Cập nhật:  GMT+7
bb5x9b80x6bbdx4964x8e02x412exbd2x4340x7192xX7x92aax4b40x4919x4e6ex1dc0x7279xX5x817bxXax7986xXcx8b28xX6x2ee4xX3x9d56xXdx8c81xXdxX3xXexX1x25afx31a6x371fxX18xX3xX4xX1x1de3xXexX3xX5xX1fxa315xX21xX18xX3x1ddex1143x1bcaxX4xX3xX18xXdxX6xX0xa544xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8479xX10xX6x9d85xXaxX12xX0xXbxX12x6f71xXcx4f2cx226exX3x18eexX18x7d82x3359xX3xX2x92acxX53xX2x96daxX3xXex189dxXdxX3xX47xX57xX3xX55x325exXdxX5exX3x7e2bxX68xX3x6c99xX1xX16xX6xX3xX1x6074xX4xX3x5af4x22c7xX21xX18xX3xX21xX18xX1x1ca8xX3xXex7cc2xX3xX4xX1x4b7bxX4xX3xX5x67c0xX3xXexX14xX6xX16xX3x44a4x4192xXdxX1axXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX3xX78xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX18xXdxX6xX3x9840xX57xX3xX93xXdxX1axXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX3xX78xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xa2bbxX30xX31xX4xX3xXex3ab9xX3xX78xX1x6793xX30xX3x59f7xX3xX53xX3xXcxX1x7d3fxXdxX3xX6cx34ecxX21xX1xX3x5039xX1fx928fxX21xX18xX3x329fx474dx7f35xX50xXcdxXf0x7727xX3xX21x6ddexcfbxX3x5085xa292xXfbx9309x94c1xX3xX4xX1xX16xX3xX2xXfbx2fa1xX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xXexX14xX16xX21xX18xX3xX21xX1fx6370xX4xX3xX4x9babxX3xXexX1xX57xX21xX1xX3xXex4cd9xX4xX1xX3xX21xXd7xX21xX18xX3xX4xX6xX16xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX7xX1axX21xX3xXbxX1x736exXf8xX5exX3x3c60xXd7xX58xX3xX4ax18d6xX21xX18xX3xXexX1xX1fxXeaxX21xX18xX3xX1xXdxX80xX30xX3xXb3xX57xX3xX4xX121xX3xXexXe0xX4xX3x7e99xX68xX21xX18xX3xXexX12axX4xX1xX3xX4xX151xX4xX3xX16bxXd3xX21xX3xX16bx4504xXdxX3xX7xX31xX21xX18xX3xX14cx2f36xX3xX1xX68xXdxX3xXexX14xX16xX21xX18xX3xX21xXf7xXf8xX3xXfaxXfbxXfbxXfdxa13fxX3xX50xX1xX121xX3xXcxX1x165exX3xXexX1fxX11dxX21xX18xX3xX78xX1xX12axX21xX1xX3xXbxX1xX1a3xX3xX55xX18xX30xX58xX8bxX21xX3xXcxX1xXdxX80xX21xX3xX55xX1xXd7xX21x23bbxX3xX6cxX68xX3xXexX14xX1fxX20xX21xX18xX3xX6cxX68xX3xX6fxX47xX78xX55xX3xX47xX16xX57xX21xX18xX3x11e6xXf7xX21xX3xX50xX1xX16xX21xX18xX3xX16bxX187xX3xX16bxXd3xX21xX3xX4axX151xX3xXb3xX57xX3xXexX14xX6xX16xX3xXex984axX21xX18xX3xX18xXdxX1axXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX3xX4xX1xX16xX3xX4xXe0xX4xX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX19bxX0xX38xXbxX12xX0xXexX6x84edxX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXf8xX6xX14xX18xXdxX21xa6ffxXfaxXbxX14cxX3xX6xX30xXexX16xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXf8xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX23axX38xX38xX229xX6xX16xXbxX1xX30xXexX1xX16xX19bxXb3xX21xX38xX16xX5xX4axX4axX6xXexX6xX38x5735xX10xX229xX7xXdxXexX10xX38xXexXdxX21xX53xXexX30xX4xX53xX7xX30xX53x8760xXdxX10xX21xX38xX2xXfbxXfbxX78x2aedxX6cxXf0xXfbxX6cxXe8xXf0xX38xXfaxXfbxX2xX2xX38x268fxX38xX2xXfaxX29cx17c1xX28fxX2a1xXfbxX28fxXe8xX2xX78xX38xX2xXfaxX29cxX2a1xX5bxX106xXfbxX29cxXfdxXfaxX2xX5bxX2x7c7bxXexXdxXf8xX16xXdxX19bxX18xXdx2a55xXaxX3xX6xX5xXdxX18xX21xX9xXaxXf8xXdxX4axX4axX5xX10xXaxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX12xX50xX1xX121xX3xXcxX1xX1a3xX3xXexX1fxX11dxX21xX18xX3xX55xX18xX30xX58xX8bxX21xX3xXcxX1xXdxX80xX21xX3xX55xX1xXd7xX21xX5exX3xXexX14xX6xX16xX3xX93xXdxX1axXdxX3xX1e0xX57xX21xX18xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX78xX79xX21xX18xX3xXexX58xX3xX4xX83xX3xXbxX1x588fxX21xX3xX1e0xXdxX80xXexX3xX1e0xX1fxXeaxX21xX18xX19bxX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX14xX12xX0xX38xXexX6xX229xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX14xX16xX21xX18xX3xX7xX31xX3xX1xXeaxX21xX3xX2xXfbxXfbxX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xXexX1xX6xXf8xX3xX18xXdxX6xX3xX21xXf7xXf8xX3xX21xX6xX58xX5exX3xX4xX121xX3xXfaxX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xX16bxX1fxX2bxX4xX3xX18xXdxX1axXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX3xX78xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xXcdxX30xX31xX4xX3xXexXd3xX3xX78xX1xXd7xX30xX3xXdaxX3xX53xX3xXcxX1xXe0xXdxX3xX6cxXe4xX21xX1xX3xXe8xX1fxXeaxX21xX18xX3xXeexXefxXf0xX50xXcdxXf0xXf4xX3xX21xXf7xXf8xX3xXfaxXfbxXfbxXfdxX5exX3xX4xX121xX3xX2xX2xX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xX16bxX1fxX2bxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX93xXdxX1axXdxX3xX1e0xX57xX21xX18xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX18xXdxX6xX5exX3xXfdxX5bxX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xX16bxX16xX61xXexX3xX93xXdxX1axXdxX3xX6cxX61xX4xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX18xXdxX6xX19bxX3xX78xX79xX21xX18xX3xXexX58xX3xX4xX83xX3xXbxX1xX33cxX21xX3xX1e0xXdxX80xXexX3xX1e0xX1fxXeaxX21xX18xX5exX3xX4xX1a3xX6xX3xXex79c9xX21xX1xX3xX50xX1x3c73xX3xXcxX1xX75xX3xX5xX57xX3xX2xX38xX2xX2xX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xXexX14xX16xX21xX18xX3xX4xX1axX3xX21xX1fxX11dxX4xX3xXb3xXdxX21xX1xX3xX4axX151xX3xX16bxX1fxX2bxX4xX3xX93xXdxX1axXdxX3xX1e0xX57xX21xX18xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX18xXdxX6xX19bxX3xX78xX79xX21xX18xX3xXexX58xX3xX4xX83xX3xXbxX1xX33cxX21xX3xX1e0xXdxX80xXexX3xX1e0xX1fxXeaxX21xX18xX3xX4xX121xX3xXexX14xbfcxX3xX7xX20xX3xX4xX1xX12axX21xX1xX3xXexX61xXdxX3xX286xX1xX30xX3xX4xX79xX21xX18xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xXcxX1xX4fbxX58xX3xX1e0xXd7xX21xX5exX3xXexX1xX57xX21xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX1e0xXdxX80xXexX3xXcxX14xXe4xX5exX3xXexX480xX21xX1xX3xX50xX1xX486xX3xXcxX1xX75xX3xXb3xX11dxXdxX3xX286xXdxX21xX1xX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX16bxX6xX3xX21xX18xX57xX21xX1xX3xX21xX18xX1x275bxX3xXb3xX11dxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xX7xX1axX21xX3xXbxX1xX148xXf8xX3xX4xX1xX12axX21xX1xX23axX3x135axX1axX21xX3xX14cxX30xX26xXexX5exX3xX4xX1xXd3xX3xXexX61xX16xX3xX4xXe0xX4xX3xX5xX16xX61xXdxX3xX14cxX57xX5exX3xX18xXdxXe0xX5exX3xXexX14xX4fbxX5exX3xX4xX68xXexX3xXexX1x475fxXbxX3xXeexX16bxXd3xX21xX3x31f4xXfbxXfbxX6fxX1e0xXf4xX3xXbxX1xX4fbxX4xX3xXb3xX4fbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX79xX21xX18xX3xX4xXe0xX4xX3xX4xX79xX21xX18xX3xXexX14xXe4xX21xX1xX3xX16bxXdxX80xX21xX3xX4xX6xX16xX5exX3xX1xX61xX3xXexX1xXd3xX3xXb3xX57xX3xX4xXe0xX4xX3xX21xX18xX57xX21xX1xX3xX4xX79xX21xX18xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xX286xX1xXe0xX4xX1c6xX3xX4xX68xXexX3xX6xX21xXexX10xX21xX3xX4axXd7xX58xX3xX4xX16xX5exX3xX4xX68xXexX3xX6xX21xXexX10xX21xX3xXexX151xX3xX16bxX87xX21xX18xX3xX4xX1xX16xX3xX4xXe0xX4xX3xX4xX79xX21xX18xX3xXexX14xXe4xX21xX1xX3xX229xX1fxX30xX3xX4xX1xX12axX21xX1xX3xXb3xXdxX8bxX21xX3xXexX1xX79xX21xX18xX5exX3xX4xX79xX21xX18xX3xX21xX18xX1xX80xX3xXexX1xX79xX21xX18xX3xXexXdxX21xX5exX3xXbxX1xXe0xXexX3xXexX1xX6xX21xX1xX5exX3xXexX14xX30xX58xX560xX21xX3xX1xXe4xX21xX1xX19bxX19bxX19bxX19bxX3xX78xX79xX21xX18xX3xXexX58xX3xX21xX1x4f75xX21xX18xX3xX21xXf7xXf8xX3xX18xX33cxX21xX3xX16bxXd7xX58xX3xX16bxX187xX3xX16bxX33cxX30xX3xXexX1fxX3xXb3xX57xX3xX16bxX1fxX6xX3xX21xX1xXdxX560xX30xX3xX4axXd7xX58xX3xX4xX1xX30xX58xX560xX21xX5exX3xXexX14xX6xX21xX18xX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xX229x3855xX3xX1xXdxX80xX21xX3xX16bxX61xXdxX3xXb3xX57xX16xX3xX7xX1axX21xX3xX14cxX30xX26xXexX3xXb3xX57xX3xX16bxX187xX3xX16bxX1fxX2bxX4xX3xX4xX79xX21xX18xX3xX21xX1x9038xX21xX3xX1xX80xX3xXexX1xX31xX21xX18xX3xX2fxX30xX1axX21xX3xX5x5e39xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xXexX1xX10xX16xX3xXexXdx8be1xX30xX3xX4xX1xX30xX148xX21xX3xXefxX57axX52xX3xXfdxXfbxXfbxX2xX3xX23axX3xXfaxXfbxXfbxXfbxX19bxX0xXbxX12xX50xX1xXe0xXexX3xX229xXdx575bxX30xX3xXexX61xXdxX3xX5xX8bxX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX5exX3xX50xX1xX121xX3xXcxX1xX1a3xX3xXexX1fxX11dxX21xX18xX3xX55xX18xX30xX58xX8bxX21xX3xXcxX1xXdxX80xX21xX3xX55xX1xXd7xX21xX3xX21xX720xX30xX3xX14xa5d6xX23axX3xX92x9eeaxXd7xX58xX3xX5xX57xX3xX5xX33cxX21xX3xX16bxX33cxX30xX3xXexXdxX720xX21xX3xX18xXdxX1axXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX16bxX1fxX2bxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX1xX10xX16xX3xX5xX30xX6faxXexX3xX78xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX7xX1axX21xX3xXbxX1xX148xXf8xX5exX3xX286xXd3xX3xXexX4fbxX4xX3xXexX14xX30xX58xX560xX21xX3xXexX1xX31xX21xX18xX3xX2x66f0xX3xX21xXf7xXf8xX3xX4xX1xX486xX21xX18xX3xXexX6xX3xX16bxX187xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xXdxX1axXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX1e0xXdxX80xXexX3xX55xX6xXf8xX19bxX19bxX19bxX3xX93xXdxX1axXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX18xX3xX16bxX187xX3xX18xX121xXbxX3xXbxX1xX33cxX21xX3xX2fxX30xX6xX21xX3xXexX14xX75xX21xX18xX3xX286xX1x8cbexX21xX18xX3xX16bxX6d0xX21xX1xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX1fxX2bxX21xX18xX3xX7xX1axX21xX3xXbxX1xX148xXf8xX3xXb3xX57xX3xX1xX57xX21xX18xX3xX1xX16xXe0xX3xX4axX6d0xX4xX1xX3xXb3xX4fbxX3xX1e0xXdxX80xXexX3xX55xX6xXf8xX3xX16bxX31xXdxX3xXb3xX11dxXdxX3xXexX1xX6d0xX3xXexX14xX1fxX17exX21xX18xX3xXexX14xX16xX21xX18xX3xX21xX1fxX11dxX4xX3xXb3xX57xX3xX21xX1fxX11dxX4xX3xX21xX18xX16xX57xXdxX5exX3xX18xX121xXbxX3xXbxX1xX33cxX21xX3xXexX61xX16xX3xX7xX151xX3xXexX151xX3xXexXdxX21xX3xX4xX1xX16xX3xX4axX16xX6xX21xX1xX3xX21xX18xX1xXdxX80xXbxX3xX1e0xXdxX80xXexX3xX55xX6xXf8xX3xXexX1xX6xXf8xX3xX18xXdxX6xX3xX1xX68xXdxX3xX21xX1xX6faxXbxX3xXb3xX57xX3xXexX61xX16xX3xX21xXdxX560xXf8xX3xXexXdxX21xX3xX4xX1xX16xX3xX286xX1xXe0xX4xX1xX3xX1xX57xX21xX18xX3xXexX14xX16xX21xX18xX3xX21xX1fxX11dxX4xX3xXb3xX57xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexXd3xX3xXexX14xX16xX21xX18xX3xX2fxX30xXe0xX3xXexX14xXe4xX21xX1xX3xX1xX68xXdxX3xX21xX1xX6faxXbxX3xX4xX1a3xX6xX3xX4xX1xX486xX21xX18xX3xXexX6xX19bxX19bxX19bxX3x2439xX30xXd7xX21xX3xX78xX1xX1fxX17exX21xX18


Các tin đã đưa

POWERED BY
Việt Long