Tin tưởng và kỳ vọng

Tin tưởng và kỳ vọng
2023-10-25 15:04:00

baophutho.vn Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều...

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực
2023-09-14 07:57:00

baophutho.vn Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh đối với sức mạnh nội sinh: Khơi dậy mạnh...

Phù Ninh - Hành trình nửa nhiệm kỳ phát triển

Phù Ninh - Hành trình nửa nhiệm kỳ phát triển
2023-08-24 07:51:00

baophutho.vn Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền,...

Tháo gỡ vướng mắc ở Khu chung cư đồi A

Tháo gỡ vướng mắc ở Khu chung cư đồi A
2023-07-25 10:27:00

baophutho.vn “Đề nghị UBND thành phố làm việc với Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà Phú Thọ để bổ sung bản vẽ quy hoạch cho...

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện Thanh Ba khóa XX

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện Thanh Ba khóa XX
2023-07-17 16:37:00

baophutho.vn Ngày 17/7, HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Sáu để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH sáu...

36 ý kiến đóng góp thảo luận tại Tổ

36 ý kiến đóng góp thảo luận tại Tổ
2023-07-10 16:42:00

baophutho.vn Chiều 10/7, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp, các đại biểu chia 5 Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long