Cập nhật:  GMT+7
fd31x10fe5x1934ax162a2x156d2x12d44x1850cx10a7cx109e8xX7x16e09x16406x135cbx10ffdx117c9x15418xX5x128c0xXax194fex14224x17f53x1293fx142d4x15cb7xX17xX15xX3xX5x1250bx18aebxXexX3xX1x11c95xX3x18623x1530dxX1x11a90x132cexX3x12f7fx17240xX3x12905x159f2xXdxX3xXexX1cxX1dxX23xX24xX3xX4xX1x110d7xX23xX1xX3xX7x18a13xX4xX1xX3xX2cxX1cxX1dxX4xX3xX29xX6x11852xX3xXexX1xX10xX27xX3xXbxX1xX1cx101d7xX23xX24xX3xXexX1x114e0xX4xX3x17b63xX48xX3xXexX1xX3dxX4xX0x14fd0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16435xX27x13c9exX48xXaxX12xX0xXdx11e36xX24xX3xX7x1215axX4xX9xXaxX63xX63xX4xX16x179e2xX6xX27xXbxX1x12992xXexX1xX27xX16xX29xX23xX63xX74xX10xX7x16ab9xXexX27xXbxX63xX23xX10x13a1exX7xX63xX13xX14xX15x112c2xX63xX17xXa3xX74xX17xX2xX15xX15x1047fxX13x18572xXexX2x12a1exX15xX13x16726xXa3xX5xX2xX16x17e60xXbxX24xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17117xX10xX6xX74xXaxX12x18a4fxXcx128cdxXcxX3x14d53xX3x15f9axX24xX2axX48xX3xX2xX63xX2xX14x14d52xX3xXdcxX24x10f45xX23xX3xX1xX2axX23xX24xX3x11121xX1xX38xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3x14b92x150b6xX3xX1xX21xXdxX3x17b58xXdcxXcfxXf1x12fdcx109d1xXcfx15e75xX3x18184xXdx14a5axXexX3xXdcxX6xX7axX3xXex18257xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX1xX21xXdxX3xX23xX24xX1x12cf7xX3xXexX7ex12a6bxX4xX3xXexX8bxX48x18748xX23xX3xXexX27xX2axX23xX3x156ccxX8bxX2dxX4xX3xXexX116xX23xX24xX3xX96xX12exXexX3xX1xX27x18285xXexX3xX2cxX21xX23xX24xX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX6xX48xX3xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX3dxX4xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1cxX1dxX23xX24xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX24xXdxX6xXdxX3xX2cxX27xX146xX23xX3xX13xX14xX2xXacxX3xXdaxX3xX13xX14xX13xX14xX16xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX27xX74xX48xXaxX12x170ccxXdxX6xXdxX3xX2cxX27xX146xX23xX3xX13xX14xX2xXacxX3xXdaxX3xX13xX14xX13xX14xXe5xX3xX1xX27xX146xXexX3xX2cxX21xX23xX24xX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX6xX48xX3xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX3dxX4xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1cxX1dxX23xX24xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX2cxX146xXexX3xX2cxX1cxX1dxX4xX3xX23xX1xXdx13d78xX8bxX3xX96xX12exXexX3xX136xX8bx13c3exX3xXexX38xX4xX1xX3xX4xX128xX4xXe5xX3xXexX146xX27xX3xX2cxXdxX210xX8bxX3xX96xXdxX10exX23xX3xX4xX1xX27xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX27xX3xX4xff74xX3xX2cxXdxX210xX8bxX3xX96xXdxX10exX23xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX7exXdx11320xX23xX3xX96xXdxX23xX1xX3xXexX12exXe5xX3xX4xX219xXdxX3xXexX1xXdxX10exX23xX3xX4xX8bxX21xX4xX3xX7xX2dxX23xX24xX16xX3xXd7xX12exX23xX3xX15xX2xX63xXaexX63xX13xX14xX13xX14xXe5xX3xXexX116xX23xX24xX3xX74xX1cxX3xX23xX1dxX3xX4xX1xX1cxX52xX23xX24xX3xXexX7ex10d29xX23xX1xX3xXexX38xX23xX3xX74x12c1fxX23xX24xX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxX10exX23xX3xXexX1xX10xX27xX3xXbxX1xX1cxX52xX23xX24xX3xXexX1xX58xX4xX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX5xX2axX3xX13xX13xX14xX16xXacxX17xXacxX3xXex17814xX3xX2cx12e7cxX23xX24xX3xX103xX4xX1xXdxX12exX7axX3xXa3xXa3xXe5xXacxXb4x104a2xX3xXexX116xX23xX24xX3xX74xX1cxX3xX23xX1dxX3xX4xX5bxX6xX3xXdcxXcfxXf1xX107xX108xXcfxX10ax10dcbxX3xXex15cb5xX23xX24xX3xXa3xX14xX16xX17xXa3xX2xX3xXexX2d9xX3xX2cxX2dcxX23xX24xX3xX7xX27xX3xX29x11456xXdxX3xX23xX307xX7axX3xX13xX14xX2xX17xXe5xX3xXexX2dxX4xX3xX2cxX21xX3xXexX307xX23xX24xX3xXexX7exX1cx1794cxX23xX24xX3xX86xX29dxX23xX1xX3xX136xX8bxXe9xX23xX3xX1x15865xX23xX24xX3xX23xX307xX7axX3xX2cxX146xXexX3xX2xX2xXe5xXaexX2ecxX16xX3xXcxX7exX27xX23xX24xX3xX2cxX245xXe5xX3xX74xX1cxX3xX23xX1dxX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX3xXexX1x1343fxX23xX24xX3xX136xX8bxX6xX3xXcfxX21xXdxX3x19a96xXdx1376fxX23xX3xX1xXdxX10exXbxX3xXd5xX1xX2a6xX3xX23x12e60xX3xX10cxXdxX10exXexX3xXdcxX6xX7axX3xX4xX1xXdxX12exX7axX3xX15xXaexXe5xXaexX2ecxXe5xX3xXcfxX21xXdxX3xXdcxX376xX23xX24xX3xX74xXe9xX23xX3xX10cxXdxX10exXexX3xXdcxX6xX7axX3xX4xX1xXdxX12exX7axX3xX15xX14xXe5xXb4xX2ecxXe5xX3xXcfxX21xXdxX3xXf1xX128xX8bxX3xXf1xX1xXdxX12exX23xX3xX86xXdxX23xX1xX3xX10cxXdxX10exXexX3xXdcxX6xX7axX3xX4xX1xXdxX12exX7axX3xX2xXb4xXe5xXb1xX2ecxXe5xX3xXd7xX27xX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX384xX23xX3xXf1xX21xX23xX24xX3xX7xX219xX23xX3xXcfxX2dcxX3xXf1xX1xX38xX3x145f6xXdxX23xX1xX3xX4xX1xXdxX12exX7axX3xX2xX15xXe5xXa3xX2ecxX16xX3xXcxX116xX23xX24xX3xX74xX27xX6xX23xX1xX3xX7xX2dxX3xX4xX1xX27xX3xX29xX6xX48xX3xXexX1xX10xX27xX3xXbxX1xX1cxX52xX23xX24xX3xXexX1xX58xX4xX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX24xXdxX6xXdxX3xX2cxX27xX146xX23xX3xX13xX14xX2xXacxXdaxX13xX14xX13xX14xX3xX2cxX146xXexX3xX15xX15xX17xX16xX14xXb4xX2xX3xXexX2d9xX3xX2cxX2dcxX23xX24xXe5xX3xX4xX1xXdxX12exX7axX3xXa3xXaexXe5xXaexX2ecxX3xXexX116xX23xX24xX3xX74xX27xX6xX23xX1xX3xX7xX2dxX3xX4xX1xX27xX3xX29xX6xX48xX3xX4xX5bxX6xX3xX23xX24xXe9xX23xX3xX1xX2axX23xX24xX3xX23xX2axX48xX16xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX27xX74xX48xXaxX12xXcxX146xXdxX3xXd5xX1x15032xX3xXcxX1x150c4xXe5xX3xXexX38xX23xX1xX3xX2cxX12exX23xX3xX23xX24xX2axX48xX3xX15xX2xX63xXaexX63xX13xX14xX13xX14xXe5xX3xXf1xX1xXdxX3xX23xX1xX3dxX23xX1xX3xXdcxXcfxXf1xX107xX108xXcfxX3xXex1913axX23xX1xX3xX2cxXfdxX3xX29xX2axX3xX2cxX6xX23xX24xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX1xX1dxXbxX3xX29xX31exXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXexX116xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xXexX7exX124xX3xXdaxX3xXfcxXfdxX3xX1xX21xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX4x178edxXbxX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxX10exX23xX3xXexX540xXexX3xX4xX219xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX1cxX52xX23xX24xX3xXexX7exX29dxX23xX1xX3xXexX38xX23xX3xX74xX2a6xX23xX24xX3xX2cxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX376xX23xX24xX3xX136xX8bxX6xX3xX1xX27xX146xXexX3xX2cxX21xX23xX24xX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX16xX3xX1aexXdxX6xXdxX3xX2cxX27xX146xX23xX3xX13xX14xX2xXacxX3xXdaxX13xX14xX13xX14xXe5xX3xX74xX27xX6xX23xX1xX3xX7xX2dxX3xX4xX1xX27xX3xX29xX6xX48xX3xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX3dxX4xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1cxX1dxX23xX24xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX2cxX146xXexX3xXacxX16xXa3xX17xX2xXe5xXaexX3xXexX2d9xX3xX2cxX2dcxX23xX24xXe5xX3xX29xX31exXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX17xX15xX3xX5xX1cxX1dxXexX3xX23xX24xX1cx108dcxXdxX3xX29xX6xX48xX16xX3xXcxX116xX23xX24xX3xX74xX1cxX3xX23xX1dxX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX1cxX52xX23xX24xX3xXexX7exX29dxX23xX1xX3xXexX38xX23xX3xX74xX2a6xX23xX24xX3xX5xX2axX3xX17xX16xX15xX15xXb4xXe5xX13xX3xXexX2d9xX3xX2cxX2dcxX23xX24xX3xX103xX4xX1xXdxX12exX7axX3xXa3xXa3xXe5xX14xXa3xX2ecxX3xXexX116xX23xX24xX3xX74xX1cxX3xX23xX1dxX3xX4xX5bxX6xX3xXdcxXcfxXf1xX107xX108xXcfxX10axX16xX3xXcxX1xX376xX23xX24xX3xX136xX8bxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX23xX24xX8bxX2dcxX23xX3xX29xX2dxX23xX3xXexX38xX23xX3xX74xX2a6xX23xX24xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX4xX5bxX6xX3xXdcxXcfxXf1xX107xX108xXcfxXe5xX3xX7xX2dxX3xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX27xX3xX4xX5bxX6xX3xXexX500xX23xX1xX3xXex185dfxX3xX17xXb4xX16xXacxXb1xX17xX3xX1xX21xX3xX23xX307xX7axX3xX13xX14xX2xXacxX3xX24xXdxX219xX7axX3xXfcxX8bxX2dxX23xX24xX3xX4x191b3xX23xX3xX13xX13xX16xXaexXaexX14xX3xX1xX21xX3xX4xX8bxX2dxXdxX3xX23xX307xX7axX3xX13xX14xX2xXa3xX3xX103xXexX2d9xX3xX5xX10exX3xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX27xX3xXexX6c1xX3xX2xX13xXe5xX14xX17xX2ecxX3xXfcxX8bxX2dxX23xX24xX3xX4xX6e2xX23xX3xXacxXe5xXacxXb1xX2ecxX10axX16xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX27xX74xX48xXaxX12xXd7xX3dxX23xX1xX3xX24xXdxX3dxX3xXexX146xXdxX3xX1xX21xXdxX3xX23xX24xX1xX124xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX540xX48xXe5xX3xX1xX27xX146xXexX3xX2cxX21xX23xX24xX3xX5bxX48xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX6xX48xX3xX2cxXfdxX3xX24xX245xXbxX3xXbxX1x12181xX23xX3xX23xXe9xX23xX24xX3xX4xX6xX27xX3xX4xX1xX540xXexX3xX5xX1cxX1dxX23xX24xX3xX1xX27xX146xXexX3xX2cxX21xX23xX24xX3xXexX38xX23xX3xX74xX2a6xX23xX24xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xXfcxXfdxX3xX1xX21xXdxX16xX3x12e06xX8bxX6xX3xX2cxX245xXe5xX3xX24xX245xXbxX3xXbxX1xX780xX23xX3xXexX1xX128xX4xX3xX1xXdxX10exX23xX3xXexX1xX2axX23xX1xX3xX4xX376xX23xX24xX3xX4xX1xX1cxX52xX23xX24xX3xXexX7exX29dxX23xX1xX3xX7axX2a6xX4xX3xXexXdxX384xX8bxX3xX136xX8bxX2dxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX24xXdxX219xX7axX3xX23xX24xX1xX26xX27xX3xX86xX210xX23xX3xX29xX391xX23xX24xXe5xX3xXfcxXe9xX48xX3xX74xX128xX23xX24xX3xX23xX376xX23xX24xX3xXexX1xX376xX23xX3xX7axX31exXdxX16xX3xXd7xX2dcxX23xX24xX3xXexX1xX605xXdxXe5xX3xX24xX245xXbxX3xXbxX1xX780xX23xX3xXfcxXe9xX48xX3xX74xX128xX23xX24xX3xX1xX10exX3xXexX1xX2dxX23xX24xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xXexX7exX124xX3xX4xX52xX3xX7xX33axXe5xX3xX4xX5bxX23xX24xX3xX4xX2dxX3xXexX116xX3xX4xX1xX58xX4xXe5xX3xX23xXe9xX23xX24xX3xX4xX6xX27xX3xX1xXdxX10exX8bxX3xX136xX8bxX219xX3xX1xX27xX146xXexX3xX2cxX21xX23xX24xX3xX4xX5bxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX116xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX4xX1xX38xX23xX1xX3xXexX7exX124xX3xXdaxX3xXfcxXfdxX3xX1xX21xXdxX16xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19a74xX8bxXexX1xX27xX7exXaxX12xX7bdxX8bx11db2xX23xX1xX3xXf1xX1xXdxX0xX63xXbxX12

Quỳnh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì
2023-12-08 18:37:00

baophutho.vn Ngày 8/12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Việt Trì phối hợp tổ chức bàn giao Nhà nhân đạo cho gia đình bà Lê Thị Hiền - thuộc diện hộ nghèo,...

Chương trình “Tiếp sức em đến trường

Chương trình “Tiếp sức em đến trường"
2023-12-08 18:35:00

baophutho.vn Ngày 8/12, Hội CTĐ huyện Thanh Sơn phối hợp với Hội CTĐ huyện Thanh Thuỷ và xã Khả Cửu tổ chức chương trình “Tiếp sức em đến trường” trao quà...

Giải pháp đồng bộ “2 trong 1”

Giải pháp đồng bộ “2 trong 1”
2020-09-30 08:10:17

PTĐT - Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có khoảng 380.000 học sinh, đây là lực lượng tham gia giao thông đông đảo, vì vậy, việc giáo dục nâng cao nhận...

Trao hơn 100 suất quà trung thu cho các bệnh nhi

Trao hơn 100 suất quà trung thu cho các bệnh nhi
2020-09-28 19:04:30

PTĐT - Ngày 28/9, Công đoàn Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy đã tổ chức Tết trung thu đồng thời trao tặng 110 xuất quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại trung tâm nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long