxc9c8xX2x5e11x1148cxX15xX15xX3xfc26xXdxbf0cxX1xX3xX7xf8f5xX3xX4xX1xed06xc563xX3xf7afxX3xd1d7xXdxcc9axX1bxX3xXex6e8dxXbxX3xX4xX1xX24xX1bx101d3xX3x724cxea98xX3xX35xbcc2xX1bxX3xX35xXdxe983xX3xX1xd6f9xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX0x5f83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7a3xc807xX28x69f5xXaxX12xX0xXdxac04xX35xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7x7c0exX4xX9xXaxX1xXexXexXbx8c4dxX4bxX4bxX19xX6xX5bxXbxX1xX24xXexX1xX5bxX14xX37xX1bxX4bx67fexX7xX10xX6dxcd6dxXdxX5xX10xX7xX4bx7cefxXdxX5xX10xX7xX4bxX35xXdxX1bx592fxX35xXdxX24xX98xX1xX5bxX6xX98xX19xXdxX1bxX1xX14x8502xXbxX35xXaxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxf39bxXdxX28xXexX1xX75xX3xd31fxd36axX15xXbxb868xc748xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX75xX3xXbaxX15xX15xXbxXbdxXbexXaxX3xX4bxX12xX5axXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xXexX1xX24x8cb7xX4xX3xXbxX1x7f66xXdxX3xX19xXddxX3xX35xX3bxX1bxX3xX35xXdxX40xX3xX1xX43xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX3xX4xf496xX6xX3x9decxXdxcff4xX1bxX3xX1xf7c1xXbxX3xa5f6xX24x6f6axX4xX3xXexb403xXdxX3x9ae5xX6xX5xXdxX3xXexX24x8127xX1bxX3xXexX6dxX6xX3xXexX10cxXdxX3xf310xX6xX5bxX3xbef8xX10fxX6xX5xXdx95b8xf4adxX3xX1bxX35x70a4xX5dxX3xe06ex9f84xX4bxXb9xX4bxX132xX15xX2x11321xX14xX3xX125x9b1exX1bxX1xX75xX3x100b2xX89xe5d6xX4bxXcxXcxaf86x9629x663cxX12axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xX14bxX35xX12fxX5dxX3xX2xXbaxX4bxX13axX12bxX3xa6eexX1xX5bxd80fxX1bxX35xX3xX2xX14xX15xX15xX15xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3x82e6xba6cxX1bxX3xXexec1dxX3xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3x114d8xX24xX108xX4xX3xX37xX12fxX3xX62xXddxXexX3xX7xX108xX3xX1bx10d83x11588xX4xX3xf771xX3xX4xX1xX23xX24xX3xX26xX3xX182x620fxX3xX16dxX183xXexX3xXexX1x5d6cxX4xX3xX4xX24xXddxX4xX3xXexX2exXbxX3xXexX6dxX2exX1bxX3xX35xX3bxX1bxX3xX35xXdxX40xX3xX1xX43xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX3xX182xX6xX3xX106xX24xX108xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX182xX116xX24xX3xXexXdxXffxX1bxX3xX28xXdxX2axX1bxX3xX6dxX6xX3xXexX10cxXdxX3xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3xX18fxX24xX108xX4xX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xX14bxX35xX5bxX12fxXdxX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3xX18fxX24xX108xX4xX12bxX3xX4xXe2xX4xX3xX1bxX19fxX1a0xX4xX3xX145xX6xX16dxXdxX7xXexX6xX1bxX12bxX3xX10fxd35cxX1bxX35xX3x11672xe057xX3xX37xX12fxX3xXcxX1xXe2xXdxX3xXfdxX6xX1bxX3xX4xd7b9xX1bxX35xX3xX4xda3fxX3xX4xXe2xX4xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xXexX1xX6xX62xX3xX35xXdxX6xX3xX4xX24xXddxX4xX3xXexX2exXbxX3xXexX6dxX2exX1bxX3xX16dx116f1xX5bxX3xX28xX12fxXdxX3xX2xX15xX3xX1bxX35xX12fxX5dxX3xXexX10cxXdxX3xX62xXddxXexX3xX4x7618xX3xX7xX1a3xX3xX1xX24xae8axX1bxX3xX5xX24xX5dx111daxX1bxX3xX106xX24xX23xX1bxX3xX7x6919xX3xXexX10cxXdxX3xX1xX24xX5dxX2aaxX1bxX3xX149xXe2xX4xX3x5b95xX29dxX1bxX3xXexX1xX24xXddxX4xX3xXex89d9xX1bxX1xX3x6810xX12fxX3xX14bxX6xX62xX12bxX3xX62xXdxX38xX1bxX3xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3xX18fxX24xX108xX4xX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xX24axXe2xX4xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xXexX1xX6xX62xX3xX35xXdxX6xX3xXexX2exXbxX3xXexX6dxX2exX1bxX3xX35x10186xX62xX3xX5xf2b7xX1bxX1xX3xX19xXddxX3xX19xXdxX1bxX1xX12bxX3xX106xX24xX23xX1bxX3xX5dxX12bxX3xX16dxX1fxX3xX7xX19fxX3xX37xX12fxX3xX106xX24xX23xX1bxX3xX1bxX1xX23xX1bxX3xXexX187xX3xX4xXe2xX4xX3xX182xX29dxX1bxX3xX37xe5a1xX3xX37xX2exX1bxX3xXexX170xXdxX12bxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX246xX1bxX35xX3xXexX6dxX2b3xX4xX3xXexX1x10410xX1bxX35xX3xX37xX12fxX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7x9cc1xX3xX4xXfaxX6xX3xX5xX2b3xX4xX3xX5xX19fxX103xX1bxX35xX3xXbxX1xX170xX1bxX3x884exX1bxX35xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xXcxX6dxX5bxX1bxX35xX3xX16dxX1xX24xX246xX1bxX3xX16dxX1xX24bxX3xX4xX24xXddxX4xX3xXexX2exXbxX3xXexX6dxX2exX1bxX3xX62xX6xX1bxX35xX3xXexXffxX1bxX3x71cdxX2c3xX1xX6xX6dxX10xX28xX3x8c53xX10xX7xXexXdxX1bxX5dxX3xX132xX15xX132xX2xX12bx6b54xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xX4xXe2xX4xX3xX1bxX19fxX1a0xX4xX3xX182xX1adxX3xXexX1xX2b3xX4xX3xX1xX12fxX1bxX1xX3xXexX2a4xXexX3xX4xX170xX3xX4xXe2xX4xX3xX5xX5bxX10cxXdxX3xX1xX12fxX1bxX1xX3xX182xXddxX1bxX35xX3xX4xX1xX328xX1bxX1xX3xXexX6dxX5bxX1bxX35xX3xX1xX5bxX10cxXexX3xX182xXddxX1bxX35xX3xX35xX3bxX1bxX3xX35xXdxX40xX3xX1xX43xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX3xX4xXfaxX6xX3xXfdxXdxXffxX1bxX3xX1xX103xXbxX3xX106xX24xX108xX4xX3xe924xX3xXexX6dxXdxX1bxX1xX3xX7xXe2xXexX12bxX3xXexX24xX116xX1bxX3xXexX6dxX6xX12bxX3xX19xX170xX5bxX3xX37xX2aaxX3xX28xX23xX1bxX3xXexX1xX19fx9ee8xX1bxX35xX12bxX3xXexX2a4xX1bxX3xX4xX246xX1bxX35xX3xX4xX1xX108xX1bxX35xX3xX16dxX1xXfaxX1bxX35xX3xX19xX108xX12bxX3xXexX6dxXdx107f5xX1bxX3xX16dxX1xX6xXdxX3xX4xX377xX1bxX3xX4xX399xX3xXexX10cxX62xX3xXexX1xX48cxXdxX12bxX3xX4xX399xX24xX3xX1xXddxX3xXexX6dxXffxX1bxX3xX4xX1xXdxX183xX1bxX3xXexX6dxX19fxX48cxX1bxX35xX3xX37xX12fxX3xX16dxXdxX4adxX62xX3xX7xX5bxXe2xXexX3xX37xX2aaxX3xX7xXdxX1bxX1xX12bxX3xX28xX35cxX4xX1xX3xXexX2axX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xX24axXe2xX4xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xX4xX25axX1bxX35xX3xX28xXdxX2axX1bxX3xXexX2exXbxX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX1xX24xX108xX1bxX35xX3xX182xd86cxX1bxX35xX3xX182xXddxX3xX37xX1a0xXdxX3xX16dxX1xXfaxX1bxX35xX3xX19xX108xX3xXexX10cxXdxX3xX62xXddxXexX3xX182xX2a4xXexX3xX1bxX19fxX1a0xX4xX3xX35xXdxX170xX3xX182xX35cxX1bxX1xX3xX4xX1xX3bxX62xX3xXexX6dxX5bxX1bxX35xX3xXbdxX24xX1bxX35xX3xX182xXddxXexX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xX24axX24xXddxX4xX3xXexX2exXbxX3xXexX6dxX2exX1bxX3xX28xX2b3xX6xX3xXexX6dxXffxX1bxX3xX4xX29dxX3xX7xX1a3xX3xX62xXddxXexX3xX7xX2b3xX3xX4xX108xX3xX1bxX377xX62xX3xX132xX15xX2xf840xX3xXexX10cxXdxX3xX10fxX6xX5xXdxX3xX16dxX1xXdxX3xX5xX2b3xX4xX3xX5xX19fxX103xX1bxX35xX3xX35xX3bxX1bxX3xX35xXdxX40xX3xX1xX43xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX3xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3xX18fxX24xX108xX4xX3xX19xX35cxX3xXexX2a4xX1bxX3xX4xX246xX1bxX35xX3xX37xX12fxX3xX62xXddxXexX3xXexX6dxX5bxX1bxX35xX3xX7xX108xX3xX1xed68xX3xX182xX1adxX3xXexX1xXdxX2aaxXexX3xX62xX10cxX1bxX35xX12bxX3xX37xX12fxX3xXexX3bxX1bxX1xX3xX1xX24xX108xX1bxX35xX3xXbdxX170xX5dxX3xX6dxX6xX3xX4xca90xX1bxX35xX3xX1bxX377xX62xX3xX1bxX1xX19fxX1bxX35xX3xX1a3xX3xX14bxX6xX62xX3xX2c3xX24xX28xX6xX1bxX12bxX3xX16dxX1xXdxX3xX5xX2b3xX4xX3xX5xX19fxX103xX1bxX35xX3xX35xX3bxX1bxX3xX35xXdxX40xX3xX1xX43xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX3xXbxX1xX170xXdxX3xX19xX170xX5bxX3xX37xX2aaxX3xX28xX23xX1bxX3xXexX1xX19fxX48cxX1bxX35xX3xX4xX1xX35cxX24xX3xX170xX1bxX1xX3xX1xX19fxX1a3xX1bxX35xX3xX4xXfaxX6xX3xX4xXe2xX4xX3xX4xX24xXddxX4xX3xX35xXdxX6xX5bxX3xXexX6dxX6xX1bxX1xX3xX35xXdxX40xX6xX3xX4xXe2xX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xXe2xXdxX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xXcxX6dxX5bxX1bxX35xX3xX16dxX1xXdxX3xX182xe154xX12bxX3xX1a3xX3xX62xXddxXexX3xX16dxX35cxX4xX1xX3xX19xX170xX1bxX3xX16dxX1xXe2xX4xX12bxX3xX62xXe2xX5dxX3xX19xX6xX5dxX3xX16dxX1xX246xX1bxX35xX3xX1bxX35xX19fxX48cxXdxX3xX5xXe2xXdxX3xX19xX6xX5dxX3xX5xXdxX2aaxX1bxX35xX3xX1a3xX3xX16dxX1xX24xX3xX37xX2b3xX4xX3xXbdxX24xX1bxX35xX3xX182xXddxXexX3xX35xXdxX170xX3xX182xX35cxX1bxX1xX3xX182xX4adxX3xX6dxX12fxX3xX19xX5bxX62xX12bxX3xX37xX12fxX3xX16dxX1xXdxX3xXbxX1xXe2xXexX3xX1xXdxX2aaxX1bxX3xX19xX5bxX62xX3xX7x7b7bxX3xX28xX5bxX3xX6dxX5bxX19xX5bxXexX3xXbdxX25fxX3xX5x7578xX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX5bxX28xX5dxXaxX12xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3xX18fxX24xX108xX4xX3xX5xX12fxX3xX106xX24xX108xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX4xX6e0xX3xX7xX108xX3xX5xX19fxX103xX1bxX35xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xX35xX3bxX1bxX3xX35xXdxX40xX3xX1xX43xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX3xX5xX1a0xX1bxX3xX1bxX1xX2a4xXexX3xXexX6dxX5bxX1bxX35xX3xX7xX108xX3xXbaxX3xX1bxX19fxX1a0xX4xX3xXexX1xX12fxX1bxX1xX3xX37xXdxXffxX1bxX3xXexX1xX19fxX48cxX1bxX35xX3xXexX6dxX2b3xX4xX3xX4xXfaxX6xX3xX2d2xXddxXdxX3xX182xX324xX1bxX35xX3xX5axX170xX5bxX3xX6xX1bxX3xXfdxXdxXffxX1bxX3xX1xX103xXbxX3xX106xX24xX108xX4xX14xX3xb359xX4adxX3xXexX187xX3xX1bxX377xX62xX3xX2xX13axX13axX15xX12bxX3xXcxX6dxX24xX1bxX35xX3xX18fxX24xX108xX4xX3xX182xX1adxX3xX4xX25fxX3xXbaxX15xX14xX15xX15xX15xX3xX19xXdxX1bxX1xX3xX7xX1fxX3xXexX1xX6xX62xX3xX35xXdxX6xX3xX132xXbaxX3xX7xX399xX3xX62xX2aaxX1bxX1xX3xX35xX3bxX1bxX3xX35xXdxX40xX3xX1xX43xX6xX3xX19xX3bxX1bxX1xX3xXexX6dxXffxX1bxX3xXexX5bxX12fxX1bxX3xX4xX116xX24xX14xX4bxX14xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c3xX5bxX24xX6dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5bxX3xXcxXcxX149xX14axX14bxX0xX4bxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long