Cập nhật:  GMT+7
94f4xc2dbxec69xe69dx1067cxad20x10761xe502xfdfbxX7xe401xc144xb74dx9817xbf35xc93dxX5xa7c9xXaxc26ex9e83xc690xX3xeb00xX1xX6xX3xd7aexX1xb1d7xX6xX3x9ce1xX1axX3xadb5xbab3xX3x11753xfe6cxX4xX1xX3x11838xXdx1186axXdxX3x1183dx9c29xd704xf095xX3xX25xfb19xX3xXbxX1xe285xXdxX3xf736xX1xd00exX3xXcxX1x10706xX3xX31x11643xaa6fxX3x1073cxc231xX48x9972xX0xf31dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6xf486xXaxX12xX14xX1xXdxe411xf39cxX3xX4bxX4dxX2xX48x10bd2xX3xXex10753xXdxX3xa920xff39xX31xX3xX4xead9xX3xX31xX1xX73xX31xX3xXexX6fxX1cxX3xXcxdd61xe38bx9a07xX31xX32xX3xXcxX1fxX3cxXcxX3xX16xX32xX66xbe18x9991xX31xX3xXcx9ad3xXexX3xXcxX1xa083xX31xX1xX6cxX3xXcxX3cxX3xdc49xXdxc39exXexX3xXcxX83xa419xX3xX25xc0e9xX3xX5fxXdxX92xX31xX3xX83xX6xX3xX4xX35xX4xX3xXexX83xbf64xX31xX3xXexX1xXdxX3xX25xX96xX66xX3xXexX83xX6xX31xX1xX3xX32xXdxX2cxXdxX3x10e1axX6xX3xX22xX9bxX3xXexX83xXbdxX31xX3xX14xX1xX66xX31xX32xX3xb289xa6b5xXexX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX1xX42xX3xX5x10bb0xX31xX3xXexX1xf6d1xX3xXa3xe322xX3xX31xX45xX46xX3xX48xX49xX48xX4bx11ae1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX1cxX31xXaxX12xX0xXdxX46xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX31xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxa140xXdxX5fxXexX1x97e8xX3xX2xX49xX49xX49xXbx10e31x10384xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX14fxX3xbb53x99d0xX162xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX115xX2fxX6xX1cxXbxX1xX66xXexX1xX1cxX115xX22xX31xX4dxX5fxX10xX7xXe4xXexX1cxXbxX4dxX31xX10xX14axX7xX4dxX48xX4bxX162x9bafxX4dxX2xX2xX2xX5fxX2xX49xbcc6xX4bxX161xX2xX161xXexX161xf91axaf37xX49xX5xX197xadddxb570xX162xX18fxX4bxX18fxX4bxX49xX4bxX19exX19exX2xX18fxX49xX161xX1a3xX4bxX162xX4xX2xX19exX115xa7b1xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX3xX22xX23xX3xX25xX26xX4xX1xX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX1xX42xX3xX31xX45xX46xX3xX48xX49xX48xX4bxXaxX3xX14axXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX49xX49xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX161xX162xX162xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX1cxX31xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX3xX22xX23xX3xX25xX26xX4xX1xX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX1xX42xX3xX5xX103xX31xX3xXexX1xX108xX3xXa3xX10bxX3xX31xX45xX46xX3xX48xX49xX48xX4bxX115xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX1cxX5fxX91xXaxX12xXcxX83xXbdxX31xX3xX4xX1xX66xX31xX32xX3xXe4xXe5xXexX3xX32xXdxf86axX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX3xX32xfd10xXbxX3xX13xX14xX3xXcxe2aexX3cxX3xX5fxXdxX92xX31xX3xX83xX6xX3xX4xX73xX31xX3xX2fxdabaxX31xX32xX3xX22xfe85xXdxX3xX31xX1xXdxX65xX66xX3xXexXaaxX31xX1xX3xX1xX66x11945xX31xX32xX3xX45xX31xX3xX46xXdxXe5xX31xX32xX3xXexX83xX2cxX3xX46xXdxXe5xX31xX32xX3xX1xX96xXbxX3xX5fx10f1exX31xX115xX3xXcxX83xX1cxX31xX32xX3xX25xX30xX6cxX3xX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX3xX5xX9bxX3xX25xd47dxXdxX3xXexXbdxX31xX3xX5fx1157bxX31xX32xX3xX4xbeb1xX3xX1xX319xXdxX3xXexX2dcxXexX3xX1xX326xX31xX3xX25xd692xX3xX32xXdxX9bxX31xX1xX3xX4xX1xXdxXe5xX31xX3xXexX1xd453xX31xX32xX3xX4xX1xX66xX31xX32xX3xX4xX66xX319xX4xX3xX19fxX1a3xX48xX3xXexX83xX84xX2ccxX4xX3xX13xX14xX3xXcxX2b7xX3cxX115xX3xXcxX83xX1cxX31xX32xX3xXexX83xXbdxX31xX3xXexX83xX6xX31xX1xX3xX32xXdxX2cxXdxX3xXd3xX6xX3xXexX83xX84xX2ccxX4xX3xX25xX30xX6cxX3xX13xX14xX3xXd3xX83xX6xX22xX10xX3xX25xXadxX3xX32xXdxX9bxX31xX1xX3xX4xX1xXdxXe5xX31xX3xXexX1xX345xX31xX32xX3xX162xX1a3xX48xX3xea52xX3xX5xX1cxX6fxXexX3xX5xX66xX73xX31xX3xX5xX84xX66xX3xXexX83xX84xX2ccxX4xX3xX13xX14xX3x10850xX10xX1cxX3xX13xX83xX66xXdxXexX7xX3xX25xX335xX3xX32xXdxX9bxX31xX1xX3xX32xXdxX2cxXdxX3xXd3xX6xX3xX7xX6xX66xX3xXe4xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX25xX319xXdxX3xX1xbbd7xX6xX3xX31xX1xX6xX66xX3xX2xX1a3xX2xX3xXexX83xX1cxX31xX32xX3xXexX1xX85xXdxX3xX32xXdxX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX25xX96xX66xX3xX4xX1xed03xX31xX1xX3xXexX1xX108xX4xX115xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX1cxX31xXaxX12xX0xXdxX46xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX31xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX14axXdxX5fxXexX1xX14fxX3xX2xX49xX49xX49xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX14fxX3xX161xX162xX4bxXbxX156xX157xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX115xX2fxX6xX1cxXbxX1xX66xXexX1xX1cxX115xX22xX31xX4dxX5fxX10xX7xXe4xXexX1cxXbxX4dxX31xX10xX14axX7xX4dxX48xX4bxX162xX18fxX4dxX2xX2xX2xX5fxX2xX49xX197xX4bxX161xX48xX19fxXexX2xX161xX162xX49xX5xX162xX1a3xX1a4xX162xX18fxX4bxX18fxX4bxX49xX162xX4bxX4bxX197xX197xX18fxX161xX1a3xX19fxX19fxX10xX2xX6xX115xX1b9xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX3xX22xX23xX3xX25xX26xX4xX1xX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX1xX42xX3xX31xX45xX46xX3xX48xX49xX48xX4bxXaxX3xX14axXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX49xX49xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX161xX162xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX1cxX31xXaxX12xXcxX83xXbdxX31xX3xX4xX1xX66xX31xX32xX3xXe4xXe5xXexX3xX32xXdxX29dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX3xX32xX2b0xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX2b7xX3cxX3xX5fxXdxX92xX31xX3xX83xX6xX3xX7xX23xXdxX3xX31xf6a9xXdxX6cxX3xX1xX96xXbxX3xX5fxX2f8xX31xX115xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX1cxX5fxX91xXaxX12xX16xX1xX84xX3xX22xXbdxX91xX6cxX3xX7xX6xX66xX3xX1xX326xX31xX3xX46xX319xXexX3xXexX1xX35xX31xX32xX3xXexX83xX6xX31xX1xX3xXexX9bxXdxX3xX7xX577xXdxX3xX31xX577xXdxX6cxX3xX2xX162xX3xX25xX319xXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xXbxX1xX1cxX31xX32xX3xXexX83xX9bxX1cxX3xXexX83xa456xX31xX3xXexX1cxX9bxX31xX3xXexc46fxX31xX1xX3xX32x1026axX46xX14fxX3xX13xX14xX3xX72xX326xX31xX3x9575xX84xX326xX31xX32xX6cxX3xX13xX14xX3xX2axXdxX6xX3xd7a4xXaaxX31xX1xX6cxX3xX13xX14xX3xX14xX23xX31xX32xX3xX6xX31xX6cxX3xX13xX14xX3xX16xa892xXcxX6cxX3xX13xX14xX3xXd3xX1cxX7xX7xX6cxX3xX13xX14xX3xXd3xX84xX3abxXdxX3xX609xX1cxX6xX31xX3xX1fx101daxX31xX32xX6cxX3xX13xX14xX3xXcxX2b7xX3cxX6cxX3xX13xX14xX3xX14xX319xXdxX3xX16xX32xX66xX5f0xX31xX6cxX3xX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX6cxX3xX13xX14xX3xXd3xX83xX6xX22xX10xX6cxX3xX13xX14xX3xX3c4xX10xX1cxX3xX13xX83xX66xXdxXexX7xX6cxX3xX13xX14xX3xX1fxX1cxX9bxX31xX32xX3xX1fxX9bxX3xX61fxX66xXexX1cxX6cxX3xX13xX14xX3xXcxX6xX7xX6xX3xX1a3xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX3c4xX1cxX31xX32xX3xX22xX9bxX3xX13xX14xX3xX3cxX1xX63axX3xX16xXdxX31xX1xX3xX25xXadxX3xX46xX6xX31xX32xX3xX25xXe5xX31xX3xX4xX1xX1cxX3xX31xX32xX84xX85xXdxX3xX1xX73xX46xX3xX46xX319xX3xX48xX161xX3xXexX83xXbdxX31xX3xXexX1xXdxX3xX25xX96xX66xX3xX1xX96xXbxX3xX5fxX2f8xX31xX3xX22xX2ccxXdxX3xX4xX1xX96xXexX3xX5xX84xe829xX31xX32xX3xX4xX1xX66xX91xX5e2xX31xX3xX46xX23xX31xX3xX4xX6xX1cxX115xX3xX1axXe5xXexX3xXexX1xX3exX4xX3xX32xXdxX2cxXdxX3xX25xX96xX66xX6cxX3xXd3xX6xX31xX3xXexX577xX3xX4xX1xX108xX4xX3xX25xXadxX3xXexX83xX6xX1cxX3xX1fxX66xX91xX3xX4xX1xX84xX326xX31xX32xX3xXa3xX9bxX31xX32xX3xX22xX9bxX3xX14xX3exXbxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX4xX1xX3xX4xX1xX1cxX3xX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX157xX3xXexX83xX6xX1cxX3xX32xXdxX2cxXdxX3xX16xX1xXaaxX3xX4xX1xX1cxX3xX13xX14xX3xXcxX2b7xX3cxX157xX3xX13xX14xX3xXd3xX83xX6xX22xX10xX3xX32xXdxX9bxX31xX1xX3xX32xXdxX2cxXdxX3xXd3xX6xX3xX22xX9bxX3xX13xX14xX3xX3c4xX10xX1cxX3xX13xX83xX66xXdxXexX7xX3xX32xXdxX9bxX31xX1xX3xX32xXdxX2cxXdxX3xX1axX1xX66xX91xXe5xX31xX3xXe4xX1xX417xX4xX1xX115xX3xX14xX35xX4xX3xX32xXdxX2cxXdxX3xXexX1xX84xX3abxX31xX32xX3xX4xX35xX3xX31xX1xX73xX31xX3xX4xcde6xX31xX32xX3xX25xX84xX6f4xX4xX3xXexX83xX6xX1cxX3xX4xX1xX1cxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX103xX66xX3xXexX1xX39xX3xX25xX6fxXexX3xXexX1xX9bxX31xX1xX3xXexX417xX4xX1xX3xX156xX66xX96xXexX3xX7xX345xX4xX115xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX1cxX31xXaxX12xX0xXdxX46xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14xX10xX31xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX14axXdxX5fxXexX1xX14fxX3xX2xX49xX49xX49xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX14fxX3xX161xX19fxX19exXbxX156xX157xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX115xX2fxX6xX1cxXbxX1xX66xXexX1xX1cxX115xX22xX31xX4dxX5fxX10xX7xXe4xXexX1cxXbxX4dxX31xX10xX14axX7xX4dxX48xX4bxX162xX18fxX4dxX2xX2xX2xX5fxX2xX49xX197xX4bxX161xX4bxX162xXexX161xX4bxX19fxX19fxX5xX162xX1a3xX1a4xX162xX18fxX4bxX18fxX4bxX49xX162xX19exX161xX161xX18fxX161xX19exX1a3xX5fxf975xX6xX48xX10xX115xX1b9xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX6xX3xX1axX1xX1cxX6xX3xX1fxX1axX3xX22xX23xX3xX25xX26xX4xX1xX3xX2axXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX1xX42xX3xX31xX45xX46xX3xX48xX49xX48xX4bxXaxX3xX14axXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX49xX49xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX161xX19fxX19exXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX6xXbxXexXdxX1cxX31xXaxX12xX2axXdxX2cxXdxX3xX25xX96xX66xX3xXexX1xX66xX3xX1xX3exXexX3xX7xb358xX3x9731xX66xX6xX31xX3xXexX73xX46xX6cxX3xX4xX577xX3xX22xX7d6xX3xX4xX39xX6xX3xX31xX1xXdxX65xX66xX3xX4xX577xX3xX25xX319xX31xX32xX3xX22xXdxX5e2xX31xX115xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX1cxX5fxX91xXaxX12xX2axXdxX2cxXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX3cxX1xX3exX3xXcxX1xX42xX3xX25xX84xX6f4xX4xX3xXexX577xX3xX4xX1xX108xX4xX3xX1xX2c7xX31xX32xX3xX31xX45xX46xX3xX31xX1xX2c7xX46xX3xXexX1xX3exX4xX3xX25xe5a1xX91xX3xXbxX1xX1cxX31xX32xX3xXexX83xX9bxX1cxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX25xX35xX3xX609xX96xXexX3xXcxX577xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX83xXdxX335xX31xX3xX83xX319xX31xX32xX3xXe4xX1xX345xXbxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX1xX84xX2ccxX31xX32xX3xX4xX1xX66xX91xX5e2xX31xX3xX31xX32xX1xXdxXa5xXbxX3xX1xX30xX6xX115xX3xc76fxX66xX6xX3xX25xX30xX6cxX3xXexX6fxX1cxX3xX31xX5e2xX31xX3xX46xX319xXexX3xX7xX73xX31xX3xX4xX1xX326xXdxX3xX4xX1xX1cxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX103xX66xX3xXexX1xX39xX3xXe4xX1xX23xX31xX32xX3xX4xX1xX66xX91xX5e2xX31xX3xX25xX84xX6f4xX4xX3xX32xXdxX6xX1cxX3xX5xX84xX66xX6cxX3xX1xX42xX4xX3xX1xX77xXdxX3xX22xX9bxX3xX83xf935xX31xX3xX5xX66xX91xXa5xX31xX3xX7xX108xX4xX3xXe4xX1xX1cxff06xX115xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61fxX66xXexX1xX1cxX83xXaxX12xX609xX6fxXdxX3xX16xX32xX66xX91xX92xX31xX0xX4dxXbxX12

Đại Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long