Kinh nghiệm xây dựng “căn nhà cấp ủy” ở Thanh Sơn

Kinh nghiệm xây dựng “căn nhà cấp ủy” ở Thanh Sơn

baophutho.vn Hưởng ứng chủ trương xây dựng “căn nhà cấp ủy” của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho các đảng viên có nhiều cống hiến trong tổ chức đảng, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, không thể tự xây nhà mới, từ năm 2021 đến nay, Huyện ủy Thanh Sơn đã hỗ trợ triển khai xây dựng được bốn “căn nhà cấp ủy” cho bốn đảng viên ở các xã Thượng Cửu, Tân Lập, Địch Quả và Võ Miếu. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, giá trị nhân văn cần tiếp tục lan tỏa để các đảng viên có nhiều cống hiến đang gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ về nhà ở.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long