Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ yêu thương

Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ yêu thương

baophutho.vn Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian qua luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bám sát Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em, giúp các em có sự phát triển tốt hơn cả về thể chất, tinh thần.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long