Tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

baophutho.vn UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4376/UBND-NCKS về việc triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp (Chỉ thị số 27).

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long