“Chìa khóa” phát triển “tam nông”

“Chìa khóa” phát triển “tam nông”

baophutho.vn Khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn là chủ trương xuyên suốt được tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Căn cứ vào tình hình sản xuất của từng giai đoạn, tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch đúng hướng, góp phần liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long