Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

baophutho.vn Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện bởi đây được xác định là công cụ đắc lực nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư... Hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng, trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng, nỗ lực số hóa dữ liệu đất đai, tạo nền tảng phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Kỳ 4: Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí

Kỳ 4: Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí
2023-08-31 09:51:00

baophutho.vn Lãng phí nguồn tài nguyên đất đai sẽ mất đi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Vì lợi ích cá nhân trước mắt, đã có nhiều cán bộ lãnh đạo...

Giải pháp cho ô nhiễm nhựa

Giải pháp cho ô nhiễm nhựa
2023-06-05 08:23:00

baophutho.vn Trước những vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) được chú trọng, quan tâm hơn bao giờ...

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch
2022-05-30 18:22:00

baophutho.vn Ngày 30/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long