Vì sự phát triển của trẻ em gái

Vì sự phát triển của trẻ em gái

baophutho.vn Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ), Phú Thọ hiện nằm trong nhóm hai về tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) với tỷ số giới tính khi sinh khoảng 109-112 bé trai/100 bé gái. Tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, “có nếp có tẻ” vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi đã dẫn đến những hệ lụy MCBGT, phân biệt đối xử hay bạo lực, xâm hại trẻ em gái…

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long