Cập nhật:  GMT+7
89cfx9ef6xf6e3xe0efx120fcx8f02xe2a4x1033dxc3f7xX7xd17dx9c57x11d4fx946exacd0xc585xX5x9fb0xXaxf652xf7fbxX1x10522xXbxX3xX5xd5d9xXbxX3xX4xX15xXbxX3xce62xdcfexX3xad60x9bf6xcc32xX3xXex94acxX4xX3xX20xc5ffxX3xX4xX6xe518xX3xd2faxX3xXexX1xX15xXbxX3x911axXdxf41bxX3bxX10xX5xX0x10603xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx983exX10xX6xX23xXaxX12xc6a7xX1xbbf2x934dxe4a4xX3xX58xX59x980bxc513xXdxX3xX25xedeexX21xX3xX4x102c7xab0cxX3xX59xXdxX15xX4xX3xX67xddd2xX58xX1xX3xX32xX3xX13xX6xd276xXdxX7xX3xdb20xX13xX1xX15xXbx11343xX3xX59xXdxX5exX3xX20xX24xX25xX3xX4xb939xX3xXexX1xf956xX3xXexX1xd775xX3xX7xb6aaxX4xX3x9d04xa586xXdxX3xX67xf1d3xX58xX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX58xX59xX30xX6fxX58xX3xX67xb13axX4xX3xXex1075cxX3xXexX1xX15xXbxX3xX39xXdxX3bxX3bxX10xX5xd454xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11aeexX30xX23xX25xXaxX12xX0xXdxX67xX59xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXc0xcf7exX6xX30xXbxX1xX21xXexX1xX30xXc0xX99xX58xX40xX23xX10xX7xa252xXexX30xXbxX40xX58xX10x110acxX7xX40xX2xf94axe231x9298xX40xdf2bx109b6xX23xX103x105edxc03fxX107xX103xX2xX108xXexX2xX103xX108xX2xX107xX101xX5xX2xXc0xd6ddxXbxX59xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX30xX23xX25xXaxX12xX0xXdxX67xX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX4xX10x1120axX30xXe4xX117xX10xX4xXexX3xX23xX59xX67xX10xX23xXdxX6xX3xX99xXdxX23xX10xX30xX3xX67xXbxX103xX3xXdxf3cdxX10xX58xXexX10xX77xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX40xX6xXbxXbxX7xX40xX30xXbxX10xX58xX40xX67xX10xX23xXdxX6xX40xXexX1xX21xX67xXe4x941cxXbxX9xX58xX10xXfbxX7xX40xX2xXffxX100xX101xX40xX103xX104xX23xX103xX107xX108xX107xX103xX2xX108xXexX2xX103xX108xX2xX107xX101xX5xX107xXc0xX117xXbxX59xXaxX3xX23xX6xXexX6xX142xX6xX77xX59xX7xX9xXaxX107xc1f1xX107xX1b2xX2x1014bxX108xX1b2xX107xX1b2xX2xX1b2xX2xX1b2xX2xX107xX107xb26fxX1b2xX107xX1b2xX2xX108xX100xX107xX1b2xX2xX107xX104xX107xXaxX3xX23xX6xXexX6xX142xXexX25xXbxX10xX9xXaxX99xXdxX23xX10xX30xX40xX67xXbxX103xXaxX3xX23xX6xXexX6xX142xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXbxX3xX5xX19xXbxX3xX4xX15xXbxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXc0xXc0xXc0xXaxX3xX23xX6xXexX6xX142xX10xX58xX4xX30xX23xX10xX9xXaxXcx11e49xXex100c6xX6x1038fxa1fbxX4fxX1c2xX100xXd0xXf4xX59xX7x10aaaxc2f9xX39xX6xXdxX5xb33axXe4xX227xc424xX59x11d22xX58xXbxX5xX13x1079exX5xXdxX1c2xX100xXd0xXd0xc7dbxXbxX1xX15dxX15dxX21exX232xX104x8d2exd69cxX21fxX21cxX21ex1080bxXcxX21axX108xX21cxX228xXdxXfbxX21fxX59xX101xX58xX246xX23exX4xX3bxX228xXdxX2xX2xX67xX58xX21fxX15dxX228xX13xX108xX23exX40xX1c2xX100xXd0x9da2xX1c2xX100xXd0xXfbxX1xX99xf53dxX246xX21cxX247xX21exX21cxb7d8xX7xX5xeeabxX21fxXffxX2xX99xX1xX1xX4fxX24bxX246xXd0xX21xX1xX40xX3bxX228xX232xX104xX237xX77xX23exXffxX4fxX237xXd0xXf4xXdxX104xX21xX100xXfbxX272xXf4xX104xX7xX27bxX10xX23xX108xX55xX7xXfbxX21exX104xXe4xX117xXe4xX227xX22dxX30xX21exXbxX23exX272xX247xX21exX26bxX99xX1b6xX59xX1c2xX101xf234xX1c2xX101xX2b9xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX30xX23xX25xXaxX12xX4xX6xXbxX23xX21xX23xX6xX25xX30xXbxX1xX6xXbxX142xX2xX103xX108xX1b6xX104xX104xX104xX100xX1b6xX2xXc0xX67xXbxX103xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX30xX23xX25xXaxX12xX0xXbxX12xd49bxX8fxX3xX232xX21xX66xX58xX59xX3xXe4xX15xX3xX4xX1xX30xX3xX59xXdxX66xXdxX3xX24bxX21xf93cxX58xX3xX99x11decxXexX3xX13xX1xX15xXbxX3xX67xX32xX3xX77xX2cxX58xX59xae89xX3xX67xX2cxXexX3xX1xcaabxX58xX59xX3xX58xX5dxX9axX4xX3xX21xX28xX58xX59xX3xX20xX8bxX58xX59xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX4xd850xX6xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX20xX33bxX3xX5xX19xXbxX3xX20x10184xXexX3xX20xX5dxX5exX58xX59xX3xX4xX15xXbxX3xXexXb3xX3xXexX321xX58xX59xX3xX100xX3xX4xX354xX6xX3xXexX1xX15xXbxX3xX39xXdxX3bxX3bxX10xX5xX334xX3xX32xX3xX20xX2cxX3xX4xX6xX30xX3xX2xX2xX228xX67xX3xX7xX30xX3xX99xX9axXdxX3xX67xX364xXexX3xX20xa478xXexX3xX20xX8fxX3xX4xX1xX30xX3xX58xX59xX5dxX5exXdxX3xX23xX24xX58xX3xX99xX9exX3xX23xX21xX3xXf4xX1xX15xX4xX1xX3xXexX77xX66xXdxX3xX58xX59xX1xXdxadadxX67xXc0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX30xX23xX25xXaxX12xX55xX59xX5dxX5exXdxX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX7xd49exX3xX20xX6fxXexX3xXexX28xX4xX3xX20xX2cxX3xX108xX107xXf4xX67xX40xX59xXdxX5exX334xX3xX58xX59xX6xX58xX59xX3xX99xX9axXdxX3xXexX28xX4xX3xX20xX2cxX3xX4xX354xX6xX3xX67xX2cxXexX3xX232xX21xX66xX3xXe4xX8bxX58xX59xX3xXcxX10xX58xX58xXdxX7xX3xXf4xX1xXdxX3xX20xX5dxX325xX4xX3xX20xX15xX58xX1xX3xX20xXdxXc0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX30xX23xX25xXaxX12xX227xfea0xXexX3xXexX1x9fcexX4xX3xX1xX9exX58xX1xX3xXexX77x9cd8xX58xX1xX334xX3xX58xX59xX5dxX5exXdxX3xX4xX1xe258xXdxX3xX7xX3f5xX3xXexXdxX45cxXbxX3xX20xX3a6xXexX3xXexX6fxXdxX3xX4x990dxX58xX59xX3xX99xXdxX62xX58xX3xX15dxX1xX6xX67xXbxX3xX23xX10xX3xX21cxX6xX77xX7xX334xX3xX58xX478xXdxX3xX1xfbe9xX3xX4xX8bxX3xXexX1xX8fxX3xXexX1xX10xX30xX3xX23xd64fxXdxX3xX4xX15xX4xX3xXexX77xdf5axX58xX3xX20xX3a6xX21xX3xXexX77xX62xX58xX3xX4xX15xX4xX3xX67xX9exX58xX3xX1xX46bxX58xX1xX3xX5xX9axX58xX3xXexX77xX30xX58xX59xX3xX7xX21xX28xXexX3xX67xe973xX6xX3xX59xXdxX66xXdxXc0xX40xXc0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX21xXexX1xX30xX77xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX22dxX230xX22dxX0xX40xXbxX12

Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau
2023-06-02 07:59:00

Họ là những người độc thân, ly hôn hoặc góa chồng, không muốn sống với con cái nên cùng nhau lập ra một cộng đồng sống chung đầu tiên.

Những hang động tráng lệ nhất thế giới

Những hang động tráng lệ nhất thế giới
2017-05-29 10:32:00

Hang Sơn Đoòng, Việt Nam hiện nay là hang động lớn nhất thế giới, một kỳ quan thiên nhiên. Hang còn ẩn chứa nhiều bí ẩn mà con người chưa khám phá hết.

Ngôi làng ai đến sống còn được trả thêm tiền

Ngôi làng ai đến sống còn được trả thêm tiền
2017-05-10 15:22:04

Thị trưởng làng Bormida, Ý đang đưa ra lời đề nghị tặng 2.000 euro (gần 50 triệu đồng) cho bất cứ ai chuyển đến đây sinh sống với nỗ lực ngăn chặn nó biến thành một thị trấn ma.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long