Cập nhật:  GMT+7
955axeeefx13763x13d32x15236xe108x12e5ex15378xb9f1xX7x14f50x11d03xc7fcxef07xb8e6x12f67xX5x14972xXaxf2f5xeaf2xX1xb96ax10133xX1xX3xXbxX1x141cexX3xbbcdx138d7xX3xcba0xda4dxX6xX3x12f65xX6xX3xX16xX1xf58axX16x1143fxX3xX4xX6x12051xX3xfc2bxc52axXexX3xX2fx121a2xXdxX3xd812xe54cxX3xX39xf33exX16xX3xX20xX3axX3x12b53xXdxX3xX4xX21xX0xa296xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1525exX10xX6xX43xXaxX12xX1dxX1exX3xXexX1xc078xX16xX2bxX3x11a40x11dc2xc7fbxX3xX7xc023xX3xX4xX3dxXbxX3x1433axX2x1261exX3xXexX24xXdxdd4ax12f68xX3xee07xbcd4x1030bxX3xX4xX1xX69xX3xX4xX1xX21x1086cxX16xX2bxX3xXexX24xbf6fxX16xX1xX3xX1xba37xX3xXexX24x14fd8xX3xX16xX2bxX21xaf32xXdxX3xX16xX1xca1dxXbxX3xX4xX21xX3x1324cxX10xX16xX10x1417fxX7axX10xX5xX6xX3xb136xX3xXcx107adx9ad8xX3x9aa1xX68xX16xX3xX4xe431xX7axX3xX39x123c7xX3xX4xX3dxXbxX3xX2x14f4axX2xX3xXexX24xXdxX79xX7axX3xX7cxX7dxX7exX3xXexXdxX3axX16xX3xX39xXdxX79xX16xX3xXexX24xX96xX3xX16xX1xXb3xX16xX3xX20x13b82xX69xX3xX4xX1xX69xX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xX43xXdxX3xX4xX21xX3xXa6xX10xX16xX10xXaaxX7axX10xX5xX6xX3xX20xX6xX16xX2bxX3xXex144b5xX3xX16xXe7xX16xX3xXexXe7xXdxX3xXb6xX24xX6xXaaxXdxX5xbeafxX3xX13xX69xX5xX69xX2fxX67xXdxX6xb8abxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX69xX43xXb4xXaxX12xX0xXdxX2fxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX16xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXb4xX5xX10xX9xXax98d4xXdxX43xXexX1x13b39xX3xd1ccxd8cfxbeb3xXbxd410x13534xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX15bxX3xX72xe2e0xXc6xXbxX161xX162xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX124xX67xX6xX69xXbxX1xX7axXexX1xX69xX124xX39xX16xX49xX43xX10xX7xX31xXexX69xXbxX49xX16xX10xX156xX7xX49xX15exX15exX15exX72xX49xX2xX2xX2xX43xX15dxX15fxX16dxX74xX15fxX15exX15fxXexX16dxbfb9xX15dxX1a9xX5xX15dxbeb0xX2xX2xX15fxX15dxX16xX1xX6xXbxX4xX7axX124xfd2bxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX24xX6xX3xX16xX1xX29xX16xX2bxX3xX4xX6xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX2fxX36xXdxX3xX39xX3axX3xX39xX3dxX16xX3xX20xX3axX3xX43xXdxX3xX4xX21xXaxX3xX156xXdxX43xXexX1xX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX72xX16dxXc6xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX69xX43xXb4xXaxX12xXcxX24xX69xX16xX2bxX3xX31xX1xX7axX63xX16xX3xX31xX1x1118cxX3xX58xb938xXdxX3xX16xX2bxX1xX10axX3xXcxX1xX21xX96xX16xX2bxX3xX20xf766xX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX7axX3xX1dxX1exX3xX5xXbbxX16xX3xXexX1xe978xX3xX16dxX3xX43xXdxd742xX16xX3xX24xX6xX3xXb0xX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xXbxX1x9a11xX3x13141xX69xX7xX3xb9bfxX16xX2bxX10xX5xX10xX7xX3xa693xX1dxX1exd8c6xX11axX3xX16xX2bxXbfxXb4xX3xX2xX15fxX49xX15dxX11axX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX239xX16xX2bxX3xXexX1xX274xX16xX2bxX3xbbcaxX69xX10xX3xXb6xXdxX43xX10xX16xX3xX20xef96xX3xX20xX21xX6xX3xX24xX6xX3xX2fxX23cxXexX3xX7xX274xX3xX4xX6xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX2fxX36xXdxX3xX39xX3axX3xX39xX3dxX16xX3xX20xX3axX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xX43xXdxX3xX4xX21xX124xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX69xX43xXb4xXaxX12xX13xc14cxX3xXexX1xdd46xX11axX3xX1dxX1exX3xXexX1xX63xX16xX2bxX3xX67xX68xX69xX3xX7xX6cxX3xX4xX3dxXbxX3xX72xX2xX74xX3xXexX24xXdxX79xX7axX3xX7cxX7dxX7exX3xX4xX1xX69xX3xX4xX1xX21xX87xX16xX2bxX3xXexX24xX8dxX16xX1xX3xX1xX92xX3xXexX24xX96xX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xX16xX1xXa0xXbxX3xX4xX21xX3xXa6xX10xX16xX10xXaaxX7axX10xX5xX6xX3xXb0xX3xXcxXb3xXb4xX3xXb6xX68xX16xX3xX4xXbbxX7axX3xX39xXbfxX3xX7xX6cxX3xX4xX3dxXbxX3xX2xXc6xX2xX3xXexX24xXdxX79xX7axX3xX7cxX7dxX7exX3xXexXdxX3axX16xX3xX39xXdxX79xX16xX3xXexX24xX96xX3xX16xX1xXb3xX16xX3xX20xXe7xX69xX3xX39xXbfxX3xXexX1xc057xX4xX3xXbxX1xda29xX2fxX3xX31xX1xX39fxX16xX3xX4xX3dxXbxX3xX4xX1xX69xX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xX43xXdxX3xX4xX21xX3xXa6xX10xX16xX10xXaaxX7axX10xX5xX6xX3xX20xX6xX16xX2bxX3xXexX10axX3xX16xXe7xX16xX3xXexXe7xXdxX3xXb6xX24xX6xXaaxXdxX5xX11axX3xX13xX69xX5xX69xX2fxX67xXdxX6xX11axX3xa9b3xX4xX7axX6xX43xX69xX24xX3xX39xXbfxX3x12337xX10xX24xX7axX124xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX69xX43xXb4xXaxX12xX13x13bf8xX16xX2bxX3xX39xX36xXdxX3xX20x126ddxX11axX3xX1dxX1exX3xX7xX6cxX3xXexX68xXdxX3xX31xX1xX63xXdxX3xXbxX1xX2ffxX4xX3xX4xX1xX21xX87xX16xX2bxX3xXexX24xX8dxX16xX1xX3xX4xX1xX69xX3xXbxX1xc774xXbxX3xX2fxX23cxXexX3xX7xX274xX3xX20xX274xXdxX3xXexX21xX96xX16xX2bxX3xX5xXbfxX3xX4xX63xX16xX2bxX3xX43xXb3xX16xX3xX1dxX1exX3xX39xXbfxX3xX16xX1xX29xX16xX2bxX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xX20xX10axX16xX1xX3xX4xX21xX3xX5xXb3xX7axX3xX43xXbfxXdxX3xXexXe7xXdxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX96xX4xX3xX20x103caxX16xX2bxX3xX31xf3b4xX3xX20xX303xX3xX20xX21xX6xX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xXexX1xXb3xX16xX3xXb0xX3xX13xX7axX67xX6xX3xX39xXbfxX3xX58xX6xXdxXexXdxX3xX20xX32xX16xX3xX1dxX1exX3xXexX1xX63xX16xX2bxX3x1487dxX7axX6xX3xX2fxX23cxXexX3xX4xX87xX3xX4xX1xX32xX3xXexXe7xX2fxX3xXexX1xX9bxXdxX124xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX69xX43xXb4xXaxX12xXcxXe7xXdxX3xX58xX23cxXdxX3xX16xX2bxX1xX10axX3xXcxX1xX21xX96xX16xX2bxX3xX20xX24cxX16xX1xX3xX4xX1xXb3xX7axX3xX1dxX1exX3xX5xXbbxX16xX3xX16xXbfxXb4xX11axX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xX4c5xX7axXb4xX3axX16xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX239xX16xX2bxX3xXexX1xX274xX16xX2bxX3xXb6xXdxX43xX10xX16xX3xX20xX2b7xX3xX31xa452xX7axX3xX2bxf063xXdxX3xX4xX68xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXb0xX3xX4xX1xXb3xX7axX3xX1dxX1exX3xXexX48fxX16xX2bxX3xX4xX21xX9bxX16xX2bxX3xX67x10f58xX69xX3xX39xX79xX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xX43xXdxX3xX4xX21xX11axX3xX20x10d86xX16xX2bxX3xXexX1xX9bxXdxX3xXexX1xbb10xXexX3xX4xX1xb10exXexX3xX67xXdxX541xX16xX3xX2bxXdxX36xXdxX3xX39xXbfxX3xXexX24xX2ffxX4xX3xX161xX7axX3dxXexX3xX16xX1xX29xX16xX2bxX3xX16xX2bxX21xX9bxXdxX3xX31xX1xX63xX16xX2bxX3xX20xX1bxX3xXexXdxX541xX7axX3xX4xX1xX7axX39fxX16xX3xX161xXdxX16xX3xXexX10axX3xX16xXe7xX16xX124xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX69xX43xXb4xXaxX12xX1dxX23cxXexX3xX4c5xX7axX6xX16xX3xX4xX1xX25exX4xX3xX4xX3dxXbxX3xX4xX6xX69xX3xa2b5xX1xXbfxX3xXcxX24xX58bxX16xX2bxX3xX31xX1xb10axX16xX2bxX3xX20xX10axX16xX1xX3xX1dxX1exX3xX39xXbfxX3xX4xX68xX4xX3xX4c5xX7axX274xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX31xX1xX68xX4xX3xX7xX6cxX3xX20xX21xX6xX3xX24xX6xX3x14606xX4xX6xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX4xX2ffxX3xXexX1xX303x12aecxX3xX39xXbfxX3xX637xX2fxX69xX16xX2bxX3xX20xX96xXdxX3xXexX3dxXexX3xX4xX56cxX3xX4xX68xX4xX3xX4c5xX7axX274xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXexX1xX39axX4xX3xX1xXdxX79xX16xX3xXbxX1xXbbxX16xX3xX39xXdxX79xX4xX3xX4xX1bxX6xX3xX2fxX8dxX16xX1xX124xX646xX124xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX69xX7axX24xX4xX10xXaxX12xX600xX2bxX7axX580xX16xX3xXcxXcxd6f3xXa6xX600xX0xX49xXbxX12

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hàn Quốc ứng phó khủng hoảng ngành y tế

Hàn Quốc ứng phó khủng hoảng ngành y tế
2024-03-03 11:57:00

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng ngành y tế sau khi hàng nghìn bác sĩ trên toàn quốc đồng loạt nghỉ việc để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long