Cập nhật: 16/08/2022 16:25 GMT+7
be09xfb65x108d1xc116x11b4dx14fe3xd3ebxbe36x145d2xX7x14fd7xdd6cxe565xfb60x11bb1x13b46xX5xe3a2xXaxc6e4x12446x11362xXdxX3x117cbxd6ccxd834x10951x126c5xX3xX1axX1bxX1xXdx112bfxXbxX3xd27ex1266fxX3xX4x10660xX1axX1bxX3xXexd0dcxX4xX3xc80ex151f6x12aedxX1ax14ab9xX3xX30xf6f7xXdxX3xX1axce03xdcdcxX3xX1x1022bxX4xX3xcacdxfc79xX42xX42xX3x1225dxX3xX42xX43xX42xd05fxX0x12556xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd26xX10xX6xX17xXaxX12x13508xX1bxX32x11803xX3xX2x1056fxX4exd1abxX34xX3xX5dxdbbcxX66xX21xX1axX3x14f35xX31xX32xX1axX3xXcxX6xX3cxX3xX63xX28xX1axX1bxX3xXbxX1x10416xXdxX3xX1x14928xXbxX3xX24xe603xXdxX3xXcxf8efxX6fxX1axX1bxX3xXex1052exX3cxX3xX4xX1xd292xX1axX1xX3xXexX90x14911xX3xX1xX6fxX66xX21xX1axX3xXexce83xX3xX4xX1xec4fxX4xX3xX5xX8cxXbxX3xf291xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX1axX34xX3xX30xX37xXdxX3xXexX90xX18xf4fexX1axX1bxX3xX1xX3fxX4xX3xX1axX3bxX3cxX3xX1xX3fxX4xX3xX42xX43xX42xX42xX3xX47xX3xX42xX43xX42xX4cxX3xX4xX1xX31xX3xfdbfxX43xX3xX4xX2dxX1axX3xXb5xX37xX3xX5xX32xX3xX1bxXdxX2dxX31xX3xX24xXdxe511xX1axX3xXcxXaaxX1axX1bxX3xXbxX1xX25xX3xXexX90xX2dxX4xX1xX3xX30xX37xXdxX3xX24xX32xX3xX13xX9bxX3xXexX1xX18xX3x151d5xX1xXdxX3xX74xX31xX32xX1axX3xX4xX2dxX4xX3xXexX90xX18xXdfxX1axX1bxX3xXcxXdx11a06xX6fxX3xX1xX3fxX4xX34xX3xXcxX5dxX133xfc20xX3xXexX90xX113xX1axX3xX74xXa1xX6xX3xXb5xX32xX1axX3xX1xX6fxX66xX21xX1ax15373xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX133xX10xX1axXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXax13127xXdxX17xXexX1x1500dxX3xX6bxX6bxX4cxXbxc3eexeb35xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1a2xX3xXffxX42xXffxXbxX1a8xX1a9xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX168xXb5xX6xX31xXbxX1xX6fxXexX1xX31xX168xX24xX1axX4exX17xX10xX7x12bfexXexX31xXbxX4exX1axX10xX19dxX7xX4exX42xX42xX4cxX4cxX4exX2xX42xX42xX17xX42xX2xX69xX42xXffxX2x10adbxXexXffxX2xc766xX2xX5xX43x103ffxX42xX1edxX6bxX1edxX4cxX43xf8a5xX6bxX42xX1f5xX42xX1f1xX6bxX69xX42xX43xX1fcxXffxX4cxX6bxX168x12bb6xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX1axX34xX3xX30xX37xXdxX3xX1axX3bxX3cxX3xX1xX3fxX4xX3xX42xX43xX42xX42xX3xX47xX3xX42xX43xX42xX4cxXaxX3xX19dxXdxX17xXexX1xX9xXaxX6bxX6bxX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXffxX42xXffxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX133xX2dxX4xX3xX1xX3fxX4xX3xX24xXdxX113xX1axX3xX74xX18xX88xX4xX3xX1xX18xX8cxX1axX1bxX3xX17x114bbxX1axX3xX1d4x127eexX3xX1axX3bxX1axX1bxX3xX24xXdx1103dxXexX3xXexXdxX1axX34xX3xXb5xX32xXdxX3xXexX90xX113xX1axX3xX4xX2dxX4xX3xXexX90xX6xX1axX1bxX3xX3cx11492xX1axX1bxX3xX1a8x132b6xX3xX1xX37xXdxX3xX4x1283axX6xX3xX30xX31xX32xX1axX34xX3xX30xX37xXdxX3xXexX90xX18xXdfxX1axX1bxX3xX1xX3fxX4xX168xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX31xX17xX66xXaxX12xXcxX1xX6xX3cxX3xX1bxXdxX6xX3xX5xX8cxXbxX3xXb5xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX34xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX3fxX4xX3xX24xXdxX113xX1axX3xX74xX2cbxX3xX74xX18xX88xX4xX3xXexX90xX6xX1axX1bxX3xXb5xXa1xX3xX1d4xXdxX2aaxX1axX3xXexX1xXaexX4xX3xX4xf013xX3xXb5x1453dxX1axX3xX24xe1fcxX3xX1axX1bxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX3xXb5xX2dxX31xX3xX4xX1xX9bxX1a9xX3xXexdb5fxXbxX3xX1xX6fxc3fbxX1axX3xX24xX347xX3xX1d4xX2a1xX3xX1axX3bxX1axX1bxX3xXexXdxX2aaxXbxX3xX4xX35dxX1axX34xX3xX1d4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX24xX32xX3xX1a8xc28dxX3xX5x131e8xX3xXexX1xX28xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX1a9xX3xX1d4xX2a1xX3xX1axX3bxX1axX1bxX3xX24xXdxX2aaxXexX3xXexXdxX1axX34xX3xXb5xX32xXdxX34xX3xX4xX1xX25xXbxX3xX343xX1axX1xX1a9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd316xX3xX1axX1x10363xX1axX1bxX3xX1d4xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX21xX3cxX3xXb5xXaaxX3xX9bxX4xX1xX3xXexX90xX31xX1axX1bxX3xX1xX31xX2c6xXexX3xX74xX37xX1axX1bxX3xXexX6fxX66xX113xX1axX3xXexX90xX6fxX66xX347xX1axX34xX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX7xX388xX3xX17xX25xX1axX1bxX3xc236xX1axXexX10xX90xX1axX10xXexX3xX24xX32xX3xX3cxX2c6xX1axX1bxX3xX1a8xX2cbxX3xX1xX37xXdxX3xX6xX1axX3xXexX31xX32xX1axX34xX3xX1xXdxX21xX6fxX3x1114bxX6fxX343xX168xX3xX30xX14xX1axX1bxX3xXexX1xXdfxXdxX34xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX3fxX4xX3xX24xXdxX113xX1axX3xX4x10534xX1axX1bxX3xX74xX2cbxX3xX74xX18xX88xX4xX3xXexX35dxXbxX3xX1xX6fxX362xX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xX30xX37xXdxX3xXcxX63xXcxef01xX3xX5dxX14xX3xX133xX1xX9bxX3xf09bxXdxX1axX1xX3xX24xX32xX3xX1xX18xX8cxX1axX1bxX3xX17xX29dxX1axX3xXexX1x101c8xX4xX3xX1xX32xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX3xXexX1xXaexX4xX3xX30xX37xXdxX168xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX31xX17xX66xXaxX12x136d3xX8cxXbxX3xXb5xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1axX1x14d8cxX3cxX3xX1axX96xX1axX1bxX3xX4xX6xX31xX3xX4xX1xX362xXexX3xX5xX18xX88xX1axX1bxX3xX1xX31xX2c6xXexX3xX74xX37xX1axX1bxX3xX24xX32xX3xXexX90xXdxX149xX1axX3xX1d4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX495xX4xX3xX1xXdxX21xX1axX3xXexX84xXexX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX31xX1axX1bxX3xXexX90xX32xX31xX3xX30xX31xX32xX1axX34xX3xX30xX37xXdxX3xXcxX63xXcxX478xX3xX5dxX14xX3xX133xX1xX9bxX3xX481xXdxX1axX1xX3x10f50xX3xX4xX340xX3xX7xX537xX168xX3xX30xX96xX66xX3xX5xX32xX3xX17xXa1xXbxX3xX74xX149xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX2dxX1axX3xXb5xX37xX3xX1bxXdxX6xX31xX3xX5xX18xX6fxX34xX3xX1xX3fxX4xX3xX1x124b9xXdxX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3bfxX3xX1d4xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX21xX3cxX34xX3xXbxX1xX2dxXexX3xX1xX6fxX66xX3xX1axX3bxX1axX1bxX3xX5xX495xX4xX34xX3xX7xX2dxX1axX1bxX3xXexX2c6xX31xX1a9xX3xX1bx12210xXbxX3xXbxX1x14eb9xX1axX3xX1axX96xX1axX1bxX3xX4xX6xX31xX3xX1xXdxX21xX6fxX3xX42bxX6fxX343xX34xX3xXexX1x1317bxX4xX3xX74xc3b4xX66xX3xX4xX28xX1axX1bxX3xXexX2dxX4xX3xX30xX31xX32xX1axX3xX24xX32xX3xXbxX1xX31xX1axX1bxX3xXexX90xX32xX31xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xXexX1xXdxX2aaxX6fxX3xX1axX1xXdxX3xXexX90xX113xX1axX3xX74xXa1xX6xX3xXb5xX32xX1axX3xX1xX6fxX66xX21xX1axX3xX1axX1bxX32xX66xX3xX4xX32xX1axX1bxX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX90xXdxX149xX1axX168xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112edxX6fxXexX1xX31xX90xXaxX12xX133xX5c0xX3cxX3xX63xX1xX6fxX1axX1bxX0xX4exXbxX12

Cẩm Nhung

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Cảnh giác với ngạt khí

Cảnh giác với ngạt khí
2022-08-16 16:11:00

baophutho.vn Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đã xảy ra những trường hợp thương vong do ngạt khí khi dùng máy phát điện,...

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động
2022-08-16 08:42:00

baophutho.vn Trước khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, trung bình mỗi năm toàn tỉnh đưa được từ 2.500 - 2.700 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hai...

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
2022-08-15 08:15:00

baophutho.vn Những năm qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) trên địa bàn tỉnh đã phát huy quyền làm...

Cùng em viết tiếp ước mơ

Cùng em viết tiếp ước mơ
2022-08-14 12:35:00

baophutho.vn Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ có vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện về thể...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long