Cập nhật: 10/08/2022 08:35 GMT+7

Tổng doanh thu vận tải tháng 7/2022 ước đạt 523,3 tỷ đồng

Tổng doanh thu vận tải tháng 7/2022 ước đạt 523,3 tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 402,8 tỷ đồng, tăng 14,2%; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 68,3 tỷ đồng, tăng 8,6%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 51,8 tỷ đồng, tăng 9,8%... Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 4,0 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 431,4 triệu tấn.km, tăng 7,9%. Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 1,4 triệu hành khách, tăng 2,6% so với cùng kỳ; sản lượng hành khách luân chuyển ước đạt 85,7 triệu hành khách.km, tăng 4,3%.

Tính chung 7 tháng, doanh thu vận tải ước đạt 3.365,8 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 26,3 triệu tấn, tăng 7,3%; sản lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 2.875,9 triệu tấn.km, tăng 8,1%. Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 9,3 triệu hành khách, tăng 6,2%; sản lượng hành khách luân chuyển ước đạt 569,7 triệu hành khách.km, tăng 7,8%.

Văn Lang


Văn Lang

Các tin đã đưa

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
2022-06-08 14:28:00

baophutho.vn Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, tính đến tháng 5/2022, tổng số thẻ giao dịch ngân hàng đã phát hành lũy kế ước đạt trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long