Chi trả gần 4 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Chi trả gần 4 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

baophutho.vn Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho thân nhân khách hàng N.T.B.L (tỉnh Phú Thọ).

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long