Cập nhật:  GMT+7
ac82xd598x11459xdb7cxddd9xda58xe0cdx11414xf36bxX7x10639xea4exbd91xdba8x117aex108a2xX5x10b8cxXaxe351xe5c0x1111ax12c80xX3xe311xca68xc7aaxX3xX4xX1xXdxff63xX15xX3xX7xe84exX3xad10xf83exed50xX3xXcxc6f8xb562xX3xae0exX25xX15xX3x12ce5x117f8xXdxX3xX17xX14xX15xX1xX3xX4xX1xbc7cxX15xX30xX3xX24xX31xX15xX3xXcxX1exXexX0x111c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf463xX10xX6xc0a9xXaxX12xd2aaxXcxc4b8xXcxX3xbbbbxX3xf58dxX1x11d1cxX15xX30xX3xX15xX30xX2axc7a3xX3xX14xXbxX3xXcxX1exXexX3xX63xX30xafdaxX6cx12b64xX15xX3xX24xX14xX15xX3xX13xX6xX15xX1xX3xXcxc934xX3xc570xd759xX88xX89xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX56xX25xXdxX3xf4f4xX77x11f94xX15xX3x12d17xX3xXcxX29x10512xc493xX3xc4f0xX6xX59xX6xX3xfa20xf01fxf7b5xX19xX3xX24xX25xX26xX3xXcxX29xX2axX3xX2cxX25xX15xX19xX3xX1xX77xX6cxcfe3xX15xX3xb5baxXa9xX15xX3xX5exe780xX15xX19xX3xXex11d7axX15xX1xX3x11d81xX77xX25xX15xX30xX3xX63xXdxX15xX1xX3xXa7xX77xXa9xX6cxX3xXa7xX77xf028xX15xX3xX4xe1b8xX15xX30xX3xX30xX31xXdxX3xX17xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX3bxX15xX30xX19xX3xXex10464xX3xX24xd555xXb1xX3xXexX1xX79xXb1xX3xX1xX3bx12c43xX15xX30xX3xe4c8xe3bexX3xXcxX1exXexX3xX15xX116xXdxX3xX24xX25xX26xX3xb87cxX6xb1fbxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX0xXdxXb1xX30xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX12bxX17xX6xX26xXbxX1xX77xXexX1xX26xX12bxX11axX15xX47xX59xX10xX7xfab4xXexX26xXbxX47xX15xX10xd54axX7xX47xX88xX89xX89xX88xX47xXb8xf292xX59xea72xX89xe263xbb77xX174xX174xX171xXexX2xX171xXb9xX173xXb9xX2xX5xX2xX12bxfc73xXbxX30xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX2cxX77xba48xXdxX3xX4xX1xXdxfbb5xX77xX3xX4xX77xd2ccxXdxX3xX15xd4d0xXb1xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX11axX2axX3xX15xX1xXa9xX15xX3xX59xXa9xX15xX3xXexX29xX79xX15xX3xX24xX25xX26xX3xXcxX29xX2axX3xX2cxX25xX15xX3xXa7xX77xXa9xX6cxX3xXa7xX77xXf0xX15xX3xX30xX31xXdxX3xX17xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX3bxX15xX30xX3xX24xX31xX15xX3xX15xX1afxXb1xX3xXb1xfc5bxXdxX12bxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX0xXdxXb1xX30xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX12bxX17xX6xX26xXbxX1xX77xXexX1xX26xX12bxX11axX15xX47xX59xX10xX7xX15fxXexX26xXbxX47xX15xX10xX166xX7xX47xX88xX89xX89xX88xX47xXb8xX16fxX59xX171xX89xX173xX174xX174xX174xX171xXexX2xX171xXb9xX173xXb9xX2xX5xX88xX12bxX182xXbxX30xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xXb1xX207xXdxX3xX15xX1xX10cxXbxX3xX15xX30x10131xX3xX24xX3bxc15exX4xX3xX1xX3bxX207xX15xX30xX3xX59xece7xX15xX3xX30xX31xXdxX3xX17xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX3bxX15xX30xX3xX5xX2axXb1xX3xX7xX6xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX15xX30xX26xX15xX3xX15xX1xde61xXexX19xX3xX24xfff1xXbxX3xXb1xafe6xXexX3xX15xX1xX2c7xXexX12bxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX0xXdxXb1xX30xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX12bxX17xX6xX26xXbxX1xX77xXexX1xX26xX12bxX11axX15xX47xX59xX10xX7xX15fxXexX26xXbxX47xX15xX10xX166xX7xX47xX88xX89xX89xX88xX47xXb8xX16fxX59xX171xX89xX173xX174xX174xX174xX171xXexX2xX171xXb9xX173xXb9xX2xX5xX174xX12bxX182xXbxX30xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX0xXdxXb1xX30xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX12bxX17xX6xX26xXbxX1xX77xXexX1xX26xX12bxX11axX15xX47xX59xX10xX7xX15fxXexX26xXbxX47xX15xX10xX166xX7xX47xX88xX89xX89xX88xX47xXb8xX16fxX59xX171xX89xX173xX174xX174xX174xX171xXexX2xX171xXb9xX173xXb9xX2xX5xXb8xX12bxX182xXbxX30xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX11axX2axX3xX15xX1xXa9xX15xX3xX59xXa9xX15xX3xXexX29xX79xX15xX3xX24xX25xX26xX3xXcxX29xX2axX3xX2cxX25xX15xX3xX4xXf4xX15xX30xX3xX15xX1xX6xX77xX3xX30xX31xXdxX3xX17xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX3bxX15xX30xX19xX3xXexX1xce61xX3xX1xXdxXcdxX15xX3xXexee77xX15xX1xX3xX4xX25xXb1xX19xX3xX7x1156cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10b38xX19xX3xX24xXd5xX15xX30xX3xX1xX2axX15xX1xX3xX15xX116xXdxX3xX24xX25xX26xX3xX129xX6xX12bxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX0xXdxXb1xX30xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX12bxX17xX6xX26xXbxX1xX77xXexX1xX26xX12bxX11axX15xX47xX59xX10xX7xX15fxXexX26xXbxX47xX15xX10xX166xX7xX47xX88xX89xX89xX88xX47xXb8xX16fxX59xX171xX89xX173xX174xX174xX174xX171xXexX2xX171xXb9xX173xXb9xX2xX5xXbaxX12bxX182xXbxX30xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX0xXdxXb1xX30xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX12bxX17xX6xX26xXbxX1xX77xXexX1xX26xX12bxX11axX15xX47xX59xX10xX7xX15fxXexX26xXbxX47xX15xX10xX166xX7xX47xX88xX89xX89xX88xX47xXb8xX16fxX59xX171xX89xX173xX174xX174xX174xX171xXexX2xX171xXb9xX173xXb9xX2xX5xX171xX12bxX182xXbxX30xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX0xXdxXb1xX30xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX12bxX17xX6xX26xXbxX1xX77xXexX1xX26xX12bxX11axX15xX47xX59xX10xX7xX15fxXexX26xXbxX47xX15xX10xX166xX7xX47xX88xX89xX89xX88xX47xXb8xX16fxX59xX171xX89xX173xX174xX174xX174xX171xXexX2xX171xXb9xX173xXb9xX2xX5xX173xX12bxX182xXbxX30xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX26xX59xX6cxXaxX12xX63xX116xXdxX3xX17xXdxX3f1xX15xX3xX24xX25xX26xX3xXexX1xXdxX79xX15xX30xX3xX5xXdxX79xX15xX30xX3xX4x1180dxX6xX3xXcxX1a0xX3xXa7xX77xX1abxX4xX3xX19xX3xX15xX30xX2axX6cxX3xXcxX1exXexX3xX4xX1a0xX3xXexX29xX77xX6cxX1a6xX15xX3xX11axX2a2xX15xX3xX24xX56axX3xX24xXf0xX6cxX19xX3xX2c7xXb1xX3xX14xXbxX3xXexX3f9xX15xX1xX3xX24xX26xX2axX15xX3xX15fxX1exXexX12bxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10166xX77xXexX1xX26xX29xXaxX12xXdexX77xX1abxX4xX3xX5exXb0xXdxX0xX47xXbxX12

Quốc Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cho mùa xuân bình yên

Cho mùa xuân bình yên
2020-01-17 09:05:47

PTĐT - Tết đến là dịp để mỗi gia đình đoàn viên, sum vầy, thế nhưng, thời khắc giao hòa của trời đất, khi mọi người, mọi nhà quây quần bên nhau là thời điểm những chiến sỹ lực...

Những phụ nữ làm đẹp đường phố

Những phụ nữ làm đẹp đường phố
2020-01-17 06:36:24

PTĐT - Trong không khí se lạnh của tiết trời xuân, cùng với việc lo sắm Tết, nhiều chị em phụ nữ Đất Tổ lại tất bật cùng nhau thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long