Cập nhật:  GMT+7
e07cx12953x13cc8xe26bx17ecbx10527x10502x14c4fx11e34xX7x18373x14be8xec65x13225x186f8x13fc8xX5xe818xXaxffe1x15ec3xefffxX4xX3x15f83x13185xe3c1xX1xX3xX2xf40fxX3xX17x16a1bxXdxX3x120c1x106f3xX19x182ebxX3xX26xXdx15f5bxX19xX1xX3x146abx11874xf663x13515xX19xX3xXexX1xX6x140fcxX3xf621x17f41xX3x14d49x13f93xX19xX26xX3xX2x1791cx11447xX3x11c20xX1xX6xX37xXbxXdx15c5cxX19xX7xX3xf1d4xX10xX6xX26xX2fxX10xX0xX42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1784axX4bxX39xX30xXaxX12xX0xXdxX37xX26xX3xX7x143edxX4xX9xXaxX42xX42xX4x10242xX23xX6xX4bxXbxX1xX2fxXexX1xX4bxX78xX3cxX19xX42xX39xX10xX7x17be5xXexX4bxXbxX42xX19xX10xf12bxX7xX42x10ee4xX2x1361dx168bfxX42xX2xX2xX2xX39xX95x11552xX43xX93xX96xX9dxX9dxXexX2xX43xX2xX1dxX9dxX1dxX5xX2xX78x1653cxXbxX26xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e2dxX10xX6xX39xXaxX12xf959x165f6xXdxX3xX3cxXdx14842xX4xX3xX65xX10xX19x12cdbxXdxX4xX6xe8edxX3xX4fxXdxX5xX5xX10xX3xX3cxX2axX3x10192xX45xX3x14c06xX6xX5xe711xX23xX2fxX71xX26xX3xX26xXdxX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX19xX3xX17xXdxX3xXexXdxefc2xXbxXd9xX3xX3cxX3dxX19xX26xX3xX2xX42xX43xX3xX45xX1xX6xX37xXbxXdxX4bxX19xX7xX3xX4fxX10xX6xX26xX2fxX10xX3xX37xfdcfxX6xX3xX26xXdx183d3xXdxX3xX93xX9dxX93xX2x11426xX93xX93xX3xX17xf41exX3xX4xX1x17962xX19xX1xX3xXexX1x119b9xX4xX3x1590axX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX2xX1dxX3xX17xX20xXdxX3xX23xX24xX19xX26xX3xX26xX24xXbxX3xX37x11f94xXexX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xX65xX10xX19xXd5xXdxX4xX6xXd9xX3xX4fxXdxX5xX5xX10xX3xX3cxX2axX3xXe4xX45xX3xXe7xX6xX5xXeaxX23xX2fxX71xX26xX3xX17xX131xX3xXexX71x111a1xX3xXexX1xX2axX19xX1xX3xX23xX6xX3xX4xX14xXdxX3xXex1132bxX19xX3xXexXdxX101xXbxX3xXexX1xX10xX4bxX3xX26xXdxX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX19xX3xXexX1xX6xX37xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX19xX26xX3xX2xX42xX43xX3xX45xX1xX6xX37xXbxXdxX4bxX19xX7xX3xX4fxX10xX6xX26xX2fxX10xX3xX37xX120xX6xX3xX19xX2axX30xX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12x107cbxX3xX5xX4bx159b0xXexX3xXexX71x131a6xX19xX3xX7xX14xX19xX26xX3xX96xX42xX2xX93xXd9xX3xX65xX10xX19xXd5xXdxX4xX6xX3xX17xX131xX3xX4xX24xX3xX4xX1xXdxX101xX19xX3xXexX1x1152bxX19xX26xX3xX93xX12cxX9dxX3xXexX71x16f29xXcaxX4xX3xe3a6xXdxX19xX6xX37xX4bxX3x14ab6xXdxX10xX3cxX3xX19xX1x1567axX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX204xXbxX3xX4x104a0xX19xX26xX3xX4x13a80xX6xX3x17ef5xX4bxX37xX6xX19xX3x170f5xX6xX71xX10xX37xX4xX1xX2fxX89xX3xX3cxX2axX3x10858xXdxX5xX23xX10xX71xXexX4bxX3x104aexX2fxX19xXdxX4bxX71xX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xX45xX1xXdxX101xX19xX3xXexX1xX228xX19xX26xX3xX19xX2axX30xX3xX4xX120xX19xX26xX3xX3cxXdxXcfxX4xX3xX65xX6xX71xX4xX10xX5xX4bxX19xX6xX3xX23xX1ffxXdxX3xXexX71xX204xX19xX3xX9dxX12cx14cb1xX3xXexX71xX4bxX19xX26xX3xX4xX1xX2fxX30xX101xX19xX3xX5xX2axX37xX3xX89xX1xX14xX4xX1xX3xXexX71xX1a3xX19xX3xX7x162a1xX19xX3xX4xX258xX6xX3xX65xX6xX30xX10xX71xX19xX3x12e95xX2fxX19xXdxX4xX1xXd9xX3xX17xX131xX3xX26xXdx131e7xXbxX3xX65xX10xX19xXd5xXdxX4xX6xX3xXexX1x14761xX19xX26xX3xXexXdxX101xX19xX3xX3cxX2axX4bxX3xX3cxX3dxX19xX26xX3xX17x10912xX2fxX3xX5xX4bxX1ffxXdxX3xXexX71xX3axX4xX3xXexXdxX101xXbxX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12x13dffxX1xX232xX3xX3cxX204xX30xXd9xX3xX193xX3xX23xX125xX19xX26xX3x1860axXd9xX3xX65xX6xX30xX10xX71xX19xX3xX17xX13bxX19xX26xX3xX17x10acbxX2fxX3xX3cxXcaxXdxX3xX2xX43xX3xX17xXdx113dcxX37xX3xXexX2fxX30xXcfxXexX3xX17x107e8xXdxX3xXexX71xX4bxX19xX26xX3xX89xX1xXdxX3xX65xX10xX19xXd5xXdxX4xX6xX3xX13exX101xXbxX3xXexX1xX13bxX3xX93xX3xX3cxXcaxXdxX3xX43xX3xX17xXdxX36fxX37xX3xX4xX3dxX19xX3xX65xX6xX71xX4xX10xX5xX4bxX19xX6xX3xXbxX1xX125xXdxX3xX19xX26xX204xX37xX3xX19xX26xX120xXdxX3xX13exX2fxX379xX19xX26xX3xX4xX1x16c01xXdxX3xX193xX3xX353xX2fxX71xX4bxXbxX6xX3xX4fxX10xX6xX26xX2fxX10xX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xXcxX71xX4bxX19xX26xX3xX89xX1xXdxX3xX17xX24xXd9xX3xXexX1ffxXdxX3xX23xX125xX19xX26xX3xX26exXd9xX3xX4fxXdxX5xX5xX10xX3xX3cxX2axX3xXe4xX45xX3xXe7xX6xX5xXeaxX23xX2fxX71xX26xX3xX17xX131xX3xX26xXdxX2axX19xX1xX3xXexX31cxX37xX3xX3cx17893xX3xX17xXdxX3xXexXdxX101xXbxX3xX7xX6xX2fxX3xX5xX4bxX1ffxXexX3xXexX71xX204xX19xX3xX37xX6xX19xX26xX3xXexX135xX19xX1xX3xXaxX7xXdxX19xX1xX3xXex12da5xX78xXaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xX4fxXdxX5xX5xX10xX3xX26xXdxX2axX19xX1xX3xX4xX1xXdxX101xX19xX3xXexX1xX228xX19xX26xX3xX2c2xX12cxX2xX3xX19xX26xX6xX30xX3xXexX71xX1a3xX19xX3xX7xX2e1xX19xX3xX4xX258xX6xX3x14436xX4bxX5xXd5xX7xX23xX2fxX71xX26xXd9xX3xX2exX2fxX6xX3xX17xX24xX3xX4xX24xX3xX17xX232xf25bxX4xX3xX2xX2xX3xX17xXdxX36fxX37xX3xX17xX36fxX3xX26xXdxX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX30xX31xX19xX3xX17xXdxX3xXexXdxX101xXbxX3xX3cxXcaxXdxX3xX19xX26xX253xXdxX3xX19xX1xX31cxXexX3xX23xX125xX19xX26xX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xXcxX71xX4bxX19xX26xX3xX89xX1xXdxX3xX17xX24xXd9xX3xX343xX4bxX6xX1xX3x12b6bxX89xX6xXd5xX4bxX71xX3xX17xX131xX3xXexX71xX193xX3xXexX1xX2axX19xX1xX3xX19xX26xX232xX244xXdxX3xX1xX120xX19xX26xX3xX89xX1xXdxX3xX26xX1xXdxX3xX23xX2axX19xX3xXexX1xX228xX19xX26xX3xX39xX2fxX30xX3xX19xX1xX31cxXexX3xX26xXdxX2fcxXbxX3xXe4xX45xX3xXe7xX6xX5xXeaxX23xX2fxX71xX26xX3xX17xX14xX19xX1xX3xX23xX1ffxXdxX3xXe7xX10xX3cxXdxX5xX5xX6xX3xX2xX12cxX9dxXd9xX3xX17xX36fxX3xXexX1xX309xX19xX26xX3xXexXdxX101xX19xX3xX3cxX2axX4bxX3xX3cxX3dxX19xX26xX3xX2xX42xX43xX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xXc9xXcaxXdxX3xXexX1xX31cxXexX3xX23xX1ffxXdxX3xX19xX2axX30xXd9xX3xXe7xX10xX3cxXdxX5xX5xX6xX3xX7x17abcxX3xXbxX1xX125xXdxX3xX13exX2fxX379xX19xX26xX3xX4xX1xX3c8xXdxX3xX193xX3xX353xX2fxX71xX4bxXbxX6xX3xX4fxX10xX6xX26xX2fxX10xX3xX12cxX3xX26xXdxX125xXdxX3xX17xX31cxX2fxX3xX37xX2axX3xX1x12a07xX3xX17xX6xX19xX26xX3xX19xX228xX37xX3xX89x12f8bxX3xX5x12d51xX4xX3xX3cxXcaxXdxX3x15407xX3xX5xX363xX19xX3xX17x123d6xX19xX26xX3xX2exX2fxX6xX19xX26xX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xX343xX1xX232xX3xX3cxX204xX30xXd9xX3xXexX135xX19xX1xX3xX17xX101xX19xX3xXexX1xX244xXdxX3xX17xXdxX36fxX37xX3xX19xX2axX30xXd9xX3xX3cxX3dxX19xX26xX3xX2xX42xX43xX3xX45xX1xX6xX37xXbxXdxX4bxX19xX7xX3xX4fxX10xX6xX26xX2fxX10xX3xX17xX131xX3xX4xX1xX135xX19xX1xX3xXexX1xX13bxX4xX3xX13exX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xX232xX4b3xX4xX3xX2xX1dxX42xX2xX603xX3xX17xX20xXdxX3xX23xX24xX19xX26xX3xX26xX24xXbxX3xX37xX158xXexX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX4bxX39xX30xXaxX12xXcxX31cxX37xX3xX3cxX42dxX3xX4xX2fxX379xXdxX3xX4xX120xX19xX26xX3xX7xX5bcxX3xX17xX232xX4b3xX4xX3xX13exX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX6xX2fxX3xXexX71xX204xX19xX3xX17xX31cxX2fxX3xX26xXdx1047exX6xX3x17687xXexX6xX5xX6xX19xXexX6xX3xX3cxX2axX3xXc9xXdxX5xX5xX6xX71xX71xX10xX6xX5xX3xX3cxX2axX4bxX3xX5xX2fcxX4xX3xX2xX3xX26xXdxX244xX3xX7xX14xX19xX26xX3xX2xX9dxX42xX2xX93xX3x16d29xXexX1xX10xX4bxX3xX26xXdxX244xX3xXc9xXdxXcfxXexX3xX343xX6xX37x116b7xX78xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX4bxX2fxX71xX4xX10xXaxX12xX343xX26xX2fx124d3xX19xX3xXcxXcxX13xXc9xX343xX0xX42xXbxX12

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thử thách lớn cho Singapore và cơ hội của Myanmar

Thử thách lớn cho Singapore và cơ hội của Myanmar
2021-12-08 08:46:00

Tối nay 8/12, đội tuyển Singapore sẽ có trận đấu thứ hai bảng A trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2020. Đội bóng của đảo quốc Sư tử đã có sự khởi đầu thuận lợi với chiến thắng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long