Cập nhật:  GMT+7

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong khi đó, trước tình hình mới, các thế lực trong nước và nước ngoài liên tục thay đổi phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, tinh vi hơn với mục tiêu không thay đổi là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa” Quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phương thức chống phá của các thế lực thù địch chủ yếu sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, xuất bản báo chí ở nước ngoài, phát tán tài liệu vào trong nước; lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc đường lối, các vấn đề liên quan đến lịch sử... Bên cạnh đó, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Cách làm rất âm thầm nhưng lâu dài và có tác hại khó lường.

Để tăng cường hơn nữa vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là lực lượng tiên phong trên “mặt trận không tiếng súng” này, trước hết, mỗi đảng viên phải ngừng học tập, trau dồi kiến thức để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và cơ quan, đơn vị. Khi tham gia mạng xã hội, phải đề cao ý thức, trách nhiệm, bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ.

Cùng với đó, cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, tích cực, có tính thuyết phục. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhạy bén, kịp thời nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới và kiên quyết phê phán, bác bỏ những thông tin xấu độc, sai sự thật trên Internet, mạng xã hội; chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu độc. Cần xem Internet, mạng xã hội là công cụ, phương tiện quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mặt khác cũng là kênh thông tin để kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên không ngừng thực hiện hiệu quả phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chú trọng tuyên truyền, khuyến khích chia sẻ, bình luận gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm định hướng dư luận, cổ vũ, động viên mọi người tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu được ý thức trách nhiệm về tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, điều cốt yếu trước tiên là phải nâng cao nhận thức, vai trò của người đứng đầu, trực tiếp thực hiện tuyên truyền là cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên phải trang bị đầy đủ kiến thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đa dạng các phương pháp để tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây được coi là “chìa khóa” để chống lại các thế lực thù địch, phản động. Do vậy, mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng cần thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh vai trò cực kỳ quan trọng của cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ quan trọng, cấp bách này.

Minh Tự


Minh Tự

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những người “vác tù và hàng tổng”

Những người “vác tù và hàng tổng”
2024-01-02 08:28:00

baophutho.vn Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm trong gắn kết cộng đồng,...

Báo Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2024
2023-12-29 13:15:00

baophutho.vn Ngày 29/12, Báo Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2024; sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết số...

Không thể xem là chuyện nhỏ!

Không thể xem là chuyện nhỏ!
2023-12-28 09:58:00

baophutho.vn Thông thường, dịp cuối năm, các chi, đảng bộ thường tiến hành rà soát, kiểm tra lại công tác quản lý hồ sơ đảng viên, qua đó yêu cầu cán bộ,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long