Cập nhật: 11/02/2022 08:00 GMT+7

Thực hiện các giải pháp quản lý quỹ đất công ích

Sử dụng đất công ích làm công trình đường giao thông, phục vụ giao thương, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh - dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Thanh Thủy.

Được hình thành từ năm 1993, quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (thường được gọi là đất 5%) trên địa bàn tỉnh nói chung được quản lý và sử dụng cơ bản đảm bảo quy định. Tuy nhiên qua thời gian, bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý và sử dụng đất công ích ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh bộc lộ không ít bất cập. Nhằm tăng cường công tác quản lý quỹ đất công ích, những năm qua, tỉnh đã quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành chức năng và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp quản lý đất công ích theo đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ thực trạng...

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, đưa Luật Đất đai vào cuộc sống. Chú trọng thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân và tổ chức. Tập trung chỉ đạo công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đã được các ngành, địa phương tăng cường nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Công tác quản lý đất công ích đã tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất công ích và thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Kết quả trên đã góp phần quan trọng đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Được biết, khi xây dựng phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/NĐ-CP, đa phần các địa phương đều giao diện tích đất tốt cho các hộ, phần đất xấu hoặc nhỏ lẻ, phân tán, nằm rải rác thì đưa vào quỹ đất 5%. Vướng mắc trong quản lý đất công ích hiện nay chính là những diện tích đất nằm xen kẽ trong khu dân cư, nằm rải rác nơi khó canh tác, đất ven triền đồi, bãi bồi. Bên cạnh đó, còn nhiều diện tích đất công ích nằm trong khuôn viên đất thổ canh, nhỏ lẻ khó thể hiện trên bản đồ và chưa được thống kê đầy đủ…

Theo quy định, quỹ đất 5% được sử dụng vào các mục đích cho thuê sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc bù lại đất dùng xây dựng các công trình công cộng tại xã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép... Tuy nhiên, tại nhiều nơi đã xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trên đất nông nghiệp (tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất), cho mượn đất 5% hoặc bỏ hoang hóa. Việc cho thuê quỹ đất này cũng bộc lộ nhiều vi phạm, nhiều nơi cho thuê nhưng không có hợp đồng, cho thuê quá thời hạn quy định, làm thất thu ngân sách; có nơi còn cho người dân “mượn” đối với diện tích đất công ích manh mún, nhỏ lẻ, nên rất dễ phát sinh tình trạng “hợp thức hóa” đất công ích; phần diện tích đất công ích các xã còn quản lý được trên thực tế thực địa thấp hơn so với diện tích trên hồ sơ hoặc không rõ vị trí, ranh giới thực tế... trong khi nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp đang có nhu cầu thuê để sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Cho thuê đất công ích để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát huy hiệu quả của đất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế - xã hội ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Đến các giải pháp

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tăng cường công tác giám sát, qua đó yêu cầu các huyện, thành, thị ngoài việc quản lý chung đất đai, cần quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích cũng như các loại đất khác trên địa bàn các địa phương. Đồng thời yêu cầu rà soát, đối chiếu, thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý với các tập thể, cá nhân giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trái thẩm quyền, không đúng quy định của pháp luật

Theo đồng chí Phạm Văn Quang - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đến hết năm 2020, tổng diện tích đất công ích do UBND cấp xã quản lý là trên 8.300ha. Để quản lý đất công ích chặt chẽ, Sở TN&MT đã đề xuất UBND tỉnh các giải pháp quản lý; trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị tiến hành rà soát, thống kê chi tiết từng thửa đất công ích, làm rõ thực trạng quản lý, thiết lập bộ hồ sơ quản lý quỹ đất công ích đồng bộ. Đối với các địa phương có nhiều quỹ đất công ích phân tán, manh mún, lẫn với đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài thì khuyến khích dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, tập trung gọn thửa, gọn vùng nhằm thuận lợi cho quản lý và sử dụng; khuyến khích nhân dân canh tác, không để lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên, do quỹ đất công ích ở hầu hết các địa phương có diện tích nhỏ, không tập trung, các hợp đồng giao thầu đã ký có thời hạn lâu dài nên việc thương thảo ký lại hợp đồng còn nhiều vướng mắc, một số hộ dân không hợp tác vì liên quan đến quyền lợi. Việc cho thuê đất thông qua hình thức đấu thầu thực hiện chưa nhiều do nhu cầu của người dân và tình trạng đất đai manh mún, nhỏ lẻ, hồ sơ quản lý chưa rõ ràng; công tác thống kê, rà soát thiết lập hồ sơ quản lý quỹ đất công ích ở cấp xã còn hạn chế.

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có đất công ích, thời gian tới, ngành TN&MT tiếp tục phối hợp với các huyện, thành, thị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ; hỗ trợ củng cố hồ sơ địa chính, nhất là công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, chuẩn hóa bản đồ địa chính và từng bước cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh theo đề án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 12/8/2021 thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để giúp các xã tổ chức kiểm tra quản lý, sử dụng đất công ích, đất chưa sử dụng để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo nguồn thu từ đất cho địa phương; duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ hỗ trợ pháp lý và đối thoại tại địa phương nhằm giải quyết kịp thời, làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân tại địa phương; tổ chức kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại một số xã để kịp thời chấn chỉnh.

Quỳnh Anh


Quỳnh Anh

Các tin đã đưa

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
2022-08-18 07:42:00

baophutho.vn Qua phân tích của các cơ quan chức năng cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao là nguyên nhân chính gây ra...

Đa sắc màu bức tranh thưởng Tết

Đa sắc màu bức tranh thưởng Tết
2022-01-15 09:14:00

baophutho.vn Có lẽ, ít có thời điểm nào trong năm mà người lao động lại dành sự quan tâm, mong ngóng nhiều như dịp Tết Nguyên đán bởi sau một năm lao động...

Kỳ III: Để chính sách đi vào cuộc sống

Kỳ III: Để chính sách đi vào cuộc sống
2022-01-14 09:03:00

baophutho.vn Đảm bảo chế độ hưu trí, an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là trong bối...

Kỳ II: Cần giải pháp căn cơ

Kỳ II: Cần giải pháp căn cơ
2022-01-13 10:25:00

baophutho.vn Như chúng tôi đã đề cập, dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến thị trường lao động, kéo theo tình trạng người lao động mất việc làm và tình...

Omicron và nỗi lo biến thể

Omicron và nỗi lo biến thể
2021-12-25 07:15:00

baophutho.vn Mới khoảng một tháng nay kể từ khi phát hiện ở Nam Phi, Botswana... nhưng Omicron đã là cái tên được xướng lên nhiều lần ở nhiều quốc gia trên...

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Không để ai bị bỏ lại phía sau
2021-12-14 08:25:00

baophutho.vn Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 suốt gần hai năm qua đã làm cho đời sống nhân dân bị ảnh hưởng. Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, theo tinh...

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Lan tỏa những điều tốt đẹp
2021-12-11 08:17:00

baophutho.vn Năm 1985, Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 5/12 là ngày “Tình nguyện quốc tế”. 36 năm qua, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc luôn coi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long