Lâm Thao nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Lâm Thao nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

baophutho.vn Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Lâm Thao đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long