Cập nhật:  GMT+7
841x2f9cx5491x111bx3c39x81f4x50b4x60ebx1eeaxX7x392ex656bx7be6x1025x2c2bx31c3xX5x6c68xXax144ax192axXdxX6x2030xX3xX5x1cdcx1f5exX3xXexX1xe34xX3xXexX1xX6xX16xX3x4df3x4897xX3x7ef7xXdx2a4dx148fxX3x1629x7998xX3xX28x5ef4xX2bxX3xX28x8867x5b56x14f1xX3xXcxX1x5d49xX37xX3xXexX1xX1ax6336xX4xX3x8568xXdxX2axXexX3x8b2exX6xX2bxX0x2b43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b55xX10xX6x841bxXaxX12xX49xX35xX36xX37xX3x5a44x4a61xX4dxX67x8c8cxX3xXex5413xXdxX3xX7x29e1xX28xX3xXexX1xXdxX3x154fx38c2xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX6xX16xX3x402exX2axX28xX1xX3x7bf0xXdxX2axX28xX3x2216xX3xX5fxX19x46d0xX4xX3xX4x1e1bxX3xXex6e08xX1axX37x136dxX28xX3xX8bxX36xX3x2d9dxX1x23d7xX4xX3xX1x3802xXdxX3xX4xX1x4a0bxX4xX3xX28xX31xX28xX35xX3xXex8fd9xX28xX1xX3xX79x5065xX3xX5fxXdx6e7cxX28xX3xX9bxX6xX3xX4xX1xX19x7b2fxX28xX35xX3xXexX9bx15d4xX28xX1xX3xX35xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3x100cx69baxX28xX35xX3xX4xX1xX1axX37xX9exX28xX3xX1xXcaxXdxX3xX35xXdx437exX6xX3xX44xX31xX28xX3xXbxX1x194axX28xX35xX3x60acx788fxX3xX90xX3xXex6f6bxX3xX8bxX36xX3xX86xX2axX28xX1xX3xX8bxXdxX2axX28xX3xX90xX3xX5fxX19xX94xX4xX3xX4xX98xX3xXexX9bxX1axX37xX9exX28xX3xX8bxX36xX3xXa4xX1xXa6xX4xX3xX1xXaaxXdxX3xX4xX1xXafxX4xX3xX28xX31xX28xX35xX3xXexXb8xX28xX1xX3xX4xX1xX36xX16xX3xX2bx49bcxX28xX35xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX28xX31xX2bxX3xX49xX35xX36xX37xX3xXcxX1xX3bxX37xX3xXexX1xX1axX41xX4xX3xX44xXdxX2axXexX3xX49xX6xX2bxX3x69f4xX67x45adxX4dxX67xX4dxX2x71a9x4ffbxX177x3f7bxX67xX171xX4dxX67xX4dxX67x22fcxX67xX68x889bx16b4xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2c2axX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX0xXdxX2bxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX194xX10xX28xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax35ecxXdxX5fxXexX1x735bxX3xX2xX180xX180xX180xXbx5b33x8f64xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX1bexX3xX2dxX180xX171xXbxX1c5xX1c6xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX184xXddxX6xX16xXbxX1xX1axXexX1xX16xX184xX8bxX28xX4dxX5fxX10xX7x1a65xXexX16xXbxX4dxX28xX10xX1b9xX7xX4dxX67xX68xX180xX2exX4dxX2xX2xX2xX5fx8facxX2xX176xX177xX67xX177xX177xXexX177xX176xX67xX2xX5xX2dxX179xXdxX2bxX35xX179xX176xX177xX177xX2dxX184x2c5axXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX6xX16xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX28xX31xX2bxX3xX28xX35xX36xX37xX3xXcxX1xX3bxX37xX3xXexX1xX1axX41xX4xX3xX44xXdxX2axXexX3xX49xX6xX2bxXaxX3xX1b9xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX180xX180xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX2dxX180xX171xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12x8328xXbdxX28xX1xX3xX79xX6exX16xX3xXfcxXfdxX3xX90xX3xXexX102xX3xX8bxX36xX3xX86xX2axX28xX1xX3xX8bxXdxX2axX28xX3xX90xX3xX5fxX19xX94xX4xX3xX4xX98xX3xXexX9bxX1axX37xX9exX28xX3xX8bxX36xX3xXa4xX1xXa6xX4xX3xX1xXaaxXdxX3xX4xX1xXafxX4xX3xX28xX31xX28xX35xX3xXexXb8xX28xX1xX3xXex2e0cxX28xX35xX3xX1xX16xX6xX3xX4xX1x6283xX4xX3xX2bxX143xX28xX35xX3xX1xX6xXdxX3xX79x85f9xXdxX184xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX16xX5fxX37xXaxX12xXcxX1xX6xX2bxX3xX5fx625bxX3xXddxX1axX98xXdxX3xX35xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX4xXdexX3xX5xXbdxX28xX1xX3xX79xX6exX16xX6bxX3xX4xe2bxX28xX3xXddxX2f7xX6bxX3xXddxX333xX4xX3xX7x1251xX6bxX3xX28xX1xX72xX28xX3xX8bxXdx198dxX28xX3xX37xX3xXexX102xX3xX4x40eaxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX79xXcaxX28xX3xX8bx31f5xX3xX8bxX36xX3xX79xX19xX94xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX36xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX79xX2f7xXdxX184xX3xX194xX333xX4xX3xX44x1d5axX44xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX35xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX79xX7axX1axX3xX28xX2f7xXdxX3xX5fxX1axX28xX35xX3xXddxXdexX28xX35xX3xX4xX1xX1axX37xX9exX28xX3xX1xXcaxXdxX3xX28xXefxX3xXexX1xX10xX16xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xXafxX4xX3xX5xX16xX6exXdxX3xXexX9bxX315xX4xX3xXexXdxX102xXbxX184xX3xXcxX6exXdxX3xX79xX72xX37xX6bxX3xX4xX333xX4xX3xX8bx7da7xX28xX3xX79xX2f7xX28xX35xX3xX8bxXdxX349xX28xX3xX79xXbdxX3xX4xX41xX28xX35xX3xX1xXdxX102xX28xX3xX4xX1xX16xX3xX1f1xX1xX333xX28xX3xX35xXdx615exX3xX28xX1xXefxX28xX35xX3xXbxX1xX6xX3xXddxXdexX28xX35xX3xX1xX6xX37xX6bxX3xX1xX7axXbxX3xX5fx41faxX28xX3xX8bxX36xX3xX1f1xX35exX4xX1xX3xXex6717xX28xX1xX184xX3x46c7xX1axX6xX3xX79xXdexX3xXexX6exX16xX3xX1f1xX1x64dcxX28xX35xX3xX1f1xX1xX427xX3xX8bxX1axXdxX3xXexX19xXcaxXdxX6bxX3xXbxX1xX7axX28xX3xX1f1xX1xXfdxXdxX3xX8bxX36xX3xX79xX16xX36xX28xX3xX1f1xX102xXexX3xX35xXdxXefxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX79xXcaxX28xX3xX8bxX35exX184xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xX0xXdxX2bxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX194xX10xX28xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX1b9xXdxX5fxXexX1xX1bexX3xX2xX180xX180xX180xXbxX1c5xX1c6xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX1bexX3xX2dxX2xX68xXbxX1c5xX1c6xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX184xXddxX6xX16xXbxX1xX1axXexX1xX16xX184xX8bxX28xX4dxX5fxX10xX7xX1f1xXexX16xXbxX4dxX28xX10xX1b9xX7xX4dxX67xX68xX180xX2exX4dxX2xX2xX2xX5fxX204xX2xX176xX177xX68xX2xX204xXexX68xX68xX204xX67xX5xX177xX179xXdxX2bxX35xX179xX176xX177xX2exX180xX184xX21cxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX6xX16xX3xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX28xX31xX2bxX3xX28xX35xX36xX37xX3xXcxX1xX3bxX37xX3xXexX1xX1axX41xX4xX3xX44xXdxX2axXexX3xX49xX6xX2bxXaxX3xX1b9xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX180xX180xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX2dxX2xX68xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194xX6xXbxXexXdxX16xX28xXaxX12xXcxX9bxX3dbxX28xX3xXexX1xXdxX3xX79xX7axX1axX3xXddxXdexX28xX35xX3xX4xX1xX1axX37xX9exX28xX3xX1xXcaxXdxX3xX28xXefxX3xX35xXdxXefxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX79xX2f7xXdxX3xXfcxXfdxX3xX90xX3xXexX102xX3xX8bxX36xX3xX86xX2axX28xX1xX3xX8bxXdxX2axX28xX3xX90xX3xX5fxX19xX94xX4xX3xX4xX98xX3xXexX9bxX1axX37xX9exX28xX3xX8bxX36xX3xXa4xX1xXa6xX4xX3xX1xXaaxXdxX3xX4xX1xXafxX4xX3xX28xX31xX28xX35xX3xXexXb8xX28xX1xX184xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX16xX5fxX37xXaxX12xX42cxX1axX6xX3xXddxX1axX98xXdxX3xX35xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX6bxX3xXddxX349xX28xX3xX4xX6exX28xX1xX3xX8bxXdxX2axX4xX3xXexX1xX2eaxX4xX3xX79x71a5xX37xX3xXbxX1xX16xX28xX35xX3xXexX9bxX36xX16xX3xX9bx559dxX28xX3xX5xX1axX37xX2axX28xX3xXexX1xX1exX3xX5fxXa6xX4xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX6xX16xX3xX4xXf8xX28xX3xX5xX36xX3xX5fxX35exXbxX3xX79xX1exX3xX5xXbdxX28xX1xX3xX79xX6exX16xX6bxX3xX4xX333xX28xX3xXddxX2f7xX6bxX3xXddxX333xX4xX3xX7xX33fxX6bxX3xX28xX1xX72xX28xX3xX8bxXdxX349xX28xX3xX37xX3xXexX102xX3xX4xX352xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX79xXcaxX28xX3xX8bxX35exX3xX1x7b44xX4xX3xX1x1c58xXdxX3xX1f1xXdxX28xX1xX3xX28xX35xX1xXdxX2axX2bxX6bxX3xXexX31xX28xX35xX3xX4xX19x1a90xX28xX35xX3xXexXd0xX28xX1xX3xX79xX16xX36xX28xX3xX1f1xX102xXexX6bxX3xX35x3814xX28xX3xXddxXdexX3xX8bx4118xXdxX3xX28xX1xX6xX1axX6bxX3xXexX143xX3xX79xXdexX3xXbxX1xX41xXdxX3xX1xX94xXbxX3xX4xX1xX2e0xXexX3xX4xX1x3335xX3xX4x520dxX28xX35xX3xX28xX1xX6xX1axX3xX1xX16xX36xX28xX3xXexX1xX36xX28xX1xX3xX28xX1xXdxX2axX2bxX3xX8bxXa6xX3xX4xX352xX6xX3xX4xXcaxX3x385fxX1axX6xX28xX6bxX3xX79xXcaxX28xX3xX8bxX35exX1c6xX3xX35xXdexXbxX3xXbxX1xX3bxX28xX3xX1c5xX72xX37xX3xX5fxX315xX28xX35xX3xX1xXd0xX28xX1xX3xX400xX28xX1xX3xX8bxX36xX3xX1f1xX1x8a1exX28xX35xX3xX79xX35exX28xX1xX3xX8bxX6xXdxX3xXexX9bxXf8xX3xX8bxX35exX3xXexX9bxX427xX3xX5xX36xX3xX79xXcaxX28xX3xX8bxX35exX3xX79xX3bxX1axX3xX28xX35xX36xX28xX1xX3xXexX9bxX16xX28xX35xX3xX5xd7dxX28xX1xX3xX8bxX315xX4xX3xX1f1xX1xX333xX2bxX6bxX3xX79xXdxX9exX1axX3xXexX9bxX35exX3xX4xX352xX6xX3xXexXb8xX28xX1xX184xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3bbbxX1axXexX1xX16xX9bxXaxX12xXcxX1xX1axX3xX13xXdxX6xX28xX35xX0xX4dxXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liverpool 2-5 Real: Benzema và Vinicius đánh sập Anfield

Liverpool 2-5 Real: Benzema và Vinicius đánh sập Anfield
2023-02-22 07:14:00

Cặp đôi tiền đạo Karim Benzema và Vinicius Junior cùng lập cú đúp ở trận đấu Liverpool vs Real Madrid để giúp Los Blancos ngược dòng thắng đậm đội chủ nhà và gần như đặt 1 chân...

FC Phú Thọ hòa PVF Công an nhân dân

FC Phú Thọ hòa PVF Công an nhân dân
2023-02-19 07:08:00

baophutho.vn Chiều 18/2, tại Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ gặp PVF Công an nhân dân. Trận đấu diễn ra sôi...

Barca 2-2 Man United: Hẹn tái đấu ở Old Trafford

Barca 2-2 Man United: Hẹn tái đấu ở Old Trafford
2023-02-17 07:21:00

Man United và Barcelona đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho mỗi đội, tại lượt đi vòng play-off Europa League 2022/23. Đôi...

FC Phú Thọ chuẩn bị cho mùa giải mới

FC Phú Thọ chuẩn bị cho mùa giải mới
2023-02-13 20:36:00

baophutho.vn Theo kế hoạch của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Giải hạng Nhất Quốc gia Gold Star V-League 2 sẽ chính thức diễn ra...

Ronaldo lập “poker” cho Al Nassr

Ronaldo lập “poker” cho Al Nassr
2023-02-10 08:45:00

Siêu sao 38 tuổi Cristiano Ronaldo ghi cả bốn bàn giúp Al Nassr hạ chủ nhà Al Wehda 4-0 ở vòng 16 Saudi Pro League tối 9/2.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long