Đảm bảo xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đảm bảo xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu có nhiều biến động song tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long