Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6vSLDteG7t+G7qeG7hUJFbeG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7s+G7guG7o+G7heG7s+G6vuG6puG7t+G7qeG7hcSQQ+G7guG7o+G7heG7o+G7q8SCxJDhu4XDveG7seG7p+G7teG7hUThu7lsxJDhu4Xhu5924buj4bur4buF4bui4bu4w6Hhu7Dhu57igJPhu4VnauG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o8SR4buda+G7ueG6quG7q0XEkOG7q+G7ucSRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2hnaGovw61q4bufaWfhu4tn4buLZmbEkGfhu4nEqWjDrMOt4buzZ8SReeG6quG7qeG7g+G7hS/hur3hu6rhurDhu7Hhu4Xhu7Lhu6p74bu24buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bqq4burxILhu4XDoeG7seG7pcSQ4buFIkPhu6/hu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu6PhurThu7Xhu4XEkEPhur5r4buF4buj4bur4bu54buF4bujbOG7o+G7heG7o+G7q8SCxJDhu4XDveG7seG7p+G7teG7hUThu7lsxJDhu4Xhu5924buj4bur4buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG6quG7q8SCxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7tuG7qW3DjeG7hWhnL+G7iWThu4Xhu6rhurDhu7Hhu4Xhu7Lhu6p74bu24buFIuG7q23hu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vEguG7hcOh4bux4bulxJDhu4UiQ+G7r+G7hUdt4buF4buq4bqw4bux4buF4buy4buqe+G7tuG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7osah4bu14buFw53hu6t14buFxJDhu6vDsuG7teG7hUdt4buFxJDDteG7t+G7qeG7hUJFbeG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o2zhu7fhu4Xhu53hurDhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7t+G7hUR44buFxJDhu6tr4bu14buF4bup4buxa+G7hcSQQ+G7guG7o+G7heG7o+G7q8SCxJDhu4XDveG7seG7p+G7teG7hUThu7lsxJDhu4Xhu5924buj4bur4buF4bui4bu4w6Hhu7Dhu54tZ2rhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu3xJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o8SR4buda+G7ueG6quG7q0XEkOG7q+G7ucSRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2hnaGovw61q4bufaWfhu4tn4buLZmbEkGfhu4nEqWjDrMOt4buzaMSReeG6quG7qeG7g+G7hS/hur3hu6rhurDhu7Hhu4Xhu7Lhu6p74bu24buF4burRcON4bul4bu34buF4buixqHhu7Xhu4XDneG7q3Xhu4Xhuqrhu6vEguG7seG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7heG7qkXDjeG7peG7t+G7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6LGoeG7teG7hcOd4burdeG7hcSQw7Xhu7fhu6nhu4Xhu6Ns4buj4buF4bu34burReG7hcONw7pF4buF4bqq4burxqHhu7Xhu4Xhu6Phu5Xhu7fhu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6Phu6vEgsSQ4buFw73hu7Hhu6fhu7Xhu4VE4bu5bMSQ4buFxJBu4bux4buF4buw4buiZ2bhu4Xhu6Nr4bu54buFxJDEguG7o+G7heG7tuG6sOG7seG7heG7nG3hu7Hhu4XigJPhu4Xhu7Jt4bu54buF4buia+G7scSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0ibuG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu6vEgsSQ4buFw73hu7Hhu6fhu7Xhu4VE4bu5bMSQYuG7heG7tsOJxJDhu4Xhu7Dhu6Jm4buJ4buF4buja+G7ueG7hcSQxILhu6Phu4Xhu7bhurDhu7Hhu4Xhu5xt4bux4buF4oCT4buF4buybeG7ueG7heG7omvhu7Fk4buF4buj4buVReG7hcOh4bux4bulxJDhu4UiQ+G7r2Thu4Xhu6Phu5VF4buF4buqbuG7o+G7hSJD4buvZOG7heG7o+G7lUXhu4XDocOy4bu34buF4buya+G7t+G7qeG7hcOpxJDhu6tt4bu34bur4buF4bqq4burxILhu4XDoeG7seG7pcSQ4buFIkPhu6/hurnhu4VHbeG7heG7t8OJxJDhu4Xhu7Dhu6JnZuG7heG7o2vhu7nhu4XEkMSC4buj4buF4bu24bqw4bux4buF4bucbeG7seG7heKAk+G7heG7sm3hu7nhu4Xhu6Jr4bux4buFw6nhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6LGoeG7teG7hcOd4burdeG6uWThu4Xhu6rhurDhu7Hhu4Xhu7Lhu6p74bu24buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bqq4burxILhu4XDoeG7seG7pcSQ4buFIkPhu6/hu4VHbeG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7osah4bu14buFw53hu6t14buF4buhw7Phu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu7fhur7DguG7o+G7hUXEguG7t+G7qWThu4VERmtk4buF4bu14buK4buFxJDDg+G7tWThu4Xhu6PhurThu7Xhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6Ns4buj4buF4buz4buC4buj4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4buzbeG7teG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4VHw4Lhu7Hhu4XEkOG6tuG7t+G7qeG7hcSQQ3bhu4Xhu6nhu7Fs4buFZ2jhu4XEkEPhu7Hhu6VF4buF4buh4bqu4bu34bupxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7oOG7k8ON4buF4buzbeG7heG7q+G7uW7EkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hcOM4buF4bu34bup4bureGtk4buFw7124bqq4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4VH4buxdeG7t+G7hcSQ4bux4bu34bur4buFxJDhu6vhu5Xhu7dk4buF4bup4buxw4nhuqrhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4XEkEXDjcO64bu34buF4buh4buVReG7hcO94bur4buN4buj4buF4bqq4bur4bq64buj4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t2Thu4VH4buZxJDhu4VHb+G7heG7q+G7uW3hu7fhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4VH4bq64buFw73hu7Hhu6fhu7Xhu4VE4bu5bMSQ4buF4bufduG7o+G7q+G7heG7neG7peG7t+G7q+G7heG7ouG7uMOh4buw4bue4oCT4buFZ2rEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6qktFxJDhu6vhu7lD4buD4bq94buq4bu5zILMgOG7t+G7qeG7heG7qkVwzILMgeG6uy/huqrhur0=

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long