Cập nhật:  GMT+7
2c0axb2f5xe594xc7e1xcd60xca8fxb65ex4ec3xf653xX7xecd5x63e4x859cxda9dxd466x79e0xX5x7f29xXaxX3xX7xXex2d9exX5xX10xX9xXaxXexX10x37a8xXex853dxX6xX5xXdx94dbxeb62x9951xX3xX5xX10x3ba6xXexd798xXaxc15ex6459xabbcxX4xX3xdd64xbd12xX23xX1xX3xX2xc6a0xX3xX31xc078xXdxX3xXexX1xX6x9d02xX3xc05cxd9d8xX3xba41xcf62xX23xX22xX3xX4xX1xb3e8xX23xX22xX3xa1d0xa32cxXexX3x5f94x5424xe1bdxX3xX4xX1x762axX4cxX3x761cxX3xX55x7be5xX55x4f65xX0xa985xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6079xX10xX6xX42xXaxX2cxb39axX6xX4cxX3xX4xX1xabe2xX3xX23xX1x61a2xX3xX54xX55xX56xX3xf3b4xX6xXexX6x47f5xX3x6b88xX83xX3xX54xX55xX56xX3xX45xXdxc28exXexX3x611exX6xX40xa7daxX3xX2xX62xX3xX31xX3axXdxX3xf48fxdeafxX23xX22xX3xX50xX1xX2exX4xX3xX4x9324xX23xX22xX3xX22xXdxX83xX23xX1xX3x89c4xX4cxX15x546axX23xX3xXexX1xX6xX40xX3xX42xX43xX3xX8fxX46xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX50xX51xXexX3xX54xX55xX56xX3xX4xX1xX5axX4cxX3xX5dxX3xX55xX60xX55xX62x567axX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8784xd857xX42xX15xXaxX2cxX0xXdxX40xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx73e7xX10xX23xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa37cxXdxX42xXexX1xX24xX3xX2xX60xX60xX60xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX37xX37xX37xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX64xX64xX4xXe8xXa7xX6xXf9xXbxX1xX4cxXexX1xXf9xXe8xX8fxX23xX64xX42xX10xX7xX50xXexXf9xXbxX64xX23xX10xX11axX7xX64xX55xX56xX56xbd85xX64xX2xX2xX37xX42xX62xX60x98f9xX2xX37xX60xX37xXexX56xX167xX15fxX5xX62xX1ex8073xX62xX37xf987xX15fxX55xX62xX37xX56xX15fxX176x4c12xX176xX2xX1exX60xX28xX167xX167xX17exXe8xdb61xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX23xX1xX3xX2xX37xX3xX31xX3axXdxX3xXexX1xX6xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX50xX51xXexX3xX54xX55xX56xX3xX4xX1xX5axX4cxX3xX5dxX3xX55xX60xX55xX62xXaxX3xX11axXdxX42xXexX1xX9xXaxX2xX60xX60xX60xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX37xX37xX37xXaxX3xX64xX2cxX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxXf9xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX8dxX2axXaxX2cxX54xX55xX56xX3xX45xXdxX98xXexX3xX9bxX6xX40xX3xX8fxX83xXf9xX3xX45xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX50xX51xXexX3xX54xX55xX56xX3xX4xX1xX5axX4cxX3xX5dxX3xX55xX60xX55xX62xX3xX7xX6xX4cxX3xX55xX3xXexX8dxb7bcxX23xX3xXexX1x56cexX23xX22xX9exX3xX2xX3xXexX8dxX252xX23xX3xX1xX46xX6xXe8xX3xe65cx648cxX23xX1xX24xX3xX45xbb1fxX26fx93e6xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxX45xX46xX23xX22xX3xX5xXf9x9977xXdxX3xX54xX55xX56xX3xX4xX1xX5axX4cxX3xX5dxX3xX55xX60xX55xX62xX3xX31xe90fxX3xX50xX51xXexX3xXexX1xcadfxX4xX3xX8fxX83xXf9xX3xX23xX22xX83xX15xX3xX1x9140xX40xX3xXbcxX4cxX6xX3xX268xX2xX55xX64xX167xX271xX3xXa7xfaa2xX23xX22xX3xX5x70bdxb259xXexX3xXexX8dxX252xX23xX3xX4xX4cxbf31xXdxX3xX4x4f95xX23xX22xXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxX89xX4cxX6xX3xX31xXa8xX9exX3xX2xX37xX3xX31xX3axXdxX3xXa7xXa8xX23xX22xX3xX22xXdxX83xX23xX1xX3xXbcxX4cxX15xXbfxX23xX3xXexX1xX6xX40xX3xX42xX43xX3xX8fxX46xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX50xX51xXexX3xX5xX83xX3xX54xX55xX56xX3xX89xX6xXexX6xX8dxX3xX268xX4xX1xX7fxX3xX23xX1xX83xX271xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX45xXdxX98xXexX3xX9bxX6xX40xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX9bxX1xX252xXexX3xXf8x3238xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX73xX83xX23xX3xX89xX4cxX2d6xX4xX9exX3xX54xX55xX56xX3xXcxX8dxX4cxX23xX22xX3xX89xX4cxX2d6xX4xX9exX3xX54xX55xX56xX3xce3fxX4cxX7xXexX8dxX6xX5xXdxX6xX9exX3xX54xX55xX56xX3xa643xX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX79xX6xX4cxX42xXdxX3xX380xX8dxX6xXa7xXdxX6xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX54xX173xXa7xX10xX50xXdxX7xXexX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3x7473xX8dxX6xXbcxX9exX3xX54xX55xX56xX3xX54xX380x3345xX9exX3xX54xX55xX56xX3x83e8xXf9xX8dxX42xX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xXcxX6xX188xXdxX50xXdxX7xXexX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xXcxX1xX2exXdxX3x4735xX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX3bfxX23xX42xXf9xX23xX10xX7xXdxX6xX3xX8fxX83xX3xX54xX55xX56xX3xe574xX4cxX11axX6xXdxXexXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxXcxX8dxXf9xX23xX22xX3xX31xXa8xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX40dxX4cxX11axX6xXdxXexX9exX3xX54xX55xX56xX3xXcxX6xX188xXdxX50xXdxX7xXexX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xXcxX8dxX4cxX23xX22xX3xX89xX4cxX2d6xX4xX3xX8fxX83xX3xX54xX55xX56xX3xX38fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX8fxX2cbxX2ccxXexX3xXbcxX4cxX6xX3xX8fxX46xX23xX22xX3xX5xXf9xX28exXdxX3xXa7xX2c6xX23xX22xX3xX7xX4cxdfd2xXexX3xX42xX83xX23xX1xX3xX4xX1xXf9xX3xX62xX3xX31xX3axXdxX3xX23xX1xc25bxX3xXa7xX35axX23xX22xX3xX4xXa8xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXex50ffxX4xX1xX3xXexX2d6xXexX3xX23xX1xX488xXexXe8xX3xXf8xXa8xX23xX22xX3xX31xX2exX3x7f36xX2b7xX23xX22xX3xX9bxX6xX40xX3xX5dxX3xX4xXa8xX3xX62xX3xX31xX28exXdxX3xX42xXdxX98xX23xX3xXexX1xX6xX40xX3xX42xX43xX3xX8fxX46xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX50xX51xXexX3xX5xX83xX3xX54xX55xX56xX3xX45xXdxX98xXexX3xX9bxX6xX40xX9exX3xX54xX55xX56xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX3f3xX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX38fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX8fxX83xX3xX54xX55xX56xX3xX3bfxX23xX42xXf9xX23xX10xX7xXdxX6xXe8xX3xXcxX8dx6c30xX3xX54xX55xX56xX3xX38fxX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX9exX3xX56xX3xX31xX3axXdxX3xX4xX46xX23xX3xX5xX28exXdxX3xXexX8dxXf9xX23xX22xX3xX50xX1xX4cxX3xX8fxX43xX4xX3xX31xXbfxX4cxX3xX31x9133xX23xX22xX3xX31x6e06xX4cxX3xXa7xX35axX23xX22xX3xX8fxX46xX23xX22xX3xX5xXf9xX28exXdxXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxX54xX55xX56xX3xX45xXdxX98xXexX3xX9bxX6xX40xX3xX22xXdxX83xX23xX1xX3xXbcxX4cxX15xXbfxX23xX3xX31xXdxX3xXexXdxX51xXbxX3xX7x9f7fxX40xX3xX23xX1xX488xXexX3xX8fxX83xX3xX5xX83xX3xX31xX3axXdxX3xX42xX4cxX15xX3xX23xX1xX488xXexX3xX4xX1xX257xX4xX3xX7xX4cxX488xXexX3xXbcxX4cxX6xX3xX8fxX46xX23xX22xX3xX5xXf9xX28exXdxX3xX7xX6xX4cxX3xX5xX2cbxX2ccxXexX3xXexX8dxX252xX23xX3xXexX1xX564xX3xX1xX6xXdxXe8xX3xXcxX1xX569xX15xX3xXexX8dxX46xX3xX1xX4cxX488xX23xX3xX5xX4cxX15xX98xX23xX3xX8fxXdxac57xX23xX3x3cb3xX1xXdxX5xXdxXbxXbxX10xX3xXcxX8dxXf9xX4cxX7xX7xXdxX10xX8dxX3xX31xX564xX23xX22xX3xX31xX569xX4cxX3xXa7xX35axX23xX22xX3xX10bxX3xX7xX6xX4cxX3xX50xX1xXdxX3xXexX1xX257xX23xX22xX3xX54xX55xX56xX3x766fxX4cxX6xX40xX9exX3xX54xX55xX56xX3x5b81xX10xX40xX10xX23xX3xX8fxX83xX3xX1xX46xX6xX3xX54xX55xX56xX3xX79xXdxX23xX22xX6xXbxXf9xX8dxX10xXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxXcxX28exXdxX3xX4xX2exX4xX3xXa7xX35axX23xX22xX3xX62xX3xX31xX3axXdxX9exX3xX4xX1xce16xX3xX4xXa8xX3xX54xX55xX56xX3xX3d2xXf9xX8dxX42xX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xX54xX173xXa7xX10xX50xXdxX7xXexX6xX23xX9exX3xX54xX55xX56xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX3f3xX6xX23xX3xX8fxX83xX3xX54xX55xX56xX3xX79xX6xX4cxX42xXdxX3xX380xX8dxX6xXa7xXdxX6xX3xX22xXdxX83xX23xX1xX3xXexX8dx46bexX23xX3xX8fxc9f2xX23xX3xX167xX3xX31xXdx47bexX40xX3xX8fxX5b2xXdxX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXexX4adxX4xX1xX3xX56xX3xXexX8dxX252xX23xX3xXexXf9xX83xX23xX3xXexX1xX257xX23xX22xXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxXcxX1xX83xX23xX1xX3xXexX4adxX4xX1xX3xXexX2d6xXexX3xX23xX1xX488xXexX3xX4xX7fxX6xX3xX45xXdxX98xXexX3xX9bxX6xX40xX3x38e0xX3xX45xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX50xX51xXexX3xX54xX55xX56xX3xX4xX1xX5axX4cxX3xX5dxX3xX5xX83xX3xX23xX22xX2b7xXdxX3xX5dxX3xXbcxX4cxX5axX23xX3xX23xa375xX40xX3xX55xX60xX2xX176xXe8xX3xX40dxX1xXdxX3xX488xX15xX9exX3xX31xX3axXdxX3xXexX4cxX15xX6efxX23xX3xX31xX2cbxX2ccxX4xX3xX1xX4cxX488xX23xX3xX5xX4cxX15xX98xX23xX3xX8fxXdxX612xX23xX3xX615xX6xX8dxX50xX3xX73xX6xX23xX22xX3xX79xX10xXf9xX3xX42xb929xX23xX3xX42xX257xXexXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxX45xX46xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX50xX51xXexX3xX54xX55xX56xX3xX4xX1xX5axX4cxX3xX5dxX3xX55xX60xX55xX62xX3xX7x9755xX3xX42xXdxb62dxX23xX3xX8dxX6xX3xXexX533xX3xX2xX17exX64xX62xX3xX31xX51xX23xX3xX56xX64xX17exX3xX23xX775xX40xX3xX55xX60xX55xX62xXe8xX3xX89xX6xXexX6xX8dxX3xX5xX83xX3xX23xX2cbxX5b2xX4xX3xX4xX1xX7fxX3xX23xX1xX83xXe8xX3xX2xX37xX3xX31xX3axXdxX3xXexX4cxX15xX6efxX23xX3xX7xX7f0xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX83xX40xX3xX62xX3xXa7xX35axX23xX22xXe8xX3xX73xX6xXdxX3xX31xX3axXdxX3xX31xX564xX23xX22xX3xX31xX569xX4cxX3xX40x694bxXdxX3xXa7xX35axX23xX22xX3xX8fxX83xXf9xX3xXexX564xX3xX50xX51xXexXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXf9xX42xX15xXaxX2cxX9bxX22xXf9xX83xXdxX3xX8dxX6xX9exX3xX56xX3xX31xX3axXdxX3xX4xXa8xX3xXexX1xX83xX23xX1xX3xXexX4adxX4xX1xX3xXexX2d6xXexX3xX23xX1xX488xXexX3xX7xX7f0xX3xX22xXdxX83xX23xX1xX3xX7xX4cxX488xXexX3xX42xX43xX3x5c18xX5xX15xX40xXbxXdxX4xX3xX55xX60xX55xX62xX3xXexX28exXdxX3xX615xX6xX8dxXdxX7xXe8xX3xX4c3xX3axXdxX3xX31xX564xX23xX22xX3xX1xX28exX23xX22xX3xX62xX3xX7xX7f0xX3xXexX1xXdxX3xX31xX488xX4cxX3xXbxX5xX6xX15xX1exXf9xX28xX28xX3xX8fxX5b2xXdxX3xX40xX3axXexX3xX31xX3axXdxX3xXexX4cxX15xX6efxX23xX3xX31xX51xX23xX3xXexX533xX3xX4xX1xX5axX4cxX3xX615xX1xXdxX3xX31xX6efxX3xX22xXdxX83xX23xX1xX3xX8fx6736xXe8xX0xX64xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX380xX4cxXexX1xXf9xX8dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX188xX4cxX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxX1xX10xXf9xX3xX23xX1xX6xX23xX42xX6xX23xXe8xX8fxX23xX0xX64xXbxX2c

Theo nhandan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường
2023-12-09 08:16:00

baophutho.vn Chỉ còn ít thời gian nữa, tiếng còi khai cuộc các nội dung thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ XIX năm 2023 sẽ chính thức vang...

U23 Singapore xuất sắc cầm hoà U23 Việt Nam

U23 Singapore xuất sắc cầm hoà U23 Việt Nam
2023-09-12 22:08:00

baophutho.vn 19h ngày 12/9, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Singapore trong khuôn khổ lượt trận cuối ở Bảng C -...

U23 Guam và U23 Singapore chia điểm

U23 Guam và U23 Singapore chia điểm
2023-09-09 18:57:00

baophutho.vn Chiều 9/9, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển U23 Guam gặp U23 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ hai Bảng C - Vòng loại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long