Cập nhật:  GMT+7
269fx3412x3fc0x7654xb4abx9c99x7b39x9fe1x4db7xX7x9f2axb127x5da9xb954x537fx53b8xX5x6c73xXaxaea8xXcx72f0xXdxX3xXex93cexaf39xX3x3a27xab66x8b93xX4xX3xX1xX19xX6xX3xb902x4591x8466xb1b7xX27xX3xX1bxc03bx6310xX3xX4xaf4dxX6xX3xX1bx8a21xX1cx92b7xXdxX3x3523xX1cx6ef5xX1bxX33xX3x5f8cx7e9bxX3xX4x3fcfxX3x2e29xX18xXdxX0xbdd5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6x6c58xXaxX12x563exX14xX4xX3xX1bxX1xX3fxX3xX1bxX33xX1xXdx5ab8xX1bxX3xX4xa964x7975xX3xX7x56b7xX1bxX3x6cfaxX6ex5d59xXexX3xXexX1xX3fxX1bxX1xX3xX4x84bdxX1bxX33xX3xX2cx4d42xXexX3xX5xX19xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3x817bxX3xb6c6xbfadxX1bxX33xX3xX38xX1cxX3axX1bxX33xX3xX3exX3fxX3xX1xX3fxX1bxX33xX3xX1bxX33xX1x3ee5xX1bxX3xX1bxX2bxX2cxX3xXex44c6xX1cxX1dxX4xX3xX1bxX1xX35xX3xX4xX80xX1bxX33xX3xXexX1xX6dxX4xX3xXexXb6xX69xX1bxX3xXbxX1xXdx8cdcxX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7x9b5cxXexX25xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX19xX1bxXaxX12xX0xXdxX2cxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX1bxXexX10xXb6xXaxX3xX7xXex5dc1xX5xX10xX9xXax374exXdxX5axXexX1x43e9xX3xb435xX117xX27xXbxX74x6992xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX115xX3x4a75xX26xX117xXbxX74xX11cxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX48xX48xX4xX25x86b5xX6xX19xXbxX1xX6exXexX1xX19xX25xX98xX1bxX48xX5axX10xX7x86a4xXexX19xXbxX48xX1bxX10xX110xX7xX48xX26xX26xX24xX27xX48xX2xX26xX26xX5axX24xX27x6ff5xX26xX27xX24x730fxXexX26xb936xX24xX163xX5xX117x8b12xX98xX1bxX10xX168xXbxX10xXb6xX168x38d5xXbxX33xX168xX24xX117xX163xX117xX168xX2x2855xX126xX25xXbxX1bxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX24xX25xX26xX27xX27xX3xX1bxX2bxX2cxX3xX4xX2fxX6xX3xX1bxX33xX1cxX35xXdxX3xX38xX1cxX3axX1bxX33xX3xX3exX3fxX3xX4xX42xX3xX44xX18xXdxXaxX3xX110xXdxX5axXexX1xX9xXaxX117xX117xX27xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX126xX26xX117xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX19xX1bxXaxX12x2be5xX85xXexX3xXexXb6xX19xX1bxX33xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXexX3xX147xX1x65e9xX4xX3xX4xX80xX1bxX33xX3xXexX1xX6dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX25xX3x304dxX1bxX1xX115xX3x6157xXdxX147xXdxXbxX10xX5axXdxX6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa006xX19xX5axX10bxXaxX12xX1f1xX85xXexX3xX1bxX33xX1cxX35xXdxX3xXbxX1x2d75xX3xX1bx679exX3xXexX69xX1bxX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX3xXexXb6xX96xX3xXexX1xX3fxX1bxX1xX3xX1bxX1xX3fxX3xX1x8e22xX6xX3xX1xb848xX4xX3xX1bxX264xX3xX44xa188xX6exX3xXexXdxX69xX1bxX3xX96xX3xX38xX1cxX3axX1bxX33xX3xX3exX3fxX3xX98xX3fxX3xX1bxX1xX3fxX3xX7xX71xX1bxX3xX74xX6exX76xXexX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX1bxX264xX3xX44xX28cxX6exX3xXexXdxX69xX1bxX3xXexXb6xX69xX1bxX3xXexX1xXd1xX3xX33xXdxX1dxXdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX44x642fxX10bxX3xX24xX25xX26xX27xX27xX3xX1bxX2bxX2cxX25xX3x419bxX1dxXdxX3xX4xX80xX1bxX33xX3xXexX1xX6dxX4xX3xX5axX19xX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX3xX44x5b69xX3xX5xX18xXdxX3xXexXb6xX69xX1bxX3xX2cxX85xXexX3xXbxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXex608exX3xX1bxX1xX281xX2cxX3xX2xX126xX3xX1bxX1xX3fxX3xX147xX1xX19xX6xX3xX1xX285xX4xX3xXcxX1xX42xX3x4addxX1x33e7xX3xbbfax968bxX3xXexX14xXdxX3xXexX18xX19xX3xXexX1xX3fxX1bxX1xX3xX4xX80xX1bxX33xX3xX2cxX85xXexX3xXexXb6xX19xX1bxX33xX3xX1bxX1xX264xX1bxX33xX3xX5xX19xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX4xX2fxX6xX3xX137xX3fxX3xX96xX3xXbxX1x96aexX1bxX33xX3xXexX1x617cxX3xX1bxX33xX1xXdx9577xX2cxX31cxX3x43c3xX1bxX4xXdxX10xX1bxXexX3x8a4dxXb6xXdxX33xXdxX1bxX7xX3xX1xX80xX2cxX3xX26xX126xX48xX163xX3xX44xX1cxX6xX3xXexXdxX1bxX25xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX19xX5axX10bxXaxX12xX5dxX14xX4xX3xX1bxX1xX3fxX3xX147xX1xX19xX6xX3xX1xX285xX4xX3xX1x6892xXbxX3xXexX14xX4xX3xX98xX1dxXdxX3xX2e6xXdxX386xX1bxX3xX1xX3fxX1bxX3xX5xX2d8xX2cxX3xX98x2f91xX3xX2cxX99xXdxX3xX98xX3fxX3xX3exXdxX386xXbxX3xX1xX85xXdxX3xX98xX2bxX1bxX3xX1xX281xX6xX3xX2cxX99xXdxX3xX1xX1cx3176xX1bxX33xX3xXcxX1xX42xX3xX337xX1xX339xX3xX33bxX33cxX3xa309xX33bxX19xX147xX6exX3xX38axX147xX6xX5axX10xX2cxXdxX7xXdxX3xX98xX10xX3xX33bxX19xX147xX6exX3xX33bx5a80xX5xXexX433xXb6xX433xX3xbd8exX10xXb6xX1bxX10xa88bxXdxaf93xX3xXexXdxXd1xX1bxX3xX1xX3fxX1bxX1xX3xX1bxX33xX1xXdxX69xX1bxX3xX4xX6dxX6exX3xX7xX2d8xX6exX3xXb6xX85xX1bxX33xX3xX98xX3ebxX3xXbxX1xX1cxX40bxX1bxX33xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX7xX71xX1bxX3xX74xX6exX76xXexX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX4xX2fxX6xX3xX98xX99xX1bxX33xX3xX38xX1cxX3axX1bxX33xX3xX3exX3fxX25xX3xX1f1xX261xX4xX3xX44xX380xX4xX1xX3xX4xX2fxX6xX3xX1xX285xX3xX5xX3fxX3xX1xXdxX300xX6exX3xXb6x75b2xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX3fxX2cxX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX31cxX3xX7xX6xX6exX3xX44xX281xX3xX2cxX80xX3xXbxX1x8ab2xX1bxX33xX3xX5xX18xXdxX3xX7xX71xX1bxX3xXbxX1x5fafxX2cxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXd1xXexX3xX1xXd1xXexX3xX2cxX6dxX4xX3xX4xX281xX3xXexX1xX300xX25xX3xX3exXdxX386xX1bxX3xX1bxX6xX10bxX31cxX3xX5axX99xX3xX44xbfe2xX3xX44xX18xXexX3xX44xX1cxX3d2xX4xX3xX2cxX261xX4xX3xXexXdxX69xX6exX3xX44xX281xX31cxX3xX4xX71xX3xX1bxX1xX281xX2cxX3xX7xb918xX3xXexXdxXd1xXbxX3xXexX261xX4xX3xX5ax6a39xX4xX1xX3xX98xX3fxX3xXexX14xXdxX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX25xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX19xX5axX10bxXaxX12xX337xX1xX281xX2cxX3xX147xX1xX71xX19xX3xX4xX42xX3xXexXaexX2cxX3xXexX1xX76xX10bxX3xXexX69xX1bxX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX3xX147xX1xX20fxX4xX3xXexXb6xX69xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXexX3xX4xX1xX264xX3xXexX1cxX3d2xX1bxX33xX3xX1xXaexX1bxX1xX3xXexXb6xX19xX1bxX33xX3xX44xX3d2xXexX3xX147xX1xX6xXdxX3x7902xX6ex4158xXexX3xX96xX3xX33xX28cxX1bxX3xX5xX3fxX1bxX33xX3xX3exX6xXb6xXb6xX6xX1bxX3xXexX1xX6exX85xX4xX3xX2cxXdxX3ebxX1bxX3xX1bxX6xX2cxX3xXcxX1xX42xX3xX337xX1xX339xX3xX33bxX33cxX31cxX3xXex4b93xX1bxX33xX3xXexX1xX6exX85xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX24fxX6xX137xX10bxX5xX19xX1bxX3xX96xX3xXexX1xXdxX69xX1bxX3xX1bxXdxX69xX1bxX3xX147x31cexX3xXexX1xX6dxX3xX1xX6xXdxX3xXexXb6xX1cxX1dxX4xX3xX5dxX80xX1bxX33xX3xX1bxX33xX6exX10bxX69xX1bxX25xX3x7d0cxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXexX3xX4xX281xX3xX1bxXdxX69xX1bxX3xX44xX18xXdxX3xX98xX3fxX19xX3xX1bxX2bxX2cxX3xX2xX26xX27xX27xX3xXexXb6xX1cxX1dxX4xX3xX5dxX80xX1bxX33xX3xX1bxX33xX6exX10bxX69xX1bxX25xX3xX5dxX1xX6exX10bxX69xX1bxX3xX33xXdxX6xX3xX98xX3ebxX3xX2cxX99xXdxX3xX1xX1cxX40bxX1bxX33xX3xX4xX42xX3xX44xX18xXdxX3xX24fxXdxX1xXexX10xXb6xX3xXcxX433xXb6xX147xX6xX1bxX3x60b5xXb6xX33xX433xX5xX3xX98xX3fxX3xX4xX85xX1bxX33xX3xX7xbfbcxX3xX5axX537xX4xX1xX3xX44xX1cxX3d2xX4xX3xX26xX163xX3xXexXb6xX6xX1bxX33xX3xXexX3fxXdxX3xX5xXdxX386xX6exX3xXexX603xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXexX25xX3x2a6exX6exX6xX3xX4xX1xX264xX3xX147xX1xX20fxX4xX31cxX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX3xX44xX1cxX3d2xX4xX3xX2cxX80xX3xXexX71xX3xX5xX3fxX3xX1bxX1xX3fxX3xX1xX281xX6xX3xX1xX285xX4xX3xX4xX1xX380xX1bxX1xX3xX5d0xX6exX10bxX3xX98xX3fxX3xX4xX1xX6exX10bxX69xX1bxX3xX33xXdxX6xX3xX7xX71xX1bxX3xX74xX6exX76xXexX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX76xXbxX3xX98xX99xX1bxX33xX3xX38xX1cxX3axX1bxX33xX3xX3exX3fxX25xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX19xX5axX10bxXaxX12xXcxXb6xX69xX1bxX3xXbxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXexX31cxX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX3xX33xX1xXdxX3xX5xX18xXdxX3xX4xX80xX1bxX33xX3xXexX1xX6dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX98xX3fxX3xX4xX14xX4xX3xX137xX1cxX1dxX4xX3xX137xX3fxX3xXexXdxXd1xX1bxX3xX1xX3fxX1bxX1xX3xX44xX300xX3xXexX18xX19xX3xXb6xX6xX3xX2cxX99xXdxX3xX1xX1cxX40bxX1bxX33xX3xX137xabaexX1bxX33xX3xX1bxX33xX80xX1bxX3xX1bxX33xX264xX3xX38axX147xX147xX6xX5axXdxX6xX1bxX3xX4xX42xX3xX44xX18xXdxX25xX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX3xX7x4fb9xX3xX5axX261xX1bxX33xX3xX147xXd1xXexX3xX1xX3d2xXbxX3xX1bxX1xXdxX3ebxX6exX3xX5xX19xX18xXdxX3xX1xX19xX6xX31cxX3xX5axX28cxX6exX31cxX3xX4xX2d8xX10bxX3xXexX1xX18xX4xX1xX3xX74xX1cxX40bxX1bxX33xX3xX137x8ac7xX31cxX3xX4xX2fxX3xX33xX76xX6exX31cxX3xX1bxX1xX6bbxX6xX3xXexX1xX40bxX2cxX31cxX3xX4xX71xXdxX3xX1bxX33xX6bbxX6xX31cxX3xX33xXdxX6xX3xX98xX537xX31cxX3xX4xX2d8xX10bxX3xX137xX6xX5xX7xX6xX2cxX31cxX3xX98xX3fxX3xX1bxX1xXdxX3ebxX6exX3xX1bxX33xX6exX10bxX69xX1bxX3xX5xXdxX386xX6exX3xX147xX1xX14xX4xX25xX3xX24fxX3fxX3xXexXb6xX85xX1bxX3xX4xX14xX4xX3xX1x5801xX1bxX3xX1xX3d2xXbxX3xX147xX1xX14xX4xX3xX1bxX1xX6xX6exX3xX98xX1dxXdxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19x95cbxX4xX3xX5axX6exX1bxX33xX3xX2cxX80xXdxX31cxX3xX7xX6xX6exX3xX44xX281xX3xX4xX1xX1cxX1bxX33xX3xX4xX76xXexX31cxX3xX98xX3fxX3xX5xX285xX4xX3xX4xX1xX76xXexX3xX5xX4d2xX1bxX33xX3xX1bxX1xXdxX3ebxX6exX3xX5xX28cxX1bxX3xX44xX300xX3xXexX18xX19xX3xXb6xX6xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX147xX1xXdxXd1xXexX3xX4xX281xX3xX2cxX99xXdxX3xX5axb787xX3xX4xX1xX537xX6exX25xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX19xX5axX10bxXaxX12xX337xX1xX35xX3xXexX1xX80xX1bxX33xX3xXexXdxX1bxX3xXexXb6xX69xX1bxX3xXbxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXexX31cxX3xX6acxXb6xX33xX433xX5xX3xX98xX3fxX3xX4xX85xX1bxX33xX3xX7xX6bbxX3xX4xX281xX3xXexX1xX300xX3xXexX14xXdxX3xXexX18xX19xX3xX2cxX85xXexX3xXexXb6xX19xX1bxX33xX3xX1bxX1xX264xX1bxX33xX3xX4xX80xX1bxX33xX3xXexX1xX6dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX6xXbxXbxX6exXexXdxX25xX3xX6acxXb6xX33xX433xX5xX3xX1bxX1xX76xX1bxX3xX2cxX18xX1bxX1xX3xX4xX37axX1bxX3xX1xX3fxX1bxX33xX3xXexXb6xX2bxX2cxX3xXbxX1xXdxXd1xX1bxX3xX44xX76xXexX3xX7xXd9xXexX3xX2cxX80xX3xXexX71xX3xXbxX1xX1cxX40bxX1bxX33xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX7xX71xX1bxX3xX74xX6exX76xXexX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1xX19xX6xX3xX96xX3xX38xX1cxX3axX1bxX33xX3xX3exX3fxX3xX4xX42xX3xX44xX18xXdxX3xX44xX1cxX3d2xX4xX3xXexXaexX2cxX3xXexX1xX76xX10bxX3xXexXb6xX19xX1bxX33xX3xX44xX3d2xXexX3xX147xX1xX6xXdxX3xX5d0xX6exX5d2xXexX3xX98xX3fxX3xX4xX14xX4xX3xX1bxX1xX3fxX3xX1bxX33xX1xXdxX69xX1bxX3xX4xX6dxX6exX3xX4xX28cxX1bxX3xXexX1xX69xX2cxX3xXexX1xX35xXdxX3xX33xXdxX6xX1bxX3xX44xX300xX3xXbxX1xXdxX69xX1bxX3xX5axX537xX4xX1xX3xXexX76xXexX3xX4xX71xX25xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx878exX19xX6exXb6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX2e6xX1bxX10xX74xXbxXb6xX10xX7xX7xX0xX48xXbxX12

Theo Vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau

26 cụ bà xây nhà sống cùng nhau
2023-06-02 07:59:00

Họ là những người độc thân, ly hôn hoặc góa chồng, không muốn sống với con cái nên cùng nhau lập ra một cộng đồng sống chung đầu tiên.

Máy bay Airbus bay liên tục hơn 17 ngày

Máy bay Airbus bay liên tục hơn 17 ngày
2022-07-06 07:59:00

Máy bay Zephyr S sử dụng năng lượng mặt trời được phát hiện lần gần nhất hôm 30/6 rời khỏi không phận Belize và đang quay trở lại Mỹ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long