Lan tỏa phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa

Lan tỏa phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa

baophutho.vn Với tinh thần đoàn kết, năng động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Thanh Ba đã và đang triển khai sôi nổi các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những tấm gương sáng học Bác

Những tấm gương sáng học Bác
2023-12-08 09:22:00

baophutho.vn Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống, trở thành đợt sinh...

Khuyến khích tinh thần “sáu dám”

Khuyến khích tinh thần “sáu dám”
2023-12-07 08:20:00

baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu lên một nội dung rất mới, đó là phải có cơ chế để bảo vệ những cán bộ “sáu dám”. Điều...

Nhân lên sức mạnh từ cơ sở

Nhân lên sức mạnh từ cơ sở
2023-10-16 06:11:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”, những...

20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW
2023-10-11 07:51:00

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long