Cập nhật:  GMT+7
dcd0xf2d0xe452x14f71x1279bxecbexf566x12719x11ca1xX7x1463dx1108bxf053xed23x12dcex10a81xX5x1455dxXax13526xeafbxX1xde68x14702xX3xf5b7xX1xXdxX3x1089fxfe0bxX3xX5x12f21xX4xX3xXexX1x14612xX4xX3x1257dx1501bxee0dxX3xX1xde80x1576dxXexX3xX28x119e0xX1cx148edxX3x11277x10434xXexX3xX1cxX34xX1xXdxe09ex15041xX3xX13x128e4x1147cx12393xeb54x107dbxX2x1142cxX0x13d72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12974xX2dx11a97xX2axXaxX12xX0xXdxX3fxX34xX3xX7x126e3xX4xX9xXaxX4axX4axX4x158d9x1129fxX6xX2dxXbxX1xX16xXexX1xX2dxX6cx12ccaxX1cxX4axX5bxX10xX7xf2faxXexX2dxXbxX4axX1cxX10x13fa7xX7xX4ax10fa1x10a0dxX87xX87xX4ax1166cxX48xX5bxf221xX88x15c33xX8cxX91xX87xfeddxXexX2xe64cxX2xX2xX8cxX98xX5xX2xX6cx1164axXbxX34xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe663xX10xX6xX5bxXaxX12x1548axXdx11819xX3fxX3xX28x154c4xX4xX3xX13xX45xX13xX3x12601x1407exX65xXdxX4xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX6dxXdxe8ccxXexX3xX28xXd6xX1cxX3xXexX1xfc43xXdxX3xX28xXdx1494axX3fxX3xX1xXdxX3exX1cxX3xXexX2exXdx10a53xX3xX4xXbexX4xX3x11db1xX16xXc2xX4xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX3xX28xX2exXexX3xXex1256cxX3xX5xX3exX3xX2xX6cxX98xX88xX88xX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX4axX2xX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xX1cxX34x1598fxXdfxXdxXefxX3xXexX1x12cddxXbxX3xX1x1323cxX1cxX3xX1cxX1xXdxf72dxX16xX3xX7xX2dxX3xX77x13512xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX1cxX12cxX144xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xed13xX16xX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2dxX5bxX2axXaxX12xfd49xX34xfc27xX2axX3xX8cxX4axX91xXefxX3xXcxX65xX16xX1cxX34xX3xXexX15xX3fxX3xX7dxXdxXe4xX3fxX3xX7xX2dxXbexXexX3xX77xX16fxX3xXbxX1x135faxX1cxX34xX3xX1cxX34x1092exX6xX3xX5bx11a99xX4xX1xX3xX6dxX3exX1cxX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX3x11834xX13xX45xX13xX3xXc9xXcaxX65xXdxX4xX6x11c49xX3xX4xX1xX2dxX3xX6dxXdxXd6xXexX3xX4xXbexX4xX3xX1cxX12cxX144xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX3xX7xe533xX3xXexXdxXd6xXbxX3xX1cxX1x11470xX1cxX3xXex11cbaxX1cxX34xX3xX4xX32xX1cxX34xX3xX48xX88xX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xX6dxX32xX3xX7dxXdxXexX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX3xX13xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xX3xXexX65xX2dxX1cxX34xX3xX77xX190xX1cxX34xX3xX91xX3xXexX1xXbexX1cxX34xX3xXexX144xXdxX3xX1cxX1xed03xX3fxX3xXexde5exX1cxX34xX3xX4xX12cxXdfxX1cxX34xX3xX4xf8abxX1cxX34xX3xXexXbexX4xX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX3xXexX65xea8cxX1cxX3xX5bxXdxX3exX1cxX3xX65xX32xX1cxX34xX3xXexX2exXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX5xdd96xX4xX3xX1cxX16fxX2axX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2dxX5bxX2axXaxX12xXcxX65xX2dxX1cxX34xX3xX3fxX32xXexX3xXexX1xX237xX1cxX34xX3xX6dxXbexX2dxXefxX3xXbcxXdxXbexX3fxX3xX28xXc2xX4xX3xX13xX45xX13xX3xXc9xXcaxX65xXdxX4xX6xX3x15b6bxX2dxX1xX1cxX3xX16dxX7dxX10xX1cxX34xX6xX7xX2dxX1cxX34xX3xX7dxX24cxX16xX3xX34xfeefxXdxX3xX4xXbexX4xX3xX1cxX12cxX144xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX3xX4xee2bxX1cxX3xX7dxX1xX29xX1cxX3xXexX65xX12cxX137xX1cxX34xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX3exX1cxX3xXexX196xX3xX2xX88xX46xX87xX88xX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX3xXexX65xX12cxX144xX4xX3xXexX1xXdfxXdxX3xX28xXdxXe4xX3fxX3xX5bxX19axX4xX1xX3xX13xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xX3xX28xX2exXexX3xX28x13727xX1cxX1xX3xX28xXe4xX3xX28xX12cxX6xX3xX65xX6xX3xX1cxX1xf964xX1cxX34xX3xX6dxXdxX3exX1cxX3xXbxX1xXbexXbxX3xef8dxX1cxX34xX3xXbxX1x14d85xX3xXbxX1x136c1xX3xX1x12a40xXbxX3xX1cxX1xX228xX3fxX3xX34xXdx10a8exX3fxX3xX28xX16fxX3xX5xX15xX2axX3xX5xX6xX1cxX3xX5bxX19axX4xX1xX3xX6dxX3exX1cxX1xX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2dxX5bxX2axXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX237xX1cxX34xX3xX16dxX7dxX10xX1cxX34xX6xX7xX2dxX1cxX34xXefxX3xX28xXe4xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX3exX1cxX3xX28xX12cxX354xX4xX3xX3fxX263xX4xX3xXexXdxX24cxX16xX3xXf5xX16xX6xX1cxX3xXexX65xX2bdxX1cxX34xX3xXexX65xX24cxX1cxXefxX3xX6dxX24cxX1cxX3xX4xX2exX1cxX1xX3xX7xX20xX3xX1xX1dxX3xXexX65xX354xX3xXexX196xX3xX1cxX1xXdxX13dxX16xX3xXexX1e2xX3xX4xX1xX347xX4xX3xXf5xX16xXc2xX4xX3xXexXd6xX3xX77xX16fxX3xX1cxX1xX16fxX3xXexX16fxXdxX3xXexX65xX354xXefxX3xX4xXbexX4xX3xXf5xX16xXc2xX4xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX3xX4xX2d3xX1cxX3xXbxX1xX35exXdxX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX1xX354xXbxX3xXexX1xX1dexXexX3xXexXc2xXexX3xX4xff81xX1cxX34xX3xX1cxX1xX12cxX3xX4xX2d3xX1cxX3xX7xX20xX3xX28xX2dxX16fxX1cxX3xX7dxXd6xXexX3xX77xX16fxX3xX28xfd9fxX1cxX34xX3xX5xX190xX1cxX34xX3xX4xX6xX2dxX3xX28xX32xX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2dxX5bxX2axXaxX12xXbcxXdxXbexX3fxX3xX28xXc2xX4xX3xX13xX45xX13xX3xXc9xXcaxX65xXdxX4xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX6dxXdxXd6xXexX3xX28xXd6xX1cxX3xXexX1xXdfxXdxX3xX28xXdxXe4xX3fxX3xX1xXdxX3exX1cxX3xXexX2exXdxXefxX3xX4xXbexX4xX3xXf5xX16xXc2xX4xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX3xX28x1015axX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX3xX13xX42xX43xX44xX45xX46xX2xX48xX3xX4xX1xX2dxX3x12b7cxXefxX8cxX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xXexX65xX12cxXdfxX1cxX34xX3xX1xX354xXbxXefxX3xX28xX2exXexX3xXexX10cxX3xX5xX3exX3xX2xX6cxX98xX88xX88xX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX4axX2xX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xX1cxX34xX12cxXdfxXdxXefxX3xXexX1xX133xXbxX3xX1xX137xX1cxX3xX7dxX1xXbexX3xX1cxX1xXdxX13dxX16xX3xX7xX2dxX3xX77xX144xXdxX3xX44xXexX6xX5xX2axX3xX1acxX4e1xX98xX6cxX88xX88xX88xX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX4axX2xX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xX1cxX34xX12cxXdfxXdxX1b7xX3xX1xX6xX2axX3xXc9xX1cxX1xX3xX1acxX4e1xX88xX6cxX88xX88xX88xX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX4axX2xX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xX1cxX34xX12cxXdfxXdxX1b7xX6cxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX2dxX5bxX2axXaxX12xXcxX65xX2dxX1cxX34xX3xX7dxX1xXdxX3xX28xX34dxXefxX3xXcxX1e2xX3xX4xX1xX347xX4xX3x10755xX3xXexXd6xX3xXexX1xXd6xX3xX34xXdxX144xXdxX3xX1acx15b68xXb6xX42xX1b7xX3xX4xX1xX2dxX3xX6dxXdxXd6xXexX3xX28xXe4xX3xX28xX2exXexX3xX28xX12cxX354xX4xX3xXexX10cxX3xX5xX3exX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX3xX1cxX1xX12cxX3xX4xXbexX4xX3xX1cxX12cxX144xX4xX3x15a10xXdxX24cxX1cxX3xX3fxXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX155xX16xX3xX1acx1569cx12b8dxX1b7xXefxX3xX1cxX34xX2dxX16fxXdxX3xX48xX88xX3xXexX65xXdxX3exX16xX3xX6dxX32xX3xX7dxXdxXexX3xX36xX37xXexX3xX1cxX34xX1xXdxX3exX3fxX3xX3fxX144xXdxX3xXexXdxXd6xXbxX3xX1cxX1xX1dexX1cxXefxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX16xXexX1xX2dxX65xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXcxXcxf4faxX43xX16dxX0xX4axXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long