Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhu4Phu7Xhu6nhu55S4bq2S+G7qeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6nhu6ZL4buC4bupZuG7hOG7t0vhu4Lhu6nhu7DDgkvhu6lCw5RL4buCcOG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7tUbhu6k8OcOzOeG7qVFM4bu5S+G7qeG6quG6tkt1L+G7hOG7scO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojlD4bu14bqqxrDDuuG6s+G7guG7uVbhu6nhu7F3L3dw4bupPMOBTOG7qeG7hEbhur5K4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6lRw41L4buE4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6seG7gOG7qeG7oOG7teG7qeG7nlLhurZL4bup4buE4buk4buaS+G7guG7qeG7pkvhu4Lhu6lm4buE4bu3S+G7guG7qeG7sMOCS+G7qULDlEvhu4Jw4bupUeG7oEbhur5L4bup4buI4buE4bu1RuG7qeG6rMOBTOG7qeG7hEbhur5K4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6k8OcOzOeG7qVFM4bu5S+G7qeG6quG6tkvhu6kt4bupZuG7oFJW4bq8S+G7qVHhu4Thu4xL4buC4bup4buww4JL4bupQsOUS+G7guG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqq4bq2S+G7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qTw5w7M54bupUcav4bupS+G7glJWw4pLcOG7qeG6rMOBTOG7qeG7hEbhur5K4bupVuG7qVHhurrhu6lzPDnDsmZ04bup4buEw5Thu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buEcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bup4bux4bur4bur4bur4bui4buu4buh4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buf4bupeHjhu63hu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqoceG6rOG7tUzhu6Lhu4RSUeG7hExx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu6/hu63hu6sv4bux4bux4bux4bqq4bux4buxduG7r+G7reG7r3hRd3nhu6/hu7PEqHYteOG7sXjhu7FD4bur4buv4bqsd3Z4eMO94bu14buvw73huqrhu695eXHhu4rhu6Lhu4LGsOG7qeG7tcSoUeG7lcaw4buD4bu14bup4bueUuG6tkvhu6nhu4Thu6Thu5pL4buC4bup4bumS+G7guG7qWbhu4Thu7dL4buC4bup4buww4JL4bupQsOUS+G7gnDhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupPDnDsznhu6lRTOG7uUvhu6nhuqrhurZLxrDhu6nhu6xG4bqqUeG7hOG7lcaw4bux4bur4bur4burxrDhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5XGsHh44butxrDhu6kvw7p1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7oj7hu7Xhu6JRRkxLxrDDuj7hu7dL4bup4bqsw5Thu6k8OcOzOeG7qVHDjUvhu4Thu6nhu7Dhu7nhu6k84bukUuG7qUJGw4pL4bupUcONS+G7hOG7qeG6qkbhu4BS4bup4buE4bu5S+G7hHDhu6lRUlbhurhL4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qeG7sOG6vOG7qTw5w7M5dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PuG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lR4bugSEvhu4Thu6lC4bukxqDhuqjhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bupQsOVS+G7guG7qcSoTEFR4bupUUFG4bupPDnDsznhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RSVsOKS3Dhu6lR4buESeG7qVHhu6DhurhL4bup4bui4buEQUrhu6nhu7BG4bupUUzhu7lL4bupUcONS+G7hOG7qeG7sOG7lEbhu6lCw5RG4bupUVJW4bq4S+G7qVHhu6BSVuG6vEvhu6nEqOG7pFLhu6lCw5RL4buC4bup4bqqRuG7gFLhu6nhu4Thu7lL4buE4bupUeG7oOG6uEvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lRUlbhurpL4bup4bui4buE4buOcOG7qeG7rsOAcOG7qVHhu4RJ4bupUeG7oOG6skvhu6nhu7Dhu7nhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEw5RG4bupS+G7guG7hEnhu6lRUlbhurhL4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qVHhu4RDTOG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qUvhu4RNSuG7qUvhu4TDk+G7qULhur7hu6nhu7DDgkvhu6lCw5RL4buC4bupUeG7oMav4bqo4bupUUbhurrhu6Lhu6lL4buE4bq2S+G7qeG6quG6tkvhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6k8OcOzOeG7qVHGr+G7qUvhu4JSVsOKS3Dhu6k8OcOyZuG7qeG7hMOU4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o8OcOzOeG7qULEglHhu6lKVeG6qOG7qVFG4bq4UuG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qUvhu4Lhu7VW4bupUOG7tVLhu6nhurHhu4Dhu6nhu6Dhu7Xhu6nhu55S4bq2S3Dhu6lK4buSRuG7qeG7hFJWw4pL4bupUMOJ4bup4buww4JL4bupQsOUS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qUdR4bupS+G7hOG6slHhu6nhu63hu6vhu6lL4buC4buk4buWRuG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qTw5w7M54bupUcav4bupS+G7glJWw4pLcOG7qeG7r+G7q+G7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bupPDnDsmbhu6Hhu6lRTOG7uUvhu6lRw41L4buE4bup4buI4buE4bu1RuG7qVHhu4Thu7fhuqjhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bupQuG7pMag4bqo4bup4buE4buYS+G7qeG7rXjhu6vhu6lL4buC4buk4buWRuG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qTw5w7M54bupUcav4bupS+G7glJWw4pLcOG7qeG7r+G7s+G7q+G7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bupPDnDsmZw4bup4buCTeG7ouG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6nhu4RM4bu5S+G7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bqo4buEw43hu6lRRuG6uFLhu6nhu4jhurrhu6nhu4RMQeG6qOG7hOG7qUvhuqBK4bup4but4bur4but4buvcXUv4buiw7p14bqsxKhM4bqo4buI4bueUkxRQ+G7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsFHhu6BG4bqo4buE4bqq4bu1S8aww7p14bqqRuG7sOG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG6qExLUUNLUcaww7rhu4Hhu4RT4bupZuG7hE/hu6nhu6Lhu4ThurJL4bupQuG6slLhu6lC4bq6S+G7qeG7hOG6ulHhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7rXfhu6lCQVHhu6l2d8ah4bupxKjGr+G6qOG7qcSo4bukxqBL4buC4bupxKjhu7VM4bupQsOUS+G7guG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qTw5w7M5cOG7qVHhu6DhurhL4bup4buzdsah4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqrhurZL4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bupPDnDsmZxdS/huqpG4buww7p1L+G6rMSoTOG6qOG7iOG7nlJMUUPDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6Lhu7RSUeG7hEzhu6DGsMO6OUFL4buE4bupZuG7hFJXdS/hu6LDug==

Hạnh Thuý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nguy hiểm rình rập bên bờ sông Đà

Nguy hiểm rình rập bên bờ sông Đà
2023-05-11 07:11:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ vở sông Đà đoạn chảy qua xã Dân Quyền, huyện Tam Nông diễn ra ngày một nghiêm trọng. Sự cố này đã làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long