Cập nhật:  GMT+7
b1f9xc4adx14812x1176ax10b9axe20cx139d4xbf44xbeb0xX7x122d1x118cexea93xc4c5xcc91x108e0xX5xdd88xXax149c6xe2cexde5axX6x13aebx107d5xX3x14f5exXdxec37xd2fexX3x1021bxX3xX1xXdxff22xX16xX3xXexd9d3x13fb3xX16xX17xX3xX5x1374dxX3xXbxX1xX26xb69fxX16xX17xX3xdd95xe907xX16xX17xX0x10498xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118fdxe796xf166xcd1axXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX1cxX6xd622xX17xXdxX16xbfa4xX3x1341bxXbx1005axc293xX3xXbxX6xX4bxX4bxXdxX16xX17xX61xX3xX63xXbxX65xX66xX3x12eaaxX4axX5dxX4bxX10xX5dxX1exeee6xXdxX4bxXexX1xX61xX3xX63xXbxX65xX66xX3xX4axX14xXexX5xXdxX16xX10xX1exX7dxXdxX4bxXexX1xX61xX3xX63xXbxX65xX66xX3x13280xX4axX16xXexX1exX7dxX10xXdxX17xX1xXexX61xX3xXdxX16xX1xX10xX5dxXdxXexX66xX3xX9dxX4axX16xXexX1exX7xXexX4cxX5xX10xX61xX3xXdxX16xX1xX10xX5dxXdxXexX66xX3xX9dxX4axX16xXexX1exX7xXdxf36dxX10xX61xX3xX2xf6ecxXbxX65xX66xX3xX9dxX4axX16xXexX1exX9dxX6xX1cxXdxX5xX4cxX61xX3xXdxX16xX1xX10xX5dxXdxXexX66xX3xe447xX10xX5dxXexXdxX4xX6xX5xX1exX6xX5xXdxX17xX16xX61xX3xX76xX6xX7xX10xX5xXdxX16xX10xX66xXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX61xX3axX3axXefxX4axXefxf79cxXefxX16xX3axX6xXefxX6xXexX6xX5dxX119xX6xX7xXbxX65xc168xfe81x12365xX9xX2xdee6x1117fxX12exX12exb947xb3b9xX6xXexX9xX63xX132xXexX7xX9xde07xX63x11beexX132xX5xX1cxX9xX13dxX13bxX12exX12exX2xX13bxX63x13a3axX12dxc78axX13bxX12exX14bxX12dxX63xX63xX63xX63xXaxX3xXdxX4bxX9xXaxX4xXexX5xX63xX63x1162bxX1cxc5e9xX4axX16xXexX10xX16xXexX15fxXdxX1cxX17xX129xX1cxX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX12xbe4dxd27axX3xXexX1x1302bxX3xX7x10ebaxX3xX2xX3x1364cxXdxX22xXexX3x11462xX6xX1cx1021axX3xX19xX1bxX3xX13xX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX4axX4bxX4cxXaxX12xX13xX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xddcdxX6xX16xX17xX3xX4bx13880xX16xX3xX1b9xd649xX14xX3x12594xXdxf106xXdxX3xX161xbda4xX3xXexX26x12e14xX16xX17xX3xX16xXdxX22xX1cxX3xX161xX6xXbxX6xX76xX5xX6xX16xX4xX6xX3xX4x12996xX16xX17xX3xXefxc91exXdxX3xX12axX6xXefxXdxX4bxX3xX187xX6xXefxX6xX5dxX6xX3xXefx12708xX3xX12axX1cxX4cxXexX5dxXdxX3x14f3cxX16xX4bxX5dxX10xXdx11f81xXdxX16xX119xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX4axX4bxX4cxXaxX12xX182xX1eaxXdxX3xXexX1xX1fbxX16xX1xX3xXexc59fxX4xX1xX3xX76x12db5xXexX3xX76xX2cxXdxX3xXexX5dxX4axX16xX17xX3xX131xX3xXefx13edbxX16xX3xX1b9xX233xX14xX3xX1d0xX3xX5xX26xX27xXexX3xX1b9xXdxX18axX3xXexX5dxX4axX16xX17xX3xX1b9xb43cxX3xX4xX25cxX3xXexX5dxe301xX16xX3xX1x1467bxX6xX3xX7xXdxX1bxX14xX3xX35xX2cxXdxX3xX20axXdxX22xX16xX3xXexX26xX1eaxX16xX17xX3xX16xX17xX26xX1ccxXdxX3x14a11xX20axX5dxX6xXdxX16xX10xX18axX3xX182xX6xX7xX7xXdxX5xX4cxX3xX129xXefxX6xX16xX4xX1xX14xX20axX3xXexX2cxXdxX3xX1c6xXdxX1c8xXdxX3xX161xX1ccxX3xXexX26xX1d0xX16xX17xX3xX16xXdxX22xX1cxX3xX161xX6xXbxX6xX76xX5xX6xX16xX4xX6xX3xX1b9xX6xX16xX17xX3xX4bxXdxbfa7xX16xX3xX5dxX6xX3xX1d0xX3xX161xX14xX76xX6xX18axX3xX20axX177xX3xXexX1xX17bxX3xX7xX17exX3xX2xX3xX182xXdxX22xXexX3xX187xX6xX1cxX3xX19xX1bxX3xX13xX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1b9xX26xX27xX4xX3xX4xX243xX4xX3xX16xX1xX1fbxX3xX76xc1f1xX16xX1xX3xX5xX14xX263xX16xX3xX4xX1ccxX3xXexX1x13c10xX3xX17xXdxX1eaxXdxX3xX16xX1xX263xX16xX3xX65x13a9fxXexX3xX5xX1fbxX3xX1xXdxX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX5xX2cxX3xX1b9xX314xX16xX3xXex13aa7xX3xXbxX1xX26xX31xX16xX17xX3xX35xX36xX16xX17xX3xXefxX1eaxXdxX3xX16xX1xXdxf240xX14xX3xX16xX26xX1eaxX4xX3xX1b9xXdxX3xX20axX1xX243xX3xXexX243xX4axX3xX76xX2cxX4axX119xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX4axX4bxX4cxXaxX12xX176xX314xXexX3xXexX1x104faxX4xX3xX5xX26xX27xXexX3xX1b9xXdxX18axX3xX13xX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1b9xX2cxXexX3xX13bxX3xX1b9xXdxc7e8xX1cxX3x13020xXexX5dxX4axX16xX17xX3xX1b9xX25cxX3xX4xX25cxX3xX12exX3xXexX5dxX263xX16xX3xX1xX267xX6xX3xXefxX1fbxX3xX2xX3xXexX1x1159cxX16xX17x1133dxX18axX3xX1xXdxX22xX16xX3xX4xX1e5xX16xX17xX3xX4bxX1bfxX16xX3xX1b9xX1c3xX14xX3xX17xXdxX1c8xXdxX3xXefxX1eaxXdxX3xX12axX6xXefxXdxX4bxX3xX187xX6xXefxX6xX5dxX6xX3xX3a3xX161xd15dxX16xX17xX3xX1xX267xX6xX3xe4a4xX321xX4xX3c5xX3xXefxX1fbxX3xX12axX1cxX4cxXexX5dxXdxX3xX204xX16xX4bxX5dxX10xXdxX20axXdxX16xX3xX3a3xX187xX17xX6xX3c5xX119xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX4axX4bxX4cxXaxX12xX187xX17xX1fbxX4cxX3xX2xX149xX3axX131xX18axX3xX13xX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX1xXdxX3xX1b9xX233xX14xX3xX5xX26xX27xXexX3xXefxX34fxX3xXefxX1eaxXdxX3xX20axX177xX3xXexX1xX17bxX3xX16xX26xX1eaxX4xX3xX4xX1xX17bxX3xX16xX1xX1fbxX3xX12axX4axX1cxXdxX16xX17xX14xX10xXcfxX3x13f17xX10xX5dxX10xXcfxX3xX19xX10xXdxX16xXdxX10xX5dxX18axX3xX1b9xX17exXdxX3xXexX1xX17bxX3xX1b9x1057exX3xXexX33axX16xX17xX3xX1xX267xX6xX3xX1d0xX3xX5xX26xX27xXexX3xX1b9xXdxX119xX3xX187xX314xX14xX3xX17xXdxe328xX3xXefxX4aaxX16xX17xX3xXbxX1xX4axX16xX17xX3xX1b9xX3f2xX18axX3xX13xX14xX6xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX25cxX3xXexX1xX3a0xX3xXexX5dxX6xX16xX1xX3xX4xX1xX233xXbxX3xX16xX17xX36xXdxX3xXefxX36xX3xX1b9xe1bfxX4xX1xX3xXexX2cxXdxX3xX17xXdxX1c8xXdxX3xX1b9xX233xX14xX3xX4xX25cxX3xX76xX34fxX3xX4bxX1fbxX4cxX3xXexX5dxX14xX4cxX34fxX16xX3xXexX1xX17exX16xX17xX3xXexX5dxX1bxX16xX3xX12exX13dxX3xX16x1117dxX1cxX3xX16xX1fbxX4cxX119xX3axX119xX0xX3axXbxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX182x13e57xX182


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Châu Phi ủng hộ Sepp Blatter

Châu Phi ủng hộ Sepp Blatter
2011-05-18 08:42:00

Sepp Blatter đã tiến một bước dài trong chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch FIFA sau khi ông nhận được sự ủng hộ của châu Phi.

Hòa trước Blackburn, MU lần thứ 19 lên ngôi

Hòa trước Blackburn, MU lần thứ 19 lên ngôi
2011-05-15 05:49:00

Một điểm có được sau trận hòa 1 – 1 trước Blackburn ở vòng đấu 37 cũng đủ để “Quỷ Đỏ” vượt qua Liverpool trở thành đội bóng giành nhiều chức vô địch Anh nhất...

Blackburn - MU, rượu mừng chờ ở Ewood Park

Blackburn - MU, rượu mừng chờ ở Ewood Park
2011-05-14 15:22:00

Chỉ cần giành một điểm trên sân của Blackburn tối thứ bảy, MU sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội bóng vô địch quốc gia nhiều nhất nước Anh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long