Cập nhật:  GMT+7
193ex21aex8844x54ffxb6a8x6276x4f40x8a67x2b33xX7x6b3ex2dccx9135x8c02x29a1x4e91xX5x1dedxXax8950x470axb3f2x91fexX1xX3xc6acxa706xc87cxX3x5bbfx6ed7xX15x8114x3bd5xX3x4a66xX1x83c8xX3xX15x37b4x7d03xX4xX3x366bxXdxc748xX15xX1fxX3x78a3xX1x952axX3xXex9d87xX4xX1xX3x7eb3x1c56xX3xX31xX1x9867xX3xaa04xXdxX15xX1xX0xc3d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6x98f9xXaxX12x36c3x5e28xX3xX15xXdx6152x72aexX3x6eeaxc1c9xX3xX15x638fxX61xX3xX31xab91xX4xX1xX3xX61xX19xX15xX1fxX3xXexX1xX6bxX15xX1fxX3xXcxX6bxX61xX3xX2bxX24xX3xa70fx4ccax8b0fxX4xX3x5335xX1xX6bxX15xX1xX3xX64xX46x4090xX3x4f33xX2xX8ex8ff0x7515x1a33xX64x7cb5xX2xX63x3b7dxX20xX3xX7xX6bxX15xX1fxX3xX2xX46xX8exX20xX3xX18xX1axX24xX15xX3xX18xX19xXdxX3x333dxXdx816cxX82xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX20xX3xX41x9c27xXexX3xXex5489x2c57xX15xX3xXcx1c88xX3xc081xX82xX83xX4xX3x7a5bxXdxX60xXexX3xX22xX6xX61xX3xX18xX14xX3xX18xX2dxX15xX3xX18xXcfxXexX3xX2bx9d36xX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX20xX3xX2bxX24xX1axX3xX5xX67xX15xX1fxX3xX2bxXdxX2dxX15xX1fxX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX3axX3bxX3xX31xX1xX3fxX3xX41xXdxX15xX1x38e5xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xXb0xX5xX10xX3xX7xXex3f19xX5xX10xX9xXaxX61xX6xXd3xX1fxXdxX15x7bbcxX64xXbxa83exX3xX6xX82xXexX1axXaxX12xX0xXexXd3xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX61xX1fxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX120xXb0xX6xX1axXbxX1xX82xXexX1xX1axX120xX2bxX15xX46xX58xX10xX7xX86xXexX1axXbxX46xX15xX10x6782xX7xX46xX2xX63x4a94xX94xX46xX93xa605xX58xX94xX2xX93xX93xX94xX64xX8exXexX2xX94xX2xX63xX94xX8exX5xX2xX120x7b20xXbxX1fxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexXd3xX12xX0xXexXd3xX12xX0xXexX58xX12xX1cxX1axX24xX15xX3xX18xX19xXdxX3xXb0xXdxXb2xX82xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX3xX2bxX24xX1axX3xX5xX67xX15xX1fxX3xX2bxXdxX2dxX15xX1fxX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX3axX3bxX3xX31xX1xX3fxX3xX41xXdxX15xX1xX120xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexXd3xX12xX0xX46xXexX6xXb0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb50xX1axX58xX12exXaxX12xX1cxX1axX24xX15xX3xX18xX19xXdxX3xXb0xXdxXb2xX82xX3xX20dxX6xX15xX3xX31xX1xb388xXbxX3xX1xX24xX15xX1xX3xXcxXd3xX82xX15xX1fxX3xX27x933fxX15xX1fxX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX15xX27xX28xX4xX20xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX1x48afxXdxX20xX3xX31xX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX33xX20xX3xbd89xX5cxX3xXb0xX6xX15xX3xXcxXd3xX82xX15xX1fxX3xX27xX236xX15xX1fxX3xX41xXcxXcxX81xX3xX2bxX24xX1axX3xX5xX67xX15xX1fxX3xX2bxXdxX2dxX15xX1fxX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX3axX3bxX3xX31xX1xX3fxX3xX41xXdxX15xX1xX3xX4x2826xX3xXcxXd8xX15xX1fxX3xX20dxX3fxX3xXexX1xX27xX3xX22xX1fxX82xX12exb7f8xX15xX3x4365xX1x61cbxX3xXcxXd3x515cxX15xX1fxX20xX3xX15xX1fxX82xX12exa840xX15xX3xXcxXd8xX15xX1fxX3xX20dxX3fxX3xXexX1xX27xX3xX13xX2c4xX3xX5bxX1xX1dxX3xX2b5xX1xXdxX2c4xX82xX20xX3xX22x3dbexX15xX1fxX3xX1cx34dexX4xX3xX41xX19xX15xX1x501fxX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXcxXd3x3016xX15xX3xX1cxX19xXdxX3xX81xX82xX6xX15xX1fxX20xX3xX15xX1fxX82xX12exX2c4xX15xX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX15xX27xX28xX4xX3xX22xX1fxX82xX12exX2b2xX15xX3xX41xXdxX15xX1xX3xXcxXd3xXdxX2dxXexX2eexX3xXcxX1xX33xX3xXexX27xX28xX15xX1fxX3xX22xX1fxX82xX12exX2b2xX15xX3x6ef7xX82xa50fxX15xX3xX2b5xX1xX2b7xX4xX2eexX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX1xX255xXdxX3xX22xX1fxX82xX12exX2b2xX15xX3xXcxX1xX36xX3xX5bxXdxX61xX3xX22xX1fxX349xX15xX20xX3xX15xX1fxX82xX12exX2c4xX15xX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX1xX255xXdxX3xX22xX1fxX82xX12exX2b2xX15xX3xXdfxX67xX15xX3xc34bxX15xX20xX3xX22xX1fxX82xX12exX2b2xX15xX3x9ed8xXdxX15xX1xX3xX3axad8axX15xX1fxX2eexX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX264xX5cxX3xXb0xX6xX15xX3xXcxXd3xX82xX15xX1fxX3xX27xX236xX15xX1fxX3xX41xXcxXcxX81xX3xXdfxXdxX60xXexX3xX22xX6xX61xX3xXcxXd3xX300xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX41x3c79xX15xX3xX4xX3aexX15xX1fxX3xX4xX6bxX4xX3x500fxX12exX3xX2bxXdxX2c4xX15xX3xX20dxX255xX3xX31xX1xX3fxX15xX1xX3xXexXd3xX36xX20xX3xX15xX1fxX82xX12exX2c4xX15xX3xX3f4xX12exX3xX2bxXdxX2c4xX15xX3xX20dxX255xX3xX31xX1xX3fxX15xX1xX3xXexXd3xX36xX2eexX3xX20dxX3fxX3xXexX1xX27xX3xXcxXd3xX82xX15xX1fxX3xX27xX236xX15xX1fxX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX15xX1fxX82xX12exX2c4xX15xX3xX20dxX3fxX3xXexX1xX27xX3xXcxXd3xX82xX15xX1fxX3xX27xX236xX15xX1fxX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX6bxX4xX3xXb0xX255xX20xX3xX15xX1fxX24xX15xX1xX120xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX1axX58xX12exXaxX12xXdfxXf4xX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX3xX4xX33xX6xX3xX18xX1axX24xX15xX3xX61xX6xX15xX1fxX3xX58xXf4xX15xX1fxX3xX4xX1x42d2xX3xXaxX1cx24dcxXdxX3xX18xX4acxXdxX3xX15xX1xX28xX3xX236xX15xX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX3axX3bxX3xX31xX1xX3fxX3xX41xXdxX15xX1xX3xX2bx5263xX3xX18xX19xXdx85c7xX120xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX1axX58xX12exXaxX12xX0xXexX6xXb0xX5xX10xX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxX61xX6xXd3xX1fxXdxX15xX139xX64xXbxX13cxX3xX6xX82xXexX1axXaxX12xX0xXexXd3xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX61xX1fxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX120xXb0xX6xX1axXbxX1xX82xXexX1xX1axX120xX2bxX15xX46xX58xX10xX7xX86xXexX1axXbxX46xX15xX10xX171xX7xX46xX2xX63xX176xX94xX46xX93xX17axX58xX94xX2xX93xX93xX94xX64xX8exXexX2xX94xX2xX63xX94xX8exX5xX64xX120xX18dxXbxX1fxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexXd3xX12xX0xXexXd3xX12xX0xXexX58xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexXd3xX12xX0xX46xXexX6xXb0xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxXd3xX27xX28xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX3axX3bxX3xX31xX1xX3fxX3xX41xXdxX15xX1xX20xX3xX4xX6bxX4xX3xX18xX19xXdxX3xXb0xXdxXb2xX82xX3xX86xX3fxX15xX1xX3xX4xc128xX15xX3xX15xX1fxX1xXdxX2c4xX15xX1fxX3xX61x70cfxX15xX1xX3xXb0xX24xX12exX3xXex1c05xX3xX5xXf4xX15xX1fxX3xXexX27xa87bxX15xX1fxX3xX15xX1xX28xX3xX2bxX28xXdxX3xX5xXf4xX15xX1fxX3xXb0xXdxX2dxXexX3xX236xX15xX3xX2bxX2e2xX3xX1xX19xX15xX3xX5xX14xX15xX1xX3xXexb646xX3xX2bxX4d0xX3xX18xX19xXdxX20xX3xX15xX1fxX27xX4acxXdxX3xXexX1xX300xX12exX3xX86xX3fxX15xX1xX3xX12exX2c4xX82xX3xX4xX33xX6xX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX4xX33xX6xX3xX58xX349xX15xX3xXexX255xX4xX3xXexX6xX120xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX1axX58xX12exXaxX12xX3a8xX6xX82xX3xX18xX2a0xX20xX3xX18xX1axX24xX15xX3xX18xX19xXdxX3xXb0xXdxXb2xX82xX3xX18xX14xX3xX18xX2dxX15xX3xX1cxX24xXdxX3xXexX27xX5d8xX15xX1fxX3xX15xXdxX60xX61xX3xX4xX6bxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX3aexX15xX1fxX3xX5xXdxX60xXexX3xX7xX4d0xX3xXexXd3xX2c4xX15xX3xX18xX27xX4acxX15xX1fxX3xX20dx3f1bxX4xX3xX3a8xX236xX15xX3xX18xXcfxXexX3xX2bxXf4xX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX3xX61xX6xX15xX1fxX3xX58xXf4xX15xX1fxX3xX4xX1xX4a8xX3xXaxX1cxX4acxXdxX3xX18xX4acxXdxX3xX15xX1xX28xX3xX236xX15xX3xX4xX6bxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX3aexX15xX1fxX3xX5xXdxX60xXexX3xX7xX4d0xX4d5xX3xXexX27xX5d8xX15xX1fxX3xX15xX1xX28xX3xX15xX1xX4a8xX15xX1fxX3xX15xX1fxX27xX4acxXdxX3xX4xX1axX15xX3xX27xX82xX3xXexX2b7xX3xX4xX33xX6xX3xX58xX349xX15xX3xXexX255xX4xX3xX18xX14xX3xX1xX12exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2bxX5c6xX3xX7x6ecexX3xX15xX1fxX1xXdxX60xXbxX3xX18xX227xX82xX3xXexXd3xX6xX15xX1xX3xX1fxXdxX24xX15xX1xX3xX18xX255xX4xX3xX5xXd4xXbxX3xX58xX349xX15xX3xXexX255xX4xX20xX3xX2bxX5c6xX3xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX2b7xX4xX3xX4xX33xX6xX3xX15xX1xX349xX15xX3xX58xX349xX15xX120xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX1axX58xX12exXaxX12xX31xX3aexX15xX1fxX3xX15xX1fxX24xX12exX3xX4xX6bxX4xX3xX18xX1axX24xX15xX3xX18xX19xXdxX3xXb0xXdxXb2xX82xX3xX81xX82xX349xX15xX3xX33xX12exX3xXcxXd3xX82xX15xX1fxX3xX27xX236xX15xX1fxX3xX2bxX24xX3xX20dxX255xX3xX81xX82xX83xX4xX3xXbxX1xXf4xX15xX1fxX20xX3xX1cxX1dxX15xX1fxX3xX33xX12exX3xX31xX2e2xX15xX1fxX3xX6xX15xX3xXcxXd3xX82xX15xX1fxX3xX27xX236xX15xX1fxX3xX2bxX24xX3xX20dxX255xX3xX31xX2e2xX15xX1fxX3xX6xX15xX20xX3xX20dxX255xX3xX22xX1fxX1axX19xXdxX3xX1fxXdxX6xX1axX20xX3xXcxX1xX24xX15xX1xX3xX33xX12exX20xX3xX264xX20dxX22x1e66xX3xXcxX2b5xX120xX3xX3axX24xX3xX22xX255xXdxX20xX3xXdfxX67xX15xX3xXbxX1xXf4xX15xX1fxX3xX31xX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX33xX20xX3xX1cxX1axX24xX15xX3xX22xX1fxX1axX19xXdxX3xX1fxXdxX6xX1ax7e8exX3xX18xX14xX3xX2bxX24xX1axX3xX5xX67xX15xX1fxX3xX2bxXdxX2dxX15xX1fxX3xX31xX1xX33xX3xXexX36xX4xX1xX3xX3axX3bxX3xX31xX1xX3fxX3xX41xXdxX15xX1xX3xX2bxX24xX3xXexX27xX5d8xX15xX1fxX3xX15xXdxX60xX61xX3xX4xX6bxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX3aexX15xX1fxX3xX5xXdxX60xXexX3xX7xX4d0xX120xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39dxX82xXexX1xX1axXd3xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX31xX1xXdxX15xX1xXbxX1xX82xX0xX46xXbxX12

Theo Chinhphu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long