Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội

baophutho.vn Thời gian qua, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội đã có những tiến bộ rõ rệt, có sự chủ động, tích cực hơn trong việc phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc dư luận xã hội, đồng thời tham mưu các biện pháp xử lý, định hướng dư luận, góp phần tạo sự ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy việc xử lý, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm kịp thời, nhanh chóng...

Đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ

Đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ
2023-12-14 08:34:00

baophutho.vn Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú...

Khuyến khích tinh thần “sáu dám”

Khuyến khích tinh thần “sáu dám”
2023-12-07 08:20:00

baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu lên một nội dung rất mới, đó là phải có cơ chế để bảo vệ những cán bộ “sáu dám”. Điều...

Từ chức - Cần tư duy tích cực, đổi mới

Từ chức - Cần tư duy tích cực, đổi mới
2023-11-19 08:07:00

baophutho.vn Từ chức là vấn đề tuy không mới ở nước ta nhưng luôn có tính thời sự. Lâu nay, việc một cán bộ có chức quyền vì lý do nào đó mà từ chức sẽ nhận...

Ảo vọng lưu vong

Ảo vọng lưu vong
2023-11-03 11:47:00

baophutho.vn Để được “chiêu mộ đến xứ thiên đường”, đã có những kẻ bất chấp tất cả, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, phản bội lại mảnh đất đã nuôi...

Giữ vững kỷ luật Quân đội

Giữ vững kỷ luật Quân đội
2023-10-17 06:16:00

baophutho.vn Bác Hồ từng căn dặn: “Muốn nâng cao chí khí chiến đấu, cố nhiên là phải học chính trị và quân sự, phải giữ thật nghiêm kỷ luật của Quân đội, kỷ...

Nhân lên sức mạnh từ cơ sở

Nhân lên sức mạnh từ cơ sở
2023-10-16 06:11:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”, những...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long