Cập nhật:  GMT+7
5ce6x7310xe279xc8b2x6d20x10052xd980x9ffaxe96axX7x88a9xcaadxee5bxc6d7xd43cx6bfcxX5x6777xXax6dddxc300xe612xX1x653fxX3xX7x799cxX3xae8cx7805x7786xX1xX3xX1dxf977xX6xX3xc0cbx8dc6xXdxX3xX1dxX14x8dfdxX25xXdxX3xX24xcfddxX3x781dxc831xX3xX7xc002xX3xX24xd6f9x100daxX3xXex972axX3xX2xX3xX24xX38xX1dxf912xX43xX43xX3xX31xa89exX3xX4x69e8xX4xX0xc2d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5a7xX10xX6xX1bxXaxX12x9bf1x77f7xX1dxX3xX24xdf17xX3xc169xX6xbac3xX3xX14xXdxX25xX3xXexX4bxX3xX1x1026fxXdxX3xX6axf044xX1dxX3xXexX1x9b42xX1dxX3xX39x9612xX1dxX1xX3xX4x7697xX3xXexX1xX2fxX3xX24xX38xX39xX3xX24xX2axc2daxX4xX3xX24xX38xX1dxX3xX7xX35xX3xX5x6677xX1dxX3xX1dxX1x75c4xXexX3xX5xX1cxX3xX6axX6xX6cxX3xX1dxX1xXdxdf29x6f1cx66c4xX3x7de6x818exXexX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX1dxX14xX2axX25xXdxX3xX63xX6xX3xdb18xX6xX1dxX3xXexX4bxX3xX24xXdxX3xXexX83xX39xX3xX4xX7fxXb2xX3xXex71f4xX7axX3xX5xX25xXdxX3xX4xX1xX6cxX3xXddxXdxXb1xX1dxX14xX3xX39xX83xX1dxX1xX43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6cxX1bxda04xXaxX12xcd2exX6cxX39xX6xX1dxX3xeffbxXbxX6xX5xc00bxX6x7f7dxX3xX39xXb6xXexX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX1dxX14xX2axX25xXdxX3xX63xX6xX3xXcaxX6xX1dxX114xX3xX24xX68xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1xX38xXexX3xX39xXb6xXexX3xX1dxX21xX6xX3xX24xX25xXdxX3xX39xX83xX1dxX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xXdxX16xX1dxX3xX1bxX4bxX3x66f0xX1dxX3xX4xX88xX3xXexX1xX2fxX3xfd8cxX10xX39xX3xX5xX1cxX43xX43xX43xX3xX112xX1xX48xX1dxX14xX3xX14xXdxX35xX1dxX14xX3xX6xXdxX114xX3xX24xX88xX3xX5xX1cxX3xX31xX32xX3xX4xX15dxX4xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xXexX3cxX3xX2xX3xX24xX38xX1dxX3xX31xX48xX3xX4xX4bxX4xX114xX3xX24xX2fxX3xXexX4bxX3xX6axX7axX1dxX3xXexX1xX7fxX1dxX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xXexX83xX39xX3xX1xXdxX2fxXb2xX3xX167xX10xX39xX3xX6axX7axX1dxX3xXexX1xX7fxX1dxX3xX48xX1dxX14xX3xX7xX32xX3xX24xX38xX39xX3xX24xX2axX94xX4xX3xX6axX6xX6cxX3xX1dxX1xXdxXb1xXb2xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6cxX1bxX105xXaxX12xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX6axe6c5xXexX3xX24xe57axXb2xX3xX1bxX4bxX3xX15dxX1dxX3xX4xe787xX6xX3xX39xX83xX1dxX1xX3xX6axf68cxX1dxX14xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xb02dxX2xa13cxX3xX31xX1cxX6cxX3xX1dx85e1xX39xX3xX2x7a6axf972x9d49xX114xX3xX31xX32xX3xX1dxXb1xX1dxX3xX39xXb6xXexX3xX232xX6axe460xX4xX3xXexXddxX6xX1dxX1xX234xX3xX6axX227xX1dxX14xX3xX4xX15dxX4xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX43xX3xXcxXddxXb2xX1dxX14xX3xX6axX83xX1dxX1xX3xX39xdaddxXdxX3xX1dxX14xX1cxX105xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX1dxX1cxX105xX3xX31xX32xX3xX24xX2axX94xX4xX3xe348x1020exX295xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX31xX1cxX3xX24xX38xX1dxX3xX112xX1xXdxX3xX48xX1dxX14xX3xc46exXb2xX6xX3xX24xX25xXdxX3xX31xX1cxX6cxX3xXexX1xX15dxX1dxX14xX3x9f29xX4ex8405xX295xX2xX2xX114xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX24xX68xX3xX39xXa4xXexX3xX294xX240xX3xX1dxX23bxX39xX3xX24xX2fxX3xX31xX32xX3xX1dxX1x8484xX1dxX14xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX5xXdxXb1xX1dxX3xXex61f5xX4xX43xX3xfb49xX1dxX14xX3xX24xX68xX3xX24xX38xX39xX3xX24xX38xX1dxX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX241xX43xX240xX295xef5cxX43xX2c2xX294xX23fxX43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6cxX1bxX105xXaxX12xX0xXdxX39xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxed51xa8ddxX1dxX3xX4xX7axX1dxX1xX3xX39xXb6xXexX3xX6axX251xX4xX3xXexXddxX6xX1dxX1xX3xX31xX9fxXdxX3xX1dxX1xX2e5xX1dxX14xX3xX7xX35xX3xX24xX38xX39xX3xX5xXdxXb1xX1dxX3xXexX2f6xX4xX3xX4xX21exX6xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x691cxX4exX4exX1bxX6xX1dxXexXddxXdxX4xX1bxX1dxX43xX4xX6cxX39xX4exX2c2xX295xX2xX314xX4exXexXddxX6xX1dxX1xa182xX7xX6cxX39bxX1bxX10xX39xX39bxX2xX39bxX2xX241xX295xe57fxX3a8xX295xX295xX241xX295xX2xX2xX3a8xX2xX43xbfc3xXbxX14xXaxX3xX4exX12xX0xXbxX12xX339xX33axX1dxX3xX4xX7axX1dxX1xX3xX39xXb6xXexX3xX6axX251xX4xX3xXexXddxX6xX1dxX1xX3xX31xX9fxXdxX3xX1dxX1xX2e5xX1dxX14xX3xX7xX35xX3xX24xX38xX39xX3xX5xXdxXb1xX1dxX3xXexX2f6xX4xX3xX4xX21exX6xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6cxX1bxX105xXaxX12x845fxX4bxX3xX15dxX1dxX3xX4xX21exX6xX3xX108xX6cxX39xX6xX1dxX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX24xX2axX94xX4xX3xX48xX1dxX14xX3xX24xf65cxXexX3xX4xX1xX6cxX3xXexXb1xX1dxX3xX14xb755xXdxX3xX232xXcxX1xX15dxX1dxX14xX3xX2xX4exX2xX23fxX240xX241xX3xX24xX38xX1dxX3xX31xX48xX3xX4xX4bxX4xX234xX43xX3x792axX2axX94xX4xX3xX6axXdxX38xXexX3xX48xX1dxX14xX3xX24xX68xX3xX1dxX14xX1xX19xX3xXddxX6xX3xX1bxX4bxX3xX15dxX1dxX3xX1dxX1cxX105xX3xX31xX1cxX6cxX3xX39xXb6xXexX3xX1dxX14xX1cxX105xX3xX1dxX23bxX39xX3xX2xX23fxX240xX241xX114xX3xX112xX1xXdxX3xX24xX6xX1dxX14xX3xX1dxX14xab7dxXdxX3xXexXddxX6cxX1dxX14xX3xX39xXb6xXexX3xX2aexXb2xX15dxX1dxX3xX4xX6xab42xX10xX3xf9ddxX3xXexX1xX21exX3xX24xX48xX3x9080xX6xXddxX7xX6x9693xX3xX4xX1xX25xX3xX24xX94xXdxX3xX31xX94xX3xX31xX1cxX3xX112xX1xXdxX3xX24xX88xX114xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX6axX278xX1dxX14xX3xX4xX7axX39xX3xXexX1xXa4xX105xX3xX1xX251xX1dxX14xX3xXexX1x8809xX3xX31xX9fxXdxX3xX31xXdxX16xX4xX3xX31xX32xX3xX1dxXb1xX1dxX3xX1dxX1xX2e5xX1dxX14xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xXexXddxX6cxX1dxX14xX3xX7xXb2xX35xXexX3xX2aexXb2xX68xX1dxX14xX3xX24xX25xXdxX3xX4xe9b1xX1dxX3xX5xX64xXdxX3xX4xX21exX6xX3xX39xX83xX1dxX1xX43xX3xX13xX14xX6xX105xX3xX1dxX14xX1cxX105xX3xX1xX48xX39xX3xX7xX6xXb2xX114xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX24xX68xX3xX24xX38xX1dxX3xX167xX2axX4b4xX1dxX14xX3xX31xX32xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX4bxX4xX3xX1xXdxX16xX1dxX3xebcdxX3xXexX2axX4b4xX1dxX14xX114xX3xX6axX210xXexX3xX24xX214xXb2xX3xX31xX32xX3xX1dxXb1xX1dxX3xX39xXb6xXexX3xX6axX251xX4xX3xXexXddxX6xX1dxX1xX3xX7xX35xX3xX5xX9fxX1dxX3xX1dxX1xXa4xXexX3xXexXddxX6cxX1dxX14xX3xX5xcd93xX4xX1xX3xX7xX21xX43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6cxX1bxX105xXaxX12xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX24xX68xX3xX6axX210xXexX3xX24xX214xXb2xX3xX1bxX4bxX3xX15dxX1dxX3xX112xX1xX15dxX4xX3xXexX1xX2axX25xX1dxX14xX3xX4xX21exX6xX3xX39xX83xX1dxX1xX3xX6axX227xX1dxX14xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX2xX114xX3xXexXddxXb1xX1dxX3xX39xXb6xXexX3xXexXa4xX39xX3xX31xX6cxX6xX1dxX3xX4xX88xX3xX112xb9bexX4xX1xX3xX4xb9f8xX3xX2xX23fxX241xX167xX2xX3a8xX241xX43xX3xX2faxX1dxX14xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX2f6xX4xX3xX31xXdxX38xXexX3xX1dxX1xX2e5xX1dxX14xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX1xX10xX6cxX3xX4b4xX3xX7xX15dxXexX3xX4xX64xX1dxX1xX3xX1dxX1xX6xXb2xX3xX31xX1cxX3xX112xX1xXdxX3xX112xX38xXexX3xXexX1xX4f6xX4xX3xX6axX251xX4xX3xXexXddxX6xX1dxX1xX3xX24xX214xXb2xX3xXexXdxXb1xX1dxX3xX1dxX1cxX105xX114xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX24xX68xX3xX24xX64xXexX3xX24xX2axX94xX4xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX3a8xX241xX43xX3a8xX2c2xX314xX114xX3xXexXb2xX105xX3xX1dxX1xXdxXb1xX1dxX3xX24xX7fxX105xX3xX4xX1xe37exX3xX5xX1cxX3xX7xX4bxX3xX112xX1xX4b4xXdxX3xX24xX214xXb2xX3xX4xX1xX6cxX3xX39xXb6xXexX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexXddxX83xX1dxX1xX3xX1bxX1cxXdxX3xX31xX48xX3xXexX33axX1dxX3xX4xX21exX6xX3xX48xX1dxX14xX3xX4xX1xX6cxX3xX24xX38xX1dxX3xX5xX4f6xX4xX3xX2aexXb2xX6xX3xX24xX25xXdxX43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6cxX1bxX105xXaxX12xXcxXddxX6cxX1dxX14xX3xX7xXb2xX35xXexX3xX294xX240xX3xX1dxX23bxX39xX3xX4xX52bxX1dxX3xX5xX64xXdxX3xX4xX21exX6xX3xX4xXb2xXb6xX4xX3xX24xX25xXdxX114xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX24xX68xX3xXexX6bdxX3xX39xX6bdxX3xX31xXdxX38xXexX3xX1dxX1xX2e5xX1dxX14xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX1dxX1xX76xX3xX5xXdxXb1xX1dxX3xXexXdxX38xXbxX3xX1dxX1xX6xXb2xX3xX31xX1cxX3xX48xX1dxX14xX3xX1xX6cxX1cxX1dxX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xX2c2xX2c2xX2c2xX3xX6axX251xX4xX3xXexXddxX6xX1dxX1xX3xX31xX32xX3xX4xX15dxX4xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX43xX3xXb5xX42exX4xX3xX1bxeb50xX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX1xX105xX3xX31xX43axX1dxX14xX3xX48xX1dxX14xX3xX4xX88xX3xXexX1xX2fxX3xX24xX64xXexX3xX24xX38xX1dxX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX314xX43xX314xX314xX314xX43xX314xX314xX314xX114xX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX24xX2axX94xX4xX3xX167xX10xX39xX3xX5xX1cxX3xX39xX6xX1dxX14xX3xX1dxX1xXdx8641xXb2xX3xX573xX3xX1dxX14xX1xX19xX6xX3xX7xX7fxXb2xX3xX7xX210xX4xX3xX31xX7ffxX3xXexXddxXdxX38xXexX3xX1xX43axX4xX3xX31xX1cxX3xXexX48xX1dxX3xX14xXdxX15dxX6cxX114xX3xXexXddxX2axX9fxX4xX3xX112xX1xXdxX3xX2aexXb2xX6xX3xX24xX25xXdxX114xX3xXexXb2xX105xX3xX1dxX1xXdxXb1xX1dxX3xX2axX9fxX4xX3xX39xXb2xX35xX1dxX3xX4xX21exX6xX3xX48xX1dxX14xX3xX24xX68xX3xX112xX1xX48xX1dxX14xX3xXexX1xX2fxX3xXexXddxX4b4xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX4bxX3xXexX1xX33axXexX3xX31xX1cxX3xX4xX6cxX1dxX3xX7xX35xX3xX4xXb2xX35xXdxX3xX4xX7aexX1dxX14xX3xX39xX1cxX3xX1dxX14xX2axX25xXdxX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX1dxX1cxX105xX3xX31xX32xX3xX24xX2axX94xX4xX3xX5xX1cxX3xX241xX43xX240xX295xX314xX43xX2c2xX294xX23fxX43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6cxX1bxX105xXaxX12xX108xX6cxX39xX6xX1dxX3xX10exXbxX6xX5xX112xX6xX3xX24xX68xX3xXexX4bxX3xX39xX48xX3xXexX7axX3xX1bxX4bxX3xX15dxX1dxX3xX4xX21exX6xX3xX39xX83xX1dxX1xX3xX1dxX1xX2axX3xX39xXb6xXexX3xXexX1xX15dxX4xX1xX3xXexX1xX251xX4xX3xX112xX1xX48xX1dxX14xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX21exX6xX3xX4xX6cxX1dxX3xX1dxX14xX2axX25xXdxX114xX3xX1dxX1xX2axX3xX39xXb6xXexX3xXbxX1x895dxXbxX3xa2c4xX1dxX3xX1bxX2f6xX3xX31xX7ffxX3xX31xXdxX16xX4xX3xX4xX6cxX1dxX3xX1dxX14xX2axX25xXdxX3xX39xXb2xX35xX1dxX3xX31xX2axe0b5xX1dxX3xX24xX38xX1dxX3xX7xX4bxX3xX31xX48xX3xX1xX64xX1dxX114xX3xXexXb2xX105xX3xX1dxX1xXdxXb1xX1dxX3xX112xX1xX48xX1dxX14xX3xX61axXexX3xX1dxX14xX2axX25xXdxX3xX5xX64xXdxX3xX4xX1xX6cxX3xXddxX227xX1dxX14xX3xX24xX7fxX105xX3xX5xX1cxX3xX39xXb6xXexX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX24xXb6xX1dxX14xX43xX43xX43xX3xX112xX1xX48xX1dxX14xX3xX14xXdxX35xX1dxX14xX3xX6xXdxX3xX4xX21exX6xX3xX39xXb6xXexX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX14xXdxX1cxX43xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf357xXb2xXexX1xX6cxXddxXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX1bxX6xX1dxXexXddxXdxX0xX4exXbxX12

Theo dantri

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau
2023-06-02 07:59:00

Họ là những người độc thân, ly hôn hoặc góa chồng, không muốn sống với con cái nên cùng nhau lập ra một cộng đồng sống chung đầu tiên.

Quán trà nhỏ và cổ nhất thế giới

Quán trà nhỏ và cổ nhất thế giới
2017-08-14 07:09:31

Chỉ đủ chỗ cho hai người đứng nhưng quán Haj Ali Darvish rất nổi tiếng, với cả khách địa phương và nước ngoài về trà và cà phê.

Cuộc sống ở nơi -50 độ C

Cuộc sống ở nơi -50 độ C
2017-08-11 16:34:11

Ở Yamal-Nenets, nơi mang ý nghĩa là Lằn ranh cuối cùng của thế giới, nhiệt độ có thể xuống dưới -50 độ C.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long