Cập nhật:  GMT+7
8cax3581x47c5xc401xb6dfx463ex3ae0x56a7x597fxX7x1e00x9205x2d6axb75dx28ddx1ad1xX5x1842xXaxa11x81adx7b16x8f9exX6xX3x61c6x463axX3x482fx5366xX3xXexXdx375exXbxX3xXex6fe5xX4xX3xXexXdxX20x6bf8xX3xX1xX19xX2axX1xX3xX18x6685xX2ax7d5fxX3x2908xX19x71eaxX3xXbxX1xbe69xX2axX3xX38x5ae9xXdxX3xX18x75ccxX3xX18x9946xX2axX3xX36xX44xX3x8594xXdxX3xX4x46a0xX0x3ac6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a53xX10xX6xX4dxXaxX12x9135xX1xa610xX2axX34xX3xX2axb236xX38xX3xX34xabd7xX2axX3xX36xb10ax4a19x78d6xX3xX13xX14xX15xX6xX3xX36x135dxX3xX4x88b8xXbxX3xX2axX1xX84xXexX3xX4xX1x2fb5xX2axX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX18xX40xXdxX3xX38xX24xX4xX3xX36xX8exX4xX1xX3xXex53e6x7c39xX3xX36xXdxX44xX14xX3x245cxXdx1414xX2axX3xXexX1xX14xX84xX2axX3xX5x1a6cxXdxX3xX4xX1xXacxX3xX4xbf4xX2axX34xX3xX4dxX77xX2axX3xa9adxX3xXex9962xXacxX2axX34xX3xX18xX19xX3xX2axX34xXacxX19xXdxX3xX2axX51xX40xX4xX79xX3xX36x3415xX2axX34xX3xXexX1xa38exXdxX3xX4x5495xXdxX3xXexX1xXdxXb5xX2axX3xX38x875axXdxX3xX5xXdx437axX2axX3xXb3xX20xXexX3xX18xX40xXdxX3xX2axX1xX6axX2axX34xX3xX2axX34xX51xXedxXdxX3xX13xX14xX15xX6xX3xX4xX51xX3xXexXd2x2247xX3xXcfxX3xX2axX51xX40xX4xX3xX2axX34xXacxX19xXdx6d13xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4eb2xXacxX4dxX78xXaxX12xX0xXdxX38xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2axXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXax5cf0xXdxX4dxXexX1x6d3exX3x5f71xaf25x1dd1xXbx37b4x2532xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX166xX3x3011xX169xX16axXbxX16cxX16dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX12fxX15xX6xXacxXbxX1xX14xXexX1xXacxX12fxX18xX2axX53xX4dxX10xX7xXb3xXexXacxXbxX53xX2axX10xX161xX7xX53xb05axa4ffxX2xX169xX53xX2xX2xX2xX4dxX1a2xX2xX169xX1a2xX1a3xX2xX1a2xXexX1a3xX169xX177x941exX5xa155x2824xX38xX78xX1b9xX4xX14xX15xX6xX12fx871bxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX24xX4xX3xXexXdxX20xX2axX3xX1xX19xX2axX1xX3xX18xX32xX2axX34xX3xX36xX19xX38xX3xXbxX1xX3cxX2axX3xX38xX40xXdxX3xX18xX44xX3xX18xX47xX2axX3xX36xX44xX3xX4dxXdxX3xX4xX51xXaxX3xX161xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX168xX169xX16axXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX177xX169xX16axXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xX1bx48e6xXexX3xX7xXfbxX3xX2axX34xX14xXe7xX2axX3xXexX1xXabxXacxX3xXexXdxX2axX3xX4xX1xXacxX3xX15xXdxX20xXexX3xX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7x2c82xX3xXex4bcfxX3xX4xX1x913fxX4xX3xX38xX23exXexX3xX18xX32xX2axX34xX3xX36xX19xX38xX3xXbxX1xX3cxX2axX3xX2axX6axX6xX3xX18xX44xX3xX18xX47xX2axX3xX36xX44xX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX18xX19xXacxX3xX2axX34xX19xX78xX3xX2xX1a2xX53xX177xX3xXexX40xXdxX79xX3xXexXd2xXacxX2axX34xX3xX15xXfbxXdxX3xX4xXf1xX2axX1xX3xX4xX1xX8exX2axX1xX3x7d11xX14xX78xX44xX2axX3xX4x325axX6xX3xXcxX26bxX2axX34xX3xXexX1xXfbxX2axX34xX3xa15exXacxX10xX3xX13fxXdxX4dxX10xX2axX3xX36xX6xX2axX34xX3xX4xX1xX14x44daxX2axX3xX15x271bxX3xX4xX1xXacxX3xX18xXdxXb5xX4xX3xX4xX1xX47xX38xX3xX4dxX26fxXexX3xX4xX3cxX4xX3xX1xXabxX2axX3xX4xX1xX20xX3xX15xXdxX100xX2axX3xX34xXdxX40xXdxX3xXexXd2xXacxX2axX34xX3xXexX1xXedxXdxX3xXb3xa187xX3xX36xXabxXdxX3xX4dxX2ebxX4xX1xX3xX13xb658x8947x813ex2675xX1b9xX2xX1b6xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xX32exX32xX2axX34xX3xX36xX19xX38xX3xXbxX1xX3cxX2axX3xX4xX47xXbxX3xX4xX6xXacxX3xX4dxbb7fxX3xXb3xXdxX20xX2axX3xX4dxXdxc5e9xX2axX3xXd2xX6xX3xXcfxX3xXexX1xX2c7xX3xX36xXc7xX3x4632xX6xX7xX1xXdxX2axX34xXexXacxX2axX3xX2axX1x56f1xX38xX3xXexX1x10e2xX3xX1xXdxXb5xX2axX3xX4xX6xX38xX3xXb3xX20xXexX3xX5xX77xX14xX3xX4dxX19xXdxX3xX4xX2c7xX6xX3xXbxX1xX8exX6xX3xX1bxX1cxX3xX18xX40xXdxX3xX13xX14xX15xX6xX3xX18xX44xX3xX4xX3cxX4xX3xX18xX47xX2axX3xX36xX44xX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX18xX19xX3xX4xX1x4cb6xX3xX34xXdxX40xXdxX3xX1xXabxX2axX3xXexXd2xXacxX2axX34xX3xX2axX23exXdxX3xX4dxX14xX2axX34xX3xX2axX19xX78xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xXcxX1xX3cxX2axX34xX3xX2xX2xX53xX1a2xX16axX1a2xX1a2xX79xX3xX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX36xX81xX3xX2axXfbxXdxX3xX5xXabxXdxX3xX36xXfbxXdxX3xXexX1xXacxXabxXdxX3xX4xX47xXbxX3xX4xX6xXacxX3xX18xX44xX3xX18xX47xX2axX3xX36xX44xX3xX4dxXdxX3xXexXd2xX121xX3xX18xX19xX3xX5xX81xX2axX1xX3xX7xX361xX3xXexXabxXdxX3xXexX1xX2c7xX3xX36xXc7xX3x90caxX6xX3xX62xX6xX15xX6xX2axX6xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xX13fxX23exX3xX68xX34xXacxXabxXdxX3xX34xXdxX6xXacxX3xX13xX14xX15xX6xX3xX2axX1xXdxX44xX14xX3xX5xX73xX2axX3xXb3xX1x311fxX2axX34xX3xX36xX2ebxX2axX1xX3xX36xX81xX3xX2ax6666xX3xX5xX361xX4xX3xX34xXdxXf1xXdxX3xX2c0xX14xX78xX20xXexX3xX18xX47xX2axX3xX36xX44xX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX18xX40xXdxX3xX1bxX1cxX3xXexX1xXc7xX2axX34xX3xX2c0xX14xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xXb3xX100xX2axX1xX3xX4xX1xX8exX2axX1xX3xXexX1xX26fxX4xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xXcxXd2xXacxX2axX34xX3xX2axX1xX6axX2axX34xX3xX2axX6fxX38xX3xX34xX73xX2axX3xX36xX77xX78xX79xX3xX13xX14xX15xX6xX3xX36xX81xX3xX4xX84xXbxX3xX2axX1xX84xXexX3xX4xX1xX8exX2axX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX18xX40xXdxX3xX38xX24xX4xX3xX36xX8exX4xX1xX3xXexXabxXacxX3xX36xXdxX44xX14xX3xXb3xXdxXb5xX2axX3xXexX1xX14xX84xX2axX3xX5xXbfxXdxX3xX4xX1xXacxX3xX4xXc7xX2axX34xX3xX4dxX77xX2axX3xXcfxX3xX4xXf1xX3xXexXd2xXacxX2axX34xX3xX18xX19xX3xX2axX34xXacxX19xXdxX3xX2axX51xX40xX4xX79xX3xX36xXe7xX2axX34xX3xXexX1xXedxXdxX3xX4xXf1xXdxX3xXexX1xXdxXb5xX2axX3xX38xXfbxXdxX3xX5xXdxX100xX2axX3xXb3xX20xXexX3xX18xX40xXdxX3xX2axX1xX6axX2axX34xX3xX2axX34xX51xXedxXdxX3xX13xX14xX15xX6xX3xX4xX51xX3xXexXd2xX121xX3xXcfxX3xX2axX51xX40xX4xX3xX2axX34xXacxX19xXdxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xX461xX6xX3xX62xX6xX15xX6xX2axX6xX3xX4x18a1xX2axX34xX3xX2axX4acxX3xX5xX361xX4xX3xX36xX38bxX3xX36xXf1xX38xX3xX15xXf1xXacxX3xX18xXdxXb5xX4xX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xXexX1xX51xXedxX2axX34xX3xX16cxX14xX78xX100xX2axX79xX3xX4xbc6axX3xXexXd2xX84xXexX3xXexX361xX3xX18xX19xX3xX6xX2axX3xXexXacxX19xX2axX79xX3xX2axX34xX6fxX2axX3xX4xX1x88c2xX2axX3xX2axXabxX2axX3xX15xX14xXc7xX2axX3xX2axX34xX51xXedxXdxX3xX18xX19xX3xX36xX51xX6xX3xX2axX34xX51xXedxXdxX3xX16cxX14xX47xXexX1b9xX2axX1xX84xXbxX3xX4xXf1xX2axX1xX3xXexXd2xX3cxXdxX3xXbxX1x6e1fxXbxX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xX1bxX1cxX3xX18xX19xX3xX13xX14xX15xX6xX3xX36xX81xX3xXexX1xXdxX20xXexX3xX5xX84xXbxX3xX4xX3cxX4xX3xXexX1xb91xX6xX3xXexX1xX14xX84xX2axX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xXex279axX3xX2axX6fxX38xX3xX2xX1b6xX1b6xX177xX3xX2axX1xX386xX38xX3xX36xXf1xX38xX3xX15xXf1xXacxX3xX4dxXdxX3xX4xX51xX3xX38xX23exXexX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX1xXbfxXbxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xX18xX19xX3xX4xX625xX3xXexXd2xX84xXexX3xXexX361xX79xX3xXexXd2xXacxX2axX34xX3xX36xX625xX3xX379xX6xX7xX1xXdxX2axX34xXexXacxX2axX3xX4xX6xX38xX3xXb3xX20xXexX3xX4xX47xXbxX3xX8exXexX3xX2axX1xX47xXexX3xX1a2xX16axX12fxX16axX16axX16axX3xXexX1xX2ebxX3xXexX1xX361xX4xX3xX38xX4acxXdxX3xX2axX6fxX38xX3xX4xX1xXacxX3xX4xXc7xX2axX34xX3xX4dxX77xX2axX3xX13xX14xX15xX6xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxXacxX4dxX78xXaxX12xXcxX14xX78xX3xX2axX1xXdxX100xX2axX79xX3xXexX1xX6adxX6xX3xXexX1xX14xX84xX2axX3xX2axX19xX78xX3xX36xX81xX3xX15xX2ebxX3xX34xXdxX3cxX2axX3xX36xXacxXabxX2axX3xXexX6bdxX3xX2axX6fxX38xX3xX1a2xX16axX2xX168xX3xX1b9xX3xXexX1xXedxXdxX3xX36xXdxX38bxX38xX3xX1bxX1cxX3xX4xX3cxXacxX3xX15xX14xX23exX4xX3xX13xX14xX15xX6xX3xXexXdxX20xX2axX3xX1xX19xX2axX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX18xX24xX3xXexX47xX2axX3xX4xXc7xX2axX34xX3xX7xX625xX2axX34xX3xX77xX38xX3xX2axX1xX386xX38xX3xX18xX19xXacxX3xX4xX3cxX4xX3xX2axX1xX19xX3xX2axX34xXacxXabxXdxX3xX34xXdxX6xXacxX3xX2axX51xX40xX4xX3xX2axX19xX78xX3xX18xX19xX3xXbxX1xX8exX6xX3xX461xX6xX3xX62xX6xX15xX6xX2axX6xX3xX5xX14xXc7xX2axX3xX15xX3cxX4xX3xX15xX6adxX12fxX53xX12fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe9xXacxX14xXd2xX4xX10xXaxX12xX68xX34xX14xXe7xX2axX3x8943xXcxXcxbf94xX32exX68xX53xX32exXdxX10xXexX2axX6xX38x8fe8x504bxX0xX53xXbxX12

Nguồn (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long