Giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

Giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả

baophutho.vn Xác định tầm quan trọng của kinh tế số, thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, HTX... trên địa bàn tỉnh tích cực sử dụng thông tin số, công nghệ số, dữ liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh, mang lại hiệu quả bước đầu.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Thúc đẩy phát triển kinh tế số
2022-12-09 07:52:00

baophutho.vn Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, nhất là...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long