Cập nhật:  GMT+7
be86xd212x1165fx11454xebe1x11287xe5d4xc071x12ecaxX7xc5d3xcb9exdeeax1268cx133b3xd09exX5xd1d4xXaxf210x141f5xX6xX3xfe73xefe0xXexX3xXex14543xXbxX3xXexX1xe37fxX3x11e84xXcxX1xX20xX3x12e01xf43fx10d4axX3x1186fxX1x117d6xX3xd5bexf282xX2x11afbx144f2xX2fxX30xX2fxX30xX3xXex12644x13a79x126b5xX29xX3xX4xX1x13370xX29xdc20xX0x10914xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12760x13693x10eb3xX3bxXaxX12xX0xXdxX16x13d09xX3xX7x132eaxX4xX9xXaxX45xX45xX4x1216axcbdbxX6xX55xXbxX1xX3axXexX1xX55xX67x1198axX29xX45xX56xX10xX7xe191xXexX55xXbxX45xX29xX10x100dcxX7xX45xX2fxX2xX2x10362xX45xdbecxbeb0xX56x1238axX2xX2fxX32xX88xX32xX2xXexX2xf4c7xX8axX2xX88xX87xX5xX2xX67x13865xXbxX10xX5dxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX3bxXaxX12xX2bxXcx12323xXcxX3xX33xX3xd3f5xX5dx10f8axX3bxX3xX85xX45xX87x131f3xX3x10a05xX28xX3axX3xX5x1275axX4xX3xX68xf4d7xX3xd347xXc9x12960xX54x124a2xX3xXexX1xX20xX3x13b65xXd2xXdxX3xXbfxX5dxf24ax10984xXdxX3xXc9xX6xX55xX3xXexX3axe685xXdxX3xXbxX1xXe4xXe5xX29xX5dxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxXc7xX3xXexX1xXc1xX29xX1xX3xXbxX1xbee3xX3xX27xXdx138b1xXexX3xXcxX60x11e3axX3xXexXeexX3xX4xX1xf127xX4xX3xX60xX6xX3xX16xX17xXexX3xXexX1bxXbxX3xXexX1xX20xX3xX22xXcxX1xX20xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX43xX67xX3x12908x12b36xX3xX68xX3axXeexXdxX3xX60xX6xX3xX16xX17xXexX3xX4xe9eexX3x10ae1xXcexXdxX3xX56xXdxX10dxX29xX3xXdexXd2xXdxX3xXbfxX5dxXe4xXe5xXdxX3xX4xX6xX55xX3xXexX3axXeexXdxX3xXexc612xX29xX1xXc7xX3xXdexXd2xXdxX3xX27x10561xX29xX3xX1xX41xX4xX3xXbfxX5dxX1xX10dxX3xXexX1xX3axX1bxXexX3xXexX1xXc1xX29xX1xX3xXbxX1xX109xX3xX27xXdxX10dxXexX3xXcxX60xX112xXc7xX3xX14cxXcexXdxX3xX56xXdxX10dxX29xX3xX54xf273xX55xX3x11eabxX3axX28xX29xX3x11608xX1xX3axX3xX2fxXc7xX3xX4xX1x102f8xX29xX1xX3x12cc9xX3axX3bx1258cxX29xX3xX14cxcb3fxX6xX3xXbxX1xXe4xX20xX29xX5dxX3xX72xXc1xX3xX14cx11230xX29xX5dxX3xX14cx128fbxX55xX3xXexX1xXc1xX29xX1xX3xX72xXdxd264xX29xX3xXexX1xX6xX16xX3xX5dxXdxX6xX3xXc9xXd6xX54xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX3bxXaxX12xXc9xXd6xX54xX3xXexX1xX20xX3xXdexXd2xXdxX3xXbfxX5dxXe4xXe5xXdxX3xX4xX6xX55xX3xXexX3axXeexXdxX3xXbxX1xXe4xXe5xX29xX5dxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX1xXc1xX29xX1xX3xX5xX1bxXbxX3xXexf862xX3xXexX1xX1a3xX29xX5dxX3xX32xX45xX2xX88xX88xX32xXc7xX3xXc9xXd6xX54xX3xX1xXdxX10dxX29xX3xX4xX14axX3xX1xX20xX29xX3xX8axX30xX3xXexX1xXc1xX29xX1xX3xX72xXdxX1ddxX29xX3xX14cxX6xX29xX5dxX3xX7xXdxX29xX1xX3xX1xX55xXcexXexX3xX4xX1x1158dxX3xX3bxea66xX3axX3xX5xXc1xX3xX1xXd2xXdxX3xX72xXdxX1ddxX29xX3xXdexXd2xXdxX3xX29xX5dxXe4xXe5xXdxX3xX4xX6xX55xX3xXexX3axXeexXdxX3xXbxX1xXe4xXe5xX29xX5dxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX67xX3xXbaxX279xX29xX3xX29xX6xX3bxXc7xX3xXc9xXd6xX54xX3xX14cx11f2axX3xX60xX6xX3xX16xX17xXexX3xX2xX30xX3xXexX1bxXbxX3xXexX1xX20xXc7xX3xXexX60xX55xX29xX5dxX3xX14cxX14axX3xX4xX14axX3xe7efxX3xXexX1bxXbxX3xXexX1xX20xX3xX4xe3b9xX29xX5dxX3xXexX1ddxX29xX3xX22xXcxX1xX20xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX3axX3bxX3cxX29xX3xX4xX1xX41xX29xX43xX3xX1b8xX3axX6xX3xX29xX1xXdxX1bbxX3axX3xX5dxXdxX6xXdxX3xX14cxX55xXcexX29xX67xX3xXcxX1bxXbxX3xXexX1xX20xX3xX22xXcxX1xX20xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX30xX2xX32xX33xX2fxX30xX2fxX30xX3xXexX3axX3bxX3cxX29xX3xX4xX1xX41xX29xX43xX3xX5xXc1xX3xXexX1bxXbxX3xXexX1xX20xX3xXexX1xX119xX3xX2xX30xXc7xX3xX4x10aebxX29xX5dxX3xX5xXc1xX3xXexX1bxXbxX3xXexX1xX20xX3xX14cxX1a3xX29xX1xX3xX56x112dexX3axX3xX4xX1x1162dxX29xX5dxX3xX14cxXe4xXe5xX29xX5dxX3xXexX1xX20xX3xX32xX3xX29xX173xX16xX3xX2fxX30xX2xX32xX33xX2fxX30xX2fxX30xX3xX4xX276xX6xX3xXc9xXd6xX54xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX55xX56xX3bxXaxX12xXcxX1bxXbxX3xXexX1xX20xX3xX14cxXe4xc1c1xX4xX3xe12axX3axX36fxXexX3xX68xX1d2xX29xX3xXexX1xX1a3xX29xX5dxX3xX2xX30xX3xX29xX173xX16xX3xX2fxX30xX2fxX30xXc7xX3xXexX1bxXbxX3xX1xX3b9xXbxX3xX2xX8axX88xX3xXexX1a3xX4xX3xXbxX1x139caxX16xX3xX14cxXe4xX3b9xX4xX3xX7xX1a3xX29xX5dxX3xXexX1a3xX4xX3xX72xX1bbxX3xX4xX1xX276xX3xX14cxX1bbxX3xX4xX6xX3xX29xX5dxX3b9xXdxX3xXbaxX1d2xX29xX5dxXc7xX3xX54xX1a3xX4xX3xXdexffd6xXc7xX3xX4xX6xX3xX29xX5dxX3b9xXdxX3xXexX112xX29xX1xX3xX3bxX1ddxX3axX3xX1b8xX3axX1ddxX3xX1xXe4xX20xX29xX5dxXc7xX3xX14cxX36fxXexX3xX29xXe4xf470xX4xXc7xX3xXexX112xX29xX1xX3xX3bxX1ddxX3axX3xX72xX43dxXdxX3xX16xX1d2xX29xX1xX3xX14cxX36fxXexX3xX72xXc1xX3xX4xX55xX29xX3xX29xX5dxXe4xXe5xXdxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX67xX3xX22xXcxX1xX20xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX30xX2xX32xX33xX2fxX30xX2fxX30xX3xXexX3axX3bxX3cxX29xX3xX4xX1xX41xX29xX43xX3xX60xX6xX3xX16xX17xXexX3xX14cxXd2xX4xX3xX5dxXdxX1d2xX3xX5xXc1xX3xX16xX14axX29xX3xX1b8xX3axXc1xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1x145a1xX29xXc7xX3xX29xX5dxX3axX418xX29xX3xX4xc7d6xX3xX72xX35axXc7xX3xX14cxXd2xX29xX5dxX3xX72xXdxX1ddxX29xX3xX5xX43dxX29xX3xX14cxX109xXdxX3xX72xX43dxXdxX3xX29xX1xccffxX29xX5dxX3xX1xXd2xXdxX3xX72xXdxX1ddxX29xX3xXc9xXd6xX54xX3xXexX1xX20xX3xXdexXd2xXdxX3xXbfxX5dxXe4xXe5xXdxX3xX4xX6xX55xX3xXexX3axXeexXdxX3xXbxX1xXe4xXe5xX29xX5dxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX67xX3xX1a6xX3axX6xX3xX14cxX14axX3xX5dxX14axXbxX3xXbxX1xX4b1xX29xX3xXbxX1xX1a3xXexX3xXexX60xXdxX3cxX29xX3xXbxX1xX55xX29xX5dxX3xXexX60xXc1xX55xX3xX72xX173xX29xX3xX1xX14axX6xXc7xX3xX72xX173xX29xX3xX29xX5dxX1xX10dxXc7xX3xX7xX1a3xX29xX5dxX3xXexX1a3xX4xX3xXexX1xX20xX3xX4xX6xX3xXexX60xX1ddxX29xX3xX14cxX1bfxX6xX3xX68xXc1xX29xX3xXbxX1xXe4xXe5xX29xX5dxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX4xX35axX29xX5dxX3xX29xX1xXe4xX3xXexX1xXc1xX29xX1xX3xXbxX1xX109xX3xX27xXdxX10dxXexX3xXcxX60xX112xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedf5xX3axXexX1xX55xX60xXaxX12xXcxX1xX3ax146cbxX3bxX3xX2bxX1xX3ax10f5cxX55xX5b3xX29xX5dxX0xX45xXbxX12

Thùy Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phố và mưa

Phố và mưa
2023-09-26 09:11:00

Hình như dưới cơn mưa dông ầm ào vừa ghé qua phố thị đan xen cả khoảnh khắc êm dịu của buổi giao mùa lẫn chỉ dấu về một mùa mưa triền miên, nỗi lo đã cận kề.

Hát Xoan nước nghĩa làng Cao Mại

Hát Xoan nước nghĩa làng Cao Mại
2021-02-14 08:52:43

PTĐT - Thị trấn Lâm Thao trước kia còn có tên là xã Cao Mại, đây là nơi sầm uất gồm có 3 làng, phong tục thuần hậu nên dân gian còn truyền tụng câu thơ: "Phú Ân thì làng Suối...

Giữ “hồn” Xoan

Giữ “hồn” Xoan
2021-02-13 08:25:25

PTĐT - Xã Kim Đức, thành phố Việt Trì được xem là “chiếc nôi” của nghệ thuật hát Xoan với sự tồn tại và hoạt động của nhiều phường Xoan cổ. Những nghệ nhân nơi đây đang ngày...

Người “giữ lửa” cho nghệ thuật dân gian

Người “giữ lửa” cho nghệ thuật dân gian
2020-11-30 07:50:53

PTĐT - Đất Tổ là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc gắn với từng địa phương trong tỉnh đã và đang được khai thác gìn...

Liên hoan Hát Xoan và Dân ca cấp tỉnh năm 2020

Liên hoan Hát Xoan và Dân ca cấp tỉnh năm 2020
2020-11-22 17:08:46

PTĐT - Trong hai ngày 21-22/11, tại Rạp chiếu bóng Hoà Phong, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Hát Xoan và Dân ca các Câu lạc bộ Hát Xoan và Dân ca cấp tỉnh năm 2020.

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời
2020-11-21 10:24:17

PTĐT - Diệu ngửa cổ để những tia nắng mặt trời chảy tràn trên khuôn mặt rồi lan tỏa sự ấm áp đi khắp cơ thể. Diệu đưa bàn tay ra và tưởng tượng cô vừa nắm lấy tay mình thủ thỉ:...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long