Cập nhật:  GMT+7
33bcx7118x7e84x36c9x9100xc596x499ex33e9xbb85xX7xc58ax531fx5b18x7113x9164xb0f9xX5x5955xXax3c97xa8c9x516fx79c9xX4xX3xX1x6caaxXdxX3x64b4xX1x468fxXbxX3x39a1xX10x528fxX3xX21x452bxXexX3xX4x7c13x7f04x9c78xX3xX2bxX1x5112xX2bxX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xX3xX5xa0a0xX3xX2bxX1xX3exX3xX2bx4c7fx5bb6xX4xX3xc4e8xX19xX4xX3xX5xX30xXbxX0x9b09xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx42d9xX10xX6x8d7exXaxX12xaabbxX2cxX3ex8db6xX3x4080x475exX51xX2xX2xc06cxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1xX1exXbxX3x6844xad63xXexX3xX49xc46cxX14xX3xX21xX10xX23xX3xX21xX26xXexX3xa1b1xXdx85f0xX2bxX3xX2bxX2cxX1xbec4xX3xX4x9dedxX6xX3x3dc1xbaf0xX2bxX2cxX3xaa21xa869xX3xX1xX19xXdxX3xX4xX85xX23xX3x86fexX14xX69x57afxX2bxX3xX90x5ac4xX14xX3xX2cx77dexXdxX3xc788xX1x4845xX2bxX1xX3xXbxX1xX9bxX3xX2bxX45xX46xX4xX3xX2bxX3exX69xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xX3xX5xX3exX3xX23xX19xXexX3xX2bxX1xX3exX3xX2bxX45xX46xX4xX3xX49xX19xX4xX3xX5xX30xXbxc926xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx99f9xc7a9xX63xX69xXaxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX23xX6x6ea2xX2cxXdxX2bxc5c0xX6bxXbxX21xX3xX6xX14xXexX10bxXaxX12xX0xXexX120xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX23xX2cxX3xX7xX120xX4xX9xXaxX51xX51xX4xXfaxX80xX6xX10bxXbxX1xX14xXexX1xX10bxXfax4831xX2bxX51xX63xX10xX7xX90xXexX10bxXbxX51xX2bxX10xa6daxX7xX51xX2x3d19xX160x6e58xX51xX160xX6cxX63x7b22x722cxX167xX160x7372xX168xX168xXexX167xX16bxX16bxX167xX160xX5xX2xXfaxa169xXbxX2cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX120xX12xX0xXexX120xX12xX0xXexX63xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX120xX12xX0xX51xXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX12xb5c3x777bxX3xX90xXdxX92xX2bxX70xX3xX80xX9fxX2bxX3xX90xXdxX92xX2bxX3xX2bxX2cxX1xX98xX3xX23xX6xX2bxX2cxX3xXexXbexX2bxX1xX3xX90xX1xX2axX2bxX2cxX3xX80xX81xXexX3xX80xX14xX19xX4xX3xX2bxX3exX69xX3xX7x359bxX3xX49xX45xbedbxX4xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1xX1exXbxX3xX80x9a6cxX3xXbxX1xXdxX92xX14xX3xXexX1xX2axX2bxX2cxX3xXaexX14xX6xX3xX14fxX3exX10bxX3xX2bxX2cxX3exX69xX3xX6bxX51xX2xX6bxX3xXexX46xXdxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xX9exX9fxX2bxX2cxX3xXa3xXa4xX3xX1xX19xXdxX3xX49xXa4xX3xX49xXb1xX3xX2bxX2cxX1xX98xX3xXbcxX1xXbexX2bxX1xX3xXbxX1xX9bxX3xX1cxX1xX1exXbxX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xX3xX5xX3exX3xX2bxX1xX3exX3xX2bxX45xX46xX4xX70xX3xX4xX10bxXdxX3xX49x7ae1xX69xX3xX2bxX1xX45xX3xX23xX19xXexX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX4x9c22xX3xX49x8fb9xX3xX49xXdxX3xX49xX92xX2bxX3xX2cxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX4xX1xX10bxX3xX4xX14xX19xX4xX3xX21xX14xX2bxX2cxX3xX49xX19xXexX3x8503xX3xXcxX120xX14xX2bxX2cxX3xX9exX2axX2bxX2cxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xX66xX2cxX10bx8a45xXdxX3xXexX120xX45xX2aexX2bxX2cxX3xac86xX6xX14xX120xX10xX2bxXexX3xbfa2xX6xX80xXdxX14xX7xX3xX23xX46xXdxX3xX49xX275xX69xX3xX4x7ae7xX2bxX2cxX3xX90xX1xb8fbxX2bxX2cxX3xX49xX98xX2bxX1xX3xX49xXa4xX3xX49xX92xX2bxX3xX5xa72exX4xX3xX1cxX1xX1exXbxX3xX4xX85xX2bxX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX66xX1xX3exX3xX2bxX45xX46xX4xX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX10bxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2e5xX6xX80xXdxX14xX7xX70xX3xX80x39aexXexX3xX90x836dxX3xX2cxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX2bxX3exX10bxX3xX4xX2f5xX2bxX2cxX3xXbxX1xX9fxXdxX3xX2cxXdxX30cxXbxX3xXbexX4xX1xX3xX4xX1xX10bxX3xX4xX1exX4xX3xX2bxba7cxX3xX5xX1a6xX4xX3xXbxX1xX1exX3xX14fx4de7xX3xX80xX92xX3xXexX81xX4xX3xXexX120xX10bxX2bxX2cxX3xXexXdxX92xX2bxX3xXexX120xb48axX2bxX1xX3xX1x4af1xX6xX3xX80xX3adxX2bxX1xX3xXcxX120xX14xX2bxX2cxX3xX9exX2axX2bxX2cxX3xX14fxX3exX3xXexX1xX30cxX4xX3xX49x3967xX69xX3xX23xX19xXexX3xX2cxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX4xX14xX15xXdxX3xX4x792axX2bxX2cxX3xX4xX1xX10bxX3xX4xX14xX19xX4xX3xX21xX14xX2bxX2cxX3xX49xX19xXexX3xX90xX26xX10bxX3xX63xX3exXdxX3xXexX2d3xXdxX3xX90xX1xX14xX3xX14fxX1a6xX4xX3xX2bxX3exX69xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xX66xX2cxX1xX98xX3xX7x9da1xX3xX7xX10bxX2d3xX2bxX3xXexX1xX9fxX10bxX3xX90xXdxX92xX2bxX3xX2bxX2cxX1xX98xX3xXexX120xXb5xX2bxX70xX3xX80xX3exX3xae48xX5xXdxX7xX6xX80xX10xXexX1xX3x4cc5xX14xXdxX2cxX10bxX14xX70xX3xX4xX1xX10bxX3xX80xXdxX92xXexX3xX14fx43b6xX2bxX3xX80xX9fxX2bxX3xX2bxX3exX69xX3xX2bxX1xc33fxX23xX3xX23xX286xX4xX3xX49xXbexX4xX1xX3xXexX1exXdxX3xX90xX1xX2fbxX2bxX2cxX3xX49xX98xX2bxX1xX3xX2cxXdxX9fxXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX1xX6xXdxX3xX2bxX1xX3exX3xX2bxX45xX46xX4xX3x37e9xX7xX120xX6xX10xX5xX3xX14fxX3exX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xX3xX4xX3e5xX2bxX2cxX3xXex8915xX2bxX3xXexX2d3xXdxX3xX4xX2d3xX2bxX1xX3xX2bxX1xX6xX14xX3xX5xX3exX3xX7xX1a6xX3xX49xX9fxX23xX3xX80xX9fxX10bxX3xXexX15xXexX3xX2bxX1xX35cxXexX3xX4xX1xX10bxX3xX1xX3b2xX6xX3xX80xX3adxX2bxX1xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX10bxX3xX80xX3exX3xX457xX14xXdxX2cxX10bxX14xX70xX3xX2bxX92xX14xX3xX90xX1xX2axX2bxX2cxX3xX1xX3exX2bxX1xX3xX49xX19xX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX6xX69xX70xX3xXexX1xX92xX3xX2cxXdxX46xXdxX3xX90xX1x97c3xX3xXexX120xX1exX2bxX1xX3xX90xX1xX1f0xXdxX3xX2bxX2cxX14xX69xX3xX4x65c6xX3xX80xX45xX46xX4xX3xX14fxX3exX10bxX3xX14fxX3b2xX2bxX2cxX3xX21xX10bxX1exX69xX3xX80xX2d3xX10bxX3xX5xX1a6xX4xX3xX14fxX3exX3xX4xX14xX19xX4xX3xX21xX14xX2bxX2cxX3xX49xX19xXexX3xX5xXa4xX2bxX1xX3xXexX1x4436xX3xX2cxXdx7916xX6xX3xX4a8xX7xX120xX6xX10xX5xX3xX14fxX3exX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xX3xX4xX541xX3xXexX1xX289xX3xXexX120xX2aexX3xXexX1xX3exX2bxX1xX3xX4xX14xX19xX4xX3xX21xX14xX2bxX2cxX3xX49xX19xXexX3xX90xX1xX14xX3xX14fxX1a6xX4xX3xX2bxX2cxX1xXdxXb5xX23xX3xXexX120xXb9xX2bxX2cxX3xX1xX554xX2bxX3xX90xX1xX2axX2bxX2cxX3xX4xX1x3b48xX3xX49xX15xXdxX3xX14fxX46xXdxX3xXcxX120xX14xX2bxX2cxX3xX9exX2axX2bxX2cxX3xX23xX3exX3xX4xX9fxX3xX4xX1xX275xX14xX3xb7a8xX14xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xX10axX3exX3xX457xX14xXdxX2cxX10bxX14xX3xX2bxX1xX35cxX2bxX3xX23xX2d3xX2bxX1xX3xX1cxX1xX1exXbxX3xX5xX3exX3xXaexX14xX15xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX541xX3xX63xX275xX2bxX3xX7xX15xX3xX2bxX2cxX45x6ab1xXdxX3xX60xX4c2xXdxX3xX2cxXdxX1exX10bxX3xX14fxX3exX3xX4xX19xX2bxX2cxX3xX49xX4c2xX2bxX2cxX3xX2bxX2cxX45xX64exXdxX3xX1a5xX10bxX3xXcxX1xX1exXdxX3xX5xX46xX2bxX3xX2bxX1xX35cxXexX3xX4xX1xX275xX14xX3xX604xX14xX3xX14fxX3adxX3xX14fxX30xX69xX3xX4xX85xX2bxX3xX63xX14xX69xX3xXexX120xX3adxX3xX4xX1exX4xX3xX23xX15xXdxX3xXaexX14xX6xX2bxX3xX1x8872xX3xXexX15xXexX3xX49x6407xXbxX3xX14fxX46xXdxX3xX4xX9fxX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xX3xX14fxX3exX3xX4a8xX7xX120xX6xX10xX5xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xX10axX3exX3xX90xX1xX2fbxX2bxX2cxX3xX49xX98xX2bxX1xX3xX14fxXdxX6a7xX4xX3xXexX1xX2axX2bxX2cxX3xXaexX14xX6xX3xX90xXdxX92xX2bxX3xX2bxX2cxX1xX98xX3xX23xX46xXdxX3xX90xX1xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX1xX476xX23xX3xX5xX3exX23xX3xX23xX35cxXexX3xX4xX275xX2bxX3xX80xX476xX2bxX2cxX3xX4xX1exX4xX3xX23xX15xXdxX3xXaexX14xX6xX2bxX3xX1xX6a7xX3xX2bxX3exX69xXfaxX3xXcxX120xX1exXdxX3xX5xX2d3xXdxX70xX3xX1cxX1xX1exXbxX3xX49xXa4xX3xX2bxX1xXdxXb1xX14xX3xX5xX85xX2bxX3xX90xX1xX2fbxX2bxX2cxX3xX49xX98xX2bxX1xX3xX4xX85xX2bxX3xX4xX541xX3xX7xX1a6xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX5x8a6exX2bxX3xX2bxX1xX6xX14xX3x637exX2cxXdxX58dxX6xX3xX4a8xX7xX120xX6xX10xX5xX3xX14fxX3exX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10x886cxX3xX14fxX3exX3xX4xX85xX2bxX3xX4xX541xX3xX2bxX1xX58dxX2bxX2cxX3xX49xX9fxX23xX3xX80xX9fxX10bxX3xX14fxXb1xX3xX6xX2bxX3xX2bxXdxX2bxX1xX3xX49xX15xXdxX3xX14fxX46xXdxX3xX2bxX2cxX45xX64exXdxX3xX4a8xX7xX120xX6xX10xX5xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xX9exX19xX2bxX2cxX3xXexX1xX1exXdxX3xX23xX46xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1xX1exXbxX3xX63xXdx684exX2bxX3xX120xX6xX3xXexX2d3xXdxX3xXexX1xX64exXdxX3xX49xXdxX289xX23xX3xX2ddxXdxXb5xX2bxX3xX23xXdxX2bxX1xX3xX4xX1xX275xX14xX3xX604xX14xX3xX781xX44dxa1c1xX79axX3xX49xX6xX2bxX2cxX3xXexX1xX35cxXexX3xX14fxXb9xX2bxX2cxX3xX14fxXb1xX3xX7xX1a6xX3xX80xX92xX3xXexX81xX4xX3xXexX120xX10bxX2bxX2cxX3xXexXdxX92xX2bxX3xXexX120xX3adxX2bxX1xX3xX1xX3b2xX6xX3xX80xX3adxX2bxX1xX3xXcxX120xX14xX2bxX2cxX3xX9exX2axX2bxX2cxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3x88a0xX2bxX1xX3xX14fxX3exX3xXcxX275xX69xX3xX10axX6xX2bxX3xX66xX1xX6xX3xX4xX2f5xX2bxX2cxX3xX49xXa4xX3xXexX1xX2axX2bxX2cxX3xXaexX14xX6xX3xX14fxX469xX2bxX3xX80xX9fxX2bxX3xXexX45xX554xX2bxX2cxX3xXexX1a6xX3xX5xX85xX2bxX3xX5xX45xX1dexXexX3xXexX120xX10bxX2bxX2cxX3xX4xX1exX4xX3xX2bxX2cxX3exX69xX3xX2x4612xX51xX2xX168xX3xX14fxX3exX3xX2xX6cxX51xX2xX2xX3xX14fx756fxX6xX3xXaexX14xX6xX70xX3xXexX120xX10bxX2bxX2cxX3xX90xX1xXdxX3xXcxX1xX286xX69xX3xX9exXdxX289xX2bxX3xX49xXa4xX3xX4xX1xXbexX2bxX1xX3xXexX1x6202xX4xX3xX4xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX1xX30xX2bxX3xX1cxX6xX5xX10xX7xXexXdxX2bxX10xX3xX5xX3exX3xX2bxX1xX3exX3xX2bxX45xX46xX4xX3xX49xX19xX4xX3xX5xX30xXbxX3xXexX8f3xX3xX2bxX2cxX3exX69xX3xX8e4xX168xX51xX2xX168xX3xX14fxX8f3xX6xX3xXaexX14xX6xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10bxX63xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX10bxX3xXcxXcxXa3x4dd9xX66xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long