Cập nhật:  GMT+7
24ddx28bbxb2b8xd622x4dddx607axaa3fx7fa2xb71axX7x982ex4eb4x3bacx3a22x6d9dx9a43xX5x9a9axXax2502x6860xda08x3f5dx612cxX3xX4xX1x7581xX3xab8axX16x7cedx6badx28a7xX15xX3xX1cxX16x27aaxX4xX3x6776xX15xX1xX3x88bdx51a9xd116xX4xX3x9f15xbd64xX1exX3xX16xXdx3514xX3xX4xX1x6b87xX4xX3xc670xb01bxX3x88c0xX1x653exX3xXex6798xX4xX1xX3xb23ex8a3bxX1cxb3f5xX3xX1xX1exX1fx5879xX15xX3xa37ax77eaxX3xX55x4bc0xX6xX0x9a1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX6x32d6xXaxX12xX1cxX16x9fb1xX1fxX3x3d39xX5cxX76x2fc2xX3xX55xX13xX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3x3e53xX1x60d2xX6xX3xc433xX92xX3xXexc7afxX3xX4xX1xX3bxX4xX3xa70ex6164xX3xX1xX25xXbxX3xX4xX1xX1exX1fx5feexX15xX3xX2cxaa60xX3xXexX1xX3bxX3xXcxX2dxX3xX3exXacxX3xX4xc98axX15xX16xX3xXex29c0xX4xX3xX4xXbexX15xX3xX31x8bf6xX79xX3xXexXdx64c6xX15xX3xX1xX73xX15xX1xX3xX31xX32xX1exX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX79xX3xX15xX1xXdxX52x8b1exX3xX8dxX9exX3x9f63x2811xXfdxX2x700dxXfdxXfexXfdxX76x42f0xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdx565bxX15xXaxX12xX0xXdxXf8xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX15xXexX10x9407xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxab25xXdxX6exXexX1x6183xX3xX2xXfexXfexXfexXbx29e3xc268xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX140xX3x6592x45bfxX76xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX131xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX106xX31xX6xX11bxXbxX1xX1exXexX1xX11bxX106xX3exX15xX5cxX6exX10xX7xX8dxXexX11bxXbxX5cxX15xX10xX13bxX7xX5cxXfdx2b01xXfdxX17exX5cxX2xX2xX2xX6exX17exX2xd86exX153xX2xX2x7d50xXex33d6xX188xXfdxX5xXfexX101xX6xX15xX1xX101xX2xX106x6ed3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1cxX16xX25xX4xX3xX28xX15xX1xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX1exX3xX16xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xXaxX3xX13bxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xXfexXfexXfexXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX152xX153xX76xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX11bxX15xXaxX12xXcxX131xX2dx384bxX15xX16xX3xX4bxX6xX15xX3xX1cxXc6xXdxX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXcx9e86xX15xX1xX3xX43xX1fxX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xXcxX131xX1exX15xX16xX3xX9dxXdxXa8xX15xX3xXex8b53xX15xX16xX3xX1xX11bxX6xX3xX4xX1xd00fxX4xX3xXf8xb4f6xX15xX16xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1cxX16xX25xX4xX3xX28xX15xX1xX3xX101xX3xaeafxX1xX8fxX3xX4bxX1axX3xXexX1xX2dxX3xX55xX1exX1fxX52xX15xX3xX43xX1fxX79xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX11bxX6exX1fxXaxX12xXcx3710xXdxX3xX6ex2668xX3xX4xX8fxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xXcxX131xX1exX15xX16xX3xX9dxXdxXa8xX15xX3xX101xX3x2ee5xX1fxX3xX3exXdxXa8xX15xX3xX4bxX6xX15xX3xXcxX1xX2dx7278xX15xX16xX3xX3exX3fxX3xXcxX238xX15xX1xX3xX43xX1fxX79xX3xXcxX131xX2dxX225xX15xX16xX3xX4bxX6xX15xX3xX1cxXc6xXdxX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXcxX238xX15xX1xX3xX43xX1fxX148xX3xX2cxX56xXdxX3xX6exXdxX52xX15xX3xX5x960exX15xX1xX3xX2cxX56xX11bxX3xX4bxX6xX15xX3xXcxX96xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xXcxX238xX15xX1xX3xX43xX1fxX79xX3xc108xX225xX3xX1cxXc6xXdxX3xX3exX3fxX79xX3x2d8ex5b2bxX15xX3xXbxX1xX59xX15xX16xX3xX55xX13xX1cxX4dxX3xXexX238xX15xX1xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX11bxX6exX1fxXaxX12xXcxX56xXdxX3xX9dxX9exX3xX1xX25xXbxX79xX3xX2cxX56xXdxX3xX31xXdxcd82xX1exX3xX55xX13xX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3xX2cxX331xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXexX1xXb9xX15xX16xX3xX31xXbexX11bxX3xX1cxX16xX1xX46xX3x4599xX1exX1fxXcbxXexX3xX4xX43xX6xX3xX4bxX6xX15xX3xXcxX1xX2dxX2f9xX15xX16xX3xX3exX3fxX3xXcxX238xX15xX1xX3xX43xX1fxX3xX3exX73xX3x3241xX1exX1fxXcbxXexX3xX2cxX46xX15xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX1cxX4dxX3xXexX238xX15xX1xX3xX3exXacxX3xX4xXb9xX15xX16xX3xXexXbexX4xX3xX4xXbexX15xX3xX31xXc6xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX11bxX6exX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX11bxX3xX2cxX8fxX79xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX359xXdxX52xXexX3xX4dxc403xX15xX16xX3xX101xX3xX27fxX1xX8fxX3xX4bxX1axX3xXexX1xX2dxX3xX55xX1exX1fxX52xX15xX3xX43xX1fxX79xX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX2cxXdxXacxX1exX3xX2cxXc6xX15xX16xX79xX3xX31xX96xX3xX15xX1xXdxX52xXf8xX3xX16xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3x3c28xXdxXbexXf8xX3xX2cx63f2xX4xX3xX34exX225xX3xX41xXb9xX15xX16xX3xXexX1xX2dx27ddxX15xX16xX148xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1cxX16xX25xX4xX3xX28xX15xX1xX3xX101xX3xX27fxX1xX8fxX3xX4a7xXdxXbexXf8xX3xX2cxX4adxX4xX3xX34exX225xX3xX41xXb9xX15xX16xX3xXexX1xX2dxX4bbxX15xX16xX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX5xX1ex9414xX15xX3xX4xX1xX1exX1fxX394xX15xX79xX3xX4xX1xX238xX3xX2cxX46xX15xX1xX3xXexX1xX6xXf8xX3xX16xXdxX6xX3xX4bxX6xX15xX3xX41xX1x38bfxXbxX3xX1xX73xX15xX1xX3xX13x47e4xX15xX16xX3xX31xXc6xX79xX3xX4bxX6xX15xX3xXcxX1xX2dxX2f9xX15xX16xX3xX3exX3fxX3xX55xX1exX1fxX52xX15xX3xX43xX1fxX79xX3xX16xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xX27fxX1xX8fxX3xX4bxX1axX3xXexX1xX2dxX3xX55xX1exX1fxX52xX15xX3xX43xX1fxX3xX3exX73xX3xX16xXdxX2c4xXdxX3xXexX1xXdxX52xX1exX3xX3bxX15xX16xX3xX4x5252xX3xX31xX32xX1exX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3xX15xX1xXdxX52xXf8xX3xX8dxX9exX3xXfdxXfexXfdxX2xX101xXfdxXfexXfdxX76xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX11bxX6exX1fxXaxX12xX55xX13xX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3xX2cxX331xX3xXexX1xXb9xX15xX16xX3xX3c0xX1exX6xX3xXexX2f9xX3xXexX131x793exX15xX1xX3xX3exX73xX3xXexXdxXcbxX15xX3xX1xX73xX15xX1xX3xX31xX32xX1exX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1cxX16xX25xX4xX3xX28xX15xX1xX3xX101xX3xX27fxX1xX8fxX3xX4bxX1axX3xXexX1xX2dxX3xX55xX1exX1fxX52xX15xX3xX43xX1fxX3xX16xXdxX37xX3xX4xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX3xX41xX1xX43xX3xXexX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3xX15xX1xXdxX52xXf8xX3xX8dxX9exX3xXfdxXfexXfdxX2xX101xXfdxXfexXfdxX76xX3xX3exX2c4xXdxX3xXexX238xX3xX5xX52xX3xXbxX1xXdxXcbxX1exX3xX31xX32xX1exX3xX2cxX56xXexX3xX2xXfexXfex32e6xX106xX3xX55xX13xX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xXexX1xXb9xX15xX16xX3xX3c0xX1exX6xX3xXexX2f9xX3xXexX131xX5eaxX15xX1xX3xX3exX73xX3xX31xXdxX394xX1exX3xX3c0xX1exX1fxXcbxXexX3xX4xX1xX11bxX3xXexX1xXb9xXdxX3xX5xX73xXf8xX3xX15xX1xXdxX52xXf8xX3xX3exX3fxX3xX2cxX56xXdxX3xX31xXdxX394xX1exX3xX55xX13xX1cxX4dxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3xX8dxX1xX8fxX6xX3xX92xX92xX79xX3xX15xX1xXdxX52xXf8xX3xX8dxX9exX3xXfdxXfexXfdxX2xX101xXfdxXfexXfdxX76xX3xX2cxX4adxXdxX3xX3exX2c4xXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX359xXdxX52xXexX3xX4dxX44cxX15xX16xX3xX6exX11bxX3xX4xX1xX1exX1fxX394xX15xX3xX4xXb9xX15xX16xX3xXexXbexX4xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX11bxX6exX1fxXaxX12xX1cxX1xX4fexX15xX3xX6exX46xXbxX3xX15xX73xX1fxX79xX3xXcxX131xX2dxX225xX15xX16xX3xX4bxX6xX15xX3xX1cxXc6xXdxX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXcxX238xX15xX1xX3xX43xX1fxX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xXcxX131xX1exX15xX16xX3xX9dxXdxXa8xX15xX3xX3exX73xX3xX5xX331xX15xX1xX3xX2cxX56xX11bxX3xX1xX1exX1fxX52xX15xX3xX55xX56xX3xX55xX59xX6xX3xX2cxX331xX3xXexX252xX15xX16xX3xX1xX11bxX6xX3xX4xX1xX25cxX4xX3xXf8xX260xX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX359xXdxX52xXexX3xX4dxX44cxX15xX16xX3xX3exX73xX3xX1cxX16xX1exX1fxX20xX15xX3xX1cxX16xX25xX4xX3xX28xX15xX1xX106xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX1exXexX1xX11bxX131xXaxX12xX1cxX16xX25xX4xX3xX55xX52axXdxX0xX5cxXbxX12

Ngọc Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023
2023-06-02 14:05:00

baophutho.vn Sáng 2/6, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh nghe các Ban xây dựng Đảng tỉnh,...

Phát động tiết kiệm điện toàn quốc

Phát động tiết kiệm điện toàn quốc
2023-05-22 18:58:00

baophutho.vn Chiều 22/5, Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến về phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long