Cập nhật:  GMT+7
a9edx122d8xffdcxb458xc1e6x10e3ax11da3xe935xf0d6xX7x11947x124e7xc4afx10c8ex1139bx127a0xX5xf295xXaxecacxXcxefa8xc5f1xc05exX3xXexX1xe5daxX15xX16xX3xc747xb14fxX15xX3xfa18xce19xX1axX4xX3xX5xfd3exX15xX3xc3d9xX28xX23xX3xXbxX1x11779xXexX3xc1e5xXdxfe88xX23xX3xXexc75fxf29bxcf3fxX4xX3xX15xX16xX3bxc83fxXdxX3xbf92xb54axX15xX3xXcxX3axXdxbe2fxX23xX3xXcxXdx11e5dxX15xX0xe1b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10383xff9fxX45xcd43xXaxX12xX0xXdxba88xX16xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX54xX54xX4xf34bxX34xX6xX64xXbxX1xX23xXexX1xX64xX76xbda4xX15xX54xX45xX10xX7x115f7xXexX64xXbxX54xX15xX10x1151cxX7xX54xX2xcd75xb764xX92xX54xfc05xX92xX45xX96xX2xX96x11a27x10708xX9dxc27axXexX2x10deaxX9cxXa2xe2f0xXa2xX5xX2xX76xbfacxXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xXbxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX1axX4xX3x12272xX64xX64xX15xX3xdb8exX6xX10xdb78xXdxX15xX3xXbxX1xX31xXexX3xX34xXdxX36xX23xX3xXex104baxXdxX3xX2bxXdfxXdxX3xX1x11032xXdxX3xXexX1xX36xX3xXexX1xX6xX64xX3xd4b5xX3xeffexX46xX15xX3xX81xd37fxX15xX3xX2bxXe7xX15xX16xX3xXc8xX6xX66xX3x11c18xX6xX66xX3xXf3xX3xX63x1077dxX15xX1xX3xe4cbxX1xX3bxcf9exX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX66xX3xX2xX9fxX54xX9fxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX45xXaxX12xd10fxX1fxXdxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX81xX1fxX3xXexX3axX23xX66xX4cxX15xX3xX1xX10dxX15xX1xX3xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX1axX4xX3xX15xX16xX1fxX66xX3xXa5xX9cxX54xX9fxX3xX4xX1xX64xX3xX34xXdx10f75xXexX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX1axX4xX3xXc8xX64xX64xX15xX3xXcdxX6xX10xXd0xXdxX15xX3xXexX1axXdxX3xX15xX16xX1fxX66xX3xX2xX9fxX54xX9fxX3xX2bxb513xX3xX45x107a6xX3xX6bxX1fxX15xX3xX2bxe7e7xX15xX16xX3xX45xXdxcd3exX15xX3xXexX1xX36xX3xXexX1xX6xX64xX3xe5b0xX23xX66xX3xX6bx127dcxX3xX5xX3cxX15xX3xX4xef8dxX15xX16xX3xdaf6xX1xac45xX3xXexf54exX4xX1xX3xbd6dxX66xX3xX34xX6xX15xX3xX22xX23xX1axX4xX3xX81xb44cxX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX3xf72axXdxX6bxX3xXcdxX64xX15xX16xXd0xX23xX15xX3xXexXdfxXdxX3xXf5xX46xX15xX3xX81xXfaxX15xX3xX2bxXe7xX15xX16xX3xX2xX54xX9dxX3xXf3xX3xXexX1xX1cexX3xX2bxX1c1xX3xX63xX10dxX15xX1xX3xX111xX1xX3bxX114xX15xX16xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX45xX66xXaxX12xXf5xX6xX23xX3xX5xX42xXdxX3xX16xXdxX3cxXdxX3xXexX1xXdxaeb7xX23xX3xX4xX1cexX6xX3xX1ccxX1xX1cexX3xXexX1d1xX4xX1xX3xX1efxXdxX6bxX3xXcdxX64xX15xX16xXd0xX23xX15x10243xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXc8xX64xX64xX15xX3xX2bxX1a0xX3xX16xdcedxXdxX3xX5xX42xXdxX3xX4xX1xX1fxX64xX3xX2bxX16exX15xX3xXexX64xX1fxX15xX3xXexX1xX36xX3xX2xX9dxX9cxX76xX9cxX9cxX9cxX3xX15xX16xX3bxX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX3xX4xd776xX3xX6bxc660xXexX3xXexXdfxXdxX3xX7xX46xX15xX3xX81xXfaxX15xX3xX2bxXe7xX15xX16xX265xX3xXexX23xX66xX51xX15xX3xX34xX1axX3xX3axb6caxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX16exX15xX3xXexX3axX6xX15xX1xX3xX2bxX1a0xX3xX87xX16exXexX3xXexX1x12faaxX4xX3xXexX3axX51xX15xX3xX34xX31xX15xX3xX2bxcbe1xX64xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX45xX66xXaxX12xb63cxX15xX16xX3xXc8xX64xX64xX15xX3xX2bxX1a0xX3xXexX3axXf3xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX3xX22xX23xX1axX4xX3xX2bxX28xX23xX3xXexXdxX51xX15xX3xX4xX2b2xX3xX34xX1fxXdxX3xXbxX1xX31xXexX3xX34xXdxX36xX23xX3xXexX3axX3bxX3cxX4xX3xX2bxX1c1xX15xX16xX3xX2bxX2faxX64xX3xX15xX16xX3bxX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX45xX66xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXc8xX64xX64xX15xX3xXcdxX6xX10xXd0xXdxX15xX3xX4xX1xX64xX3xX34xXdxX16exXexX3xX5xX1a0xX15xX1xX3xX2bxXdfxX64xX3xX1xX6xXdxX3xX34xX51xX15xX3xX2bxX1a0xX3xX2bxXdfxXexX3xX2bxX3bxc93bxX4xX3xX15xX1x11006xXexX3xXexX3ax114dexX3xX4xX1e2xX3xXexX1xX36xX3xX81xX4cxX3xX4xX31xX4xX3xX34xXdxX24axX15xX3xXbxX1xX31xXbxX3xX15xX1xX2d4xX6bxX3xX5xX64xXdfxXdxX3xX34xb654xX3xX1xX64xX1fxX15xX3xXexX64xX1fxX15xX3xX6bxX1axXdxX3xX2bxX10xX3xX45xa9f0xX6xX3x11c1exX23xX15xX16xX3xX2bxXe7xXexX3xX1bcxX23xX46xX15xX3xX7xX1a3xX3xX81xX1fxX3xX15xf359xXdxX3xX5xX64xX3xX7xX3d4xX3xX4xX1xXdxX16exX15xX3xXexX3axX6xX15xX1xX3xXexX3axX51xX15xX3xX34xX31xX15xX3xX2bxX2faxX64xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX265xX3xX2bxX1aaxX15xX16xX3xXexX1xX42xXdxX3xX4xX6xX6bxX3xX87xX16exXexX3xX4xX1c8xX15xX16xX3xXexXdfxX64xX3xX15xX51xX15xX3xX6bxXe7xXexX3xX34xX31xX15xX3xX2bxX2faxX64xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX3xX87xX1xX1c1xX15xX16xX3xX4xX2b2xX3xX6bxX1axXdxX3xX2bxX10xX3xX45xX417xX6xX3xX1xXdfxXexX3xX15xX1xX46xX15xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX45xX66xXaxX12xX22xX23xX6xX3xX34xX1fxXdxX3xXbxX1xX31xXexX3xX34xXdxX36xX23xX3xX2bxX28xX23xX3xXexXdxX51xX15xX3xXexX3axX3bxX3cxX4xX3xX2bxX1c1xX15xX16xX3xX2bxX2faxX64xX3xX15xX16xX3bxX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX265xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXc8xX64xX64xX15xX3xXcdxX6xX10xXd0xXdxX15xX3xX2bxX1a0xX3xX4xX1xX3dexX15xX1xX3xXexX1x12655xX4xX3xXexX1xX36xX3xX1xXdxX24axX15xX3xX1bcxX23xX66xX16exXexX3xXexX46xX6bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xXdfxXexX3xX15xX1xX46xX15xX3xX1xX2b2xX6xX3xX34xX31xX15xX3xX2bxX2faxX64xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX265xX3xX2bxX1aaxX15xX16xX3xXexX1xX42xXdxX3xX87xX51xX23xX3xX16xX417xXdxX3xXexX64xX1fxX15xX3xXexX1xX36xX3xX92xX9cxX3xXexX3axXdxX24axX23xX3xX15xX16xX3bxX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xX4xX2faxX3xX1xX6xXdxX3xX6bxXdxX4cxX15xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX3xX4xX1c8xX15xX16xX3xX15xb704xX6bxX3xXexX6xX66xX3xX15xX1xX6xX23xX3xX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX81xX4cxX3xXexX3bxe14fxX15xX16xX3xX5xX6xXdxX3xX6bxX3cxXdxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX64xX45xX66xXaxX12xXcxX3axX3bxX3cxX4xX3xX2bxX2b2xX265xX3xX15xX1xX1fxX3xX5xX1a0xX15xX1xX3xX2bxXdfxX64xX3xXcxX3axXdxX4cxX23xX3xXcxXdxX51xX15xX3xX1efxXdxX6bxX3xXcdxX64xX15xX16xXd0xX23xX15xX3xX4x10198xX15xX16xX3xX4xX2b2xX3xX34xX1fxXdxX3xXbxX1xX31xXexX3xX34xXdxX36xX23xX3xX15xX1xX3d9xX15xX3xX6bxXdfxX15xX1xX3xX87xX1xX64xX2faxX15xX1xX3xX87xX1xX5adxX4xX3xX15xX1fxX66xX3xX7xf886xX3xX5xX3bxX23xX3xX5xXdfxXdxX3xX15xX1xX3bxX3xX6bxXe7xXexX3xX34xX527xX4xX3xXexX3axX6xX15xX1xX3xX87xXdxX24axXexX3xXexX31xX4xX3xXexX3axX64xX15xX16xX3xX5xX1d1xX4xX1xX3xX7xX27bxX265xX3xX2bxX1aaxX15xX16xX3xXexX1xX42xXdxX3xXexX1xX36xX3xX1xXdxX24axX15xX3xX1bcxX23xX66xX16exXexX3xXexX46xX6bxX3xXbxX1xXdxX3xX1xXdfxXexX3xX15xX1xX46xX15xX3xX1xX2b2xX6xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12958xX23xXexX1xX64xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xXcxXcx10425x11364xX111xX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long