Cập nhật:  GMT+7
ỬặỶỲ3b?jjRÝịKẳkb6ÝỮK ịỲ5đ;dỲỗ(dằỲ4"lỲỘẳảkỲD?cỲ2:đỲb!ẳỲặfdỲ#Ư%ỴỴỲkởỲ5ềdằỲkĩđdằỲd(cỲỸỴỶ%Ử/ặỶỮỬịỲ3b?jjRÝịẶ6?4ÝỮKặêdằỲkẳdỲk,ẳỲ2lểẳỲặẹịỲkặêdằỲ2:đỲẫàkỲỉl.Ỳj.dỲỗl]kỲẫẳdặỲ4đ?dặỲd(cỲỸỴỶ%Ỳ4đỲỊ6kĩđbẳc6ỗỲkểỲ3ặỏ3Ỳj:dằỲỶ&/ỶỸŨỲk,ẳỲẶ;ỲDệẳŨỲêdằỲDằlơădỲỈl?dằỲyòdằŨỲỊặeỲKểdằỲẰẳ:cỲ5ế3ỲK ịỲ5đ;dỲ3ặđỲ2ẳàkŨỲkểdằỲj.dỲbọidằỲẫẳdặỲ4đ?dặỲỗ(dằỲ4"lỲkđ;dỲk ịỲ5đ;dỲd(cỲỸỴỶ%Ỳ5,kỲẫặđ.dằỲỶỸỲkĩẳảlỲ@ỴỴỲdằặâdỲc7kỲẫặếẳ/k]dỲj.dỲịặ0cŨỲk(dằỲ%TỲjđỲộgẳỲd(cỲỸỴỶ$ƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮKặ6đỲ5eŨỲcỏ3ỲkẳálỲkặoỲkĩádỲ2?đỲằềcỲk]kỲ3.Ỳ3:3Ỳặđ,kỲ5ệdằỲẫẳdặỲ4đ?dặỲỗ(dằỲ4"lỲ3ó?ỲỊ6kĩđbẳc6ỗŨỲkõỲkẳálỲkặoỲdệẳỲ5ấ?ŨỲk,cỲdặ ịỲk:ẳỲỗl]kƯƯƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮDặhỲẫàkỲỉl.ỲkĩádŨỲkểdằỲ4đ?dặỲkặlỲd(cỲỸỴỶ%Ỳ3ó?ỲỊ6kĩđbẳc6ỗỲ5,kỲỶ=ỸƯ&ỴỴỲkởỲ5ềdằŨỲk(dằỲ%TỲjđỲộgẳỲỸỴỶ$ŨỲbiẳỲdặl dỲặiịỲdặ]kỲkĩọg3ỲkặlàỲb;Ỳ#Ư%@$ỲkởỲ5ềdằŨỲk(dằỲỶTỲjđỲộgẳỲẫàỲặđ,3ặỲ5ạỲĩ?ỲkõỲ5"lỲd(cƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịplkặđĩÝỮKặ6đỲKKỖỘDỬ/ịỮ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long