Cập nhật: 21/09/2022 08:10 GMT+7
dc8cx156bax12d69x144f7x171e7x12e33x1742ex14f9bx13b1cxX7x152a5x1779axe786x12e29x11e7fxe8eexX5x11a79xXax13ff5x11a9ax13b52xXdxX3xXex13c79x172abx124f0x157cfxX3x16062x13102xX6xX3x13fb1xX1xdff5xX1bxX1exX3x12208x15545x1727bxX4xX3xXexX1xX6x10428xX3xX1exXdxX6xX3x12918x13a09xX1bxX1exX3xX5x141d8x1351cxXdxX3xf267xf979x12448x10020xX3x12575xec5bxX44x16d11xX0x119f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15bd7xX10xX6x166f6xXaxX12x137b2xX6xX18xX3xX21xX1xXdxX3xf1fexf151xX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX21xX1xe95bxXdxX3xX35xX36xX1bxX1exX3xXbxX5xX6xX19x176fbxX3bx11956xX7exX3x155c1xX3bx150e3xX5xX5bxX3x126afxX18xXbxX3xX44xX45xX44xX44xf65axX3xX27xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xXexXdx12c0cxXbxX3xXex13b7cxX4xX3xX66xX67xX3xde66xXdxf8c4xX1bxX3xX27xX3bxf905xX1bxX3xX66x118b4xX1bxX1exX3xX27x17072xX3xX4xX1x14e44xX18xX3x13eaexX18xX3x15b5fxX40xX3fxf63dx12e0fx1608axX3xX4xf81exX2fxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX5bx13130xX3xX35xX36xX1bxX1exX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47x17557xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX3bxX1bxXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1bxXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax13e18xXdxX5bxXexX1xe815xX3x10a89xX44xX45xXbx117d4xeaa2xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX125xX3x11c83xX45xX136xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXebxX66xX6xX3bxXbxX1xX18xXexX1xX3bxXebxX35xX1bxX49xX5bxX10xX7xX21xXexX3bxXbxX49xX1bxX10xX120xX7xX49xX44xX44x131c9xX127xX49xX2xX44xX44xX5bxX163xX45xX127xX163x14421xX163xX127xXexX2xX127x11b2dxX163xX5xX2xX45xX7cxXexX18xX19xX10xX1bxX1bxX1exX6xX10xX18xX83xX3bxX44xX45xX44xX47xXebxf874xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1xX23xX1bxX1exX3xX27xX28xX29xX4xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX1exXdxX6xX3xX35xX36xX1bxX1exX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47xXaxX3xX120xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX127xX44xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX136xX45xX136xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX3bxX1bxXaxX12xXcxX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1xX23xX1bxX1exX3xX27xX28xX29xX4xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX5bxXd6xX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47xXebxX3xXc5xX1dxX1exX18x12053xX1bxX125xX3x175fbxX10xXexXexX19xX3x15d11xX2fxX6xX1exX10xX7xXcaxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b5fxX3bxX5bxX19xXaxX12xX5exX6xX18xX3xX4xX18xX14xX4xX3xX1x16395xXbxX3x125b7xX3xX58xX35xX6xX83xX8fxX3xX87xX83xX3bxX6xXexXdxX6xX8fxX3x1641dxX19xX3xX66xX6xX1bxX3xX13xXdx12b12xX18xX3xX1xXb2xX1bxX1xX3xX4x16c95xX6xX3xXabxXdxXadxX1bxX3xX27xX3bxXb2xX1bxX3xX24bxXb6xX1bxX1exX3xX27xXbbxX3xX4xX1xXbfxX18xX3xXc2xX18xX3xXc5xX40xX3fxXc8xXc9xXcaxX3xX27x10790xX3x10caaxX18xX19xXa1xXexX3xX27xX67xX1bxX1xX3xX21xX1xX23xX1bxX1exX3xX4xX1xX3bxX3xXbxX1x16c5axXbxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX5bxXd6xX3xX35xX36xX1bxX1exX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47xXebxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX3bxX5bxX19xXaxX12x177bcxeb85xXdxX3xX2a8xX18xX19xXa1xXexX3xX27xX67xX1bxX1xX8fxX3xX27xXbfxX19xX3xX5xXb2xX3xX1exXdx14350xXdxX3xX27xXcdxX18xX3xX5xX2fexX1bxX3xXexX1x12687xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxXadxX1bxX3xXexXdxXa1xXbxX3xX2fxXb2xX3xX27xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX3xX66xX67xX3xX4xXcdxX2fxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX5bxXd6xX3xX5bxX3bxX3xX5xXdxXadxX1bxX3xX2a8xX18xX6xX1bxX3xX4x13428xX1bxX1exX3xXexX1x131d0xX1bxX1exX3xX35xX2fexXdxX3xX40xX21xX83xX6xXdxX1bxX10xXebxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX3bxX5bxX19xXaxX12xXcxX83xX28xX2fexX4xX3xX27xXb6xX8fxX3xXc8xX235xXc8xXc9xX3xX2a8xX18xX19xXa1xXexX3xX27xX67xX1bxX1xX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX1dxX1exX6xX3xX21xX1xX70xXdxX3xX35xX36xX1bxX1exX3xXbxX5xX6xX19xX7cxX3bxX7exX7exX3xX4xX281xX6xX3xX81xX3bxX83xX5xX5bxX3xX87xX18xXbxX3xX44xX45xX44xX44xX8fxX3xX1exXb6xXbxX3xXbxX1x1714axX1bxX3xX1exXdx105a8xXbxX3xX27xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX24bxX6xX3xXabxX6xX1bxX3xX1exXdxXb2xX1bxX1xX3xX2a8xX18xX19xX278xX1bxX3xX27xXdxX3xXexXdxXa1xXbxXebxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX3bxX5bxX19xXaxX12xXcxX83xX3bxX1bxX1exX3xX21xX1xXdxX3xX1dxX1exX6xX3xX66xX67xX3xX4xXcdxX2fxX8fxX3xX27xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX24bxX10xX5xX6xX83xX18xX7xX3xX7cxX3xXex133dfxX1bxX1exX3xX66xX67xX3xX40xX3fxXc8xXc9xX3xX4xXcdxX2fxX3xXex165fdxX3xX4xX1xX323xX4xX3xX4xXbbxX4xX3xXexX83xe2e8xX1bxX3xX27xXcdxX18xX3xXexX83xXadxX1bxX3xX7xXbfxX1bxX3xX1bxX1xXb2xX3xX7cxX3xX35x13aadxX1bxX3xX1exXb6xXbxX3xX2fx10d43xXexX3xXexX83xX3bxX1bxX1exX3xX5bxX6xX1bxX1xX3xX7xXbbxX4xX1xX3xX16exX163xX3xX27xX14xXdxX3xX5bxXd6xX3xX35xX36xX1bxX1exX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47xXebxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX3bxX5bxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX21xXa1xX3xX1xX3bxX3cxX4xX1xX8fxX3xX5x12203xX3xX66x1254dxX4xX3xXexX1xX361xX2fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX66xX316xX1bxX1exX3xX35xX36xX1bxX1exX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47xX3xX7xe88exX3xX5bxXdxX4dcxX1bxX3xX83xX6xX3xXexX3cxXdxX3xXc8xX83xX6xX1bxX21xX7exX18xX83xXexX8fxX3xX13xX323xX4xX3xX35xXb2xX3bxX3xX1bxX1exXb2xX19xX3xX174xX49xX2xX45xX3xXexX2fexXdxXebxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX3bxX5bxX19xXaxX12xX16exX163xX3xX27xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX7xX506xX3xX27xX28xX29xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXb2xX1bxX1xX3xX2xX45xX3xX66xX316xX1bxX1exX8fxX3xX27xXcdxX18xX3xX35xX36xX1bxX1exX3xXexX83xX36xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX28xX29xXexX3xX7xXbfxX1bxX3xX1bxX1xXb2xX8fxX3xX7xXbfxX1bxX3xX21xX1xXbbxX4xX1xXebxX3xX58xX6xXdxX3xX27xX14xXdxX3xX5bxX47exX1bxX3xX27xX3dcxX18xX3xX2fx13351xXdxX3xX66xX316xX1bxX1exX3xX7xX506xX3xX1exXdxXb2xX1bxX1xX3xX35xX2bfxX3xXexX83xXd6xX4xX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX5bxXd6xX3xX35xX36xX1bxX1exX3xX4xX1xX18xX1bxX1exX3xX21xXa1xXexXebxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24bxX3bxX5bxX19xXaxX12xe649xXd6xX3xX21xXdxXa1xX1bxX8fxX3xX35xX36xX1bxX1exX3xX5xX3bxX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47xX3xX7xX506xX3xX21xX2bfxX3bxX3xX5bxXb2xXdxX3xX21xX1xX3bxX316xX1bxX1exX3xX2xX3xX1bxX361xX2fxX8fxX3xXexX449xX3xXexX1xXbbxX1bxX1exX3xX163xX49xX44xX45xX44xX163xX3xX27xXa1xX1bxX3xXexX1xXbbxX1bxX1exX3xX163xX49xX44xX45xX44xX47xXebxX3xX2fdxX36xX1bxX1exX3xX4xX1xX18xX1bxX1exX3xX21xXa1xXexX3xX3fxX40xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX47xX3xX7xX506xX3xX5bxXdxX4dcxX1bxX3xX83xX6xX3xXexX3cxXdxX3xX13xX323xX4xX3xXexX449xX3xX1bxX1exXb2xX19xX3xX2xX47xX49xX136xX7cxX2xX47xX49x10f0cxXebxX49xXebxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX3bxX18xX83xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXcxXcxdeb5xX2fdxX1dxX0xX49xXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023
2023-03-28 16:07:00

baophutho.vn Sau bốn ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn từ 23/3 đến 26/3, Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023 đã chính thức khép lại với lần đầu lên ngôi...

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ
2023-03-27 15:19:00

baophutho.vn Hàng chục giải thi đấu lớn, nhỏ, hàng trăm tấm huy chương các loại, hàng ngàn CLB thể dục thể thao (TDTT) và các vận động...

Những dấu ấn của thể thao Đất Tổ

Những dấu ấn của thể thao Đất Tổ
2022-09-20 15:10:00

baophutho.vn Đến thời điểm này, cùng với những thành công trong công tác tổ chức Bảng A và trận Bán kết môn Bóng đá nam, tạo bước đệm cho Đội tuyển U23 Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long