Cập nhật:  GMT+7
dbbex11301xf242x107bcx11011x13954x14df6x12ceexec30xX7x16239x15777x170dcx1042dx10601x12833xX5xf6e3xXax14010x13e7bx124c1xX6xX3x142ccxX6x1159axX3x172b5xX3xX4x12336xX19x16752xX3xf56dxXdx154a8xX19xX3x10c81x156ddxX19xX3xecdfxX6xX19xX20xX0x11085xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16bcbxX14x15d92xf0e7xXaxX12xX0xXdx16774xX20xX3xX7x12e29xX4xX9xXaxX30xX30xX4x113f3xX17xX6xX14xXbxX1x10227xXexX1xX14xX52xX22xX19xX30xX41xX10xX7x10324xXexX14xXbxX30xX19xX10x16ff6xX7xX30x17145xX2xX2xX2xX30x17931xef12xX41x177b6xX2x15beaxX77x11534xX75xX6dxXexX2x10f62xX77x17d5dxX79xX80xX5xX2xX52x13562xXbxX20xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12x1148dxXcxfaabxXcxX3x1009axX3xf746xX1x101bcxX19xX20xX3xX19xX20x1145exX42xX3xXexX1x14f42xX19xX20xX3xX75x1678fxX3xX1xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xXexX4bx139cdxX19xX20xX3xX1bxX3x14936xX1exX19xX20xX3xX22xXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX3xX2bxX6xX19xX20xX3x154acxXexX1xXb1xX19xX1xX3xXbxX1x1819dxX3xX27xXdx15e9fxXexX3xXcxX4bx117bbx149b1xX3x16dc9xe625xX3xX17xX58xX19xX20xX3xX7x14d8exX4xX3xXexX4bxXfexX19xX20xXbbxX3xXexX1xX58xX3xX1x1617bxXexX3xX19xX1xXdxe055xX58xX3xX19xX20x12edexfdcbxXdxX3xXex16dfexXdxX3xXf5xf9e2xX3xX4xX1x12a02xXbxX3x13ae0xX19xX1xX3xX22xX11dxXdxX3xX5xX14xXb1xXdxX3xX1xX14xX6xX3xXf5xX118x15f06xX4xX3xX47xXedxX19xX1xX3xX41xX6xX19xX1xX3xX5xXb1xX3x11d3fxX1xX14xX6xX3xX4x13028xX6xX3xX19xX10dxXdxX3xX4bxfef4xX19xX20x17a44xX3xX19xXb1xX42xX52xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX0xXdxX47xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX30xX30xX4xX52xX17xX6xX14xXbxX1xX58xXexX1xX14xX52xX22xX19xX30xX41xX10xX7xX63xXexX14xXbxX30xX19xX10xX6axX7xX30xX6dxX2xX2xX2xX30xX72xX73xX41xX75xX2xX77xX77xX79xX75xX6dxXexX2xX7exX77xX80xX79xX80xX5xX6dxX52xX86xXbxX20xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xXexX4bxXfexX19xX20xX3xXexX1xX118xX119xX19xX20xX3xX4xX6xX14xX3xX2x15c62xX3xXa7xX3xX2xX6dxX47xXbbxX3xXf5xX118xX13bxX4xX3xXexX4bxXc7xX19xX20xX3xX19xX1xXdxX113xX58xX3xX1bxX3xX4xXb6xX4xX3xX63xX1xX58xX3xX22x10ef0xX4xX3xX47xXdxX113xX19xX3xX19xX10dxXdxX3xXcx14bd4xX42xX3xX3fxXfexX4xX52xX3x17811xX1xXdxX3xX19xX1bxXbbxX3xX1xX14xX6xX3xX4x11b2fxX3xX47xXb1xX58xX3xXexX4bxXfexX19xX20xX3xXf5xXdxX121xX47xX3xX4xX1xX10dxXexX3xXex180e1xX47xXbbxX3xX4xXb6xX19xX1xX3xX1xX14xX6xX3xX47x137faxX19xX20xX3xX19xX1x16f57xXbbxX3xXexXdxX19xX1xX3xX63xX1xX1exXdxX3xX19xX24xX19xX3xX4bx10aa1xXexX3xXf5xX118xX13bxX4xX3xX42xX24xX58xX3xXexX1xX24cxX4xX1xX52xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX0xXdxX47xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX30xX30xX4xX52xX17xX6xX14xXbxX1xX58xXexX1xX14xX52xX22xX19xX30xX41xX10xX7xX63xXexX14xXbxX30xX19xX10xX6axX7xX30xX6dxX2xX2xX2xX30xX72xX73xX41xX75xX2xX77xX77xX79xX75xX6dxXexX2xX7exX77xX80xX79xX80xX5xX75xX52xX86xXbxX20xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX27xXf2xX3xX1xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xX17xXfexXexX3xXf5x112b5xX58xX3xX19xX1bxX3xX4bx17b76xX3xX22xXb1xX14xX3xX4xX58xXe9xXdxX3xXexX1xXb6xX19xX20xX3xX2xX6dxX3xX63x163a5xX14xX3xX41xXb1xXdxX3xXf5x1763fxX19xX3xXexX1xXb6xX19xX20xX3xX75xX3xX19xX28xX47xX3xX7xX6xX58xX3xXa7xX3xX19xX24xX19xX3xX19xX1xXdxX113xX58xX3xX19xX20xX118xX119xXdxX3xXf5xXf6xX3xXexX4bxX6xX19xX1xX3xXexX1xX151xX3xXexX11dxXdxX3xX4xX1xXdxX24xX47xX3xX19xX20xX118x16569xX19xX20xX3xX22x12dc5xX3xXf5xX260xXbxX3xX4xX151xX6xX3xX5xX14xXb1xXdxX3xX1xX14xX6xX3xX19xXb1xX42xX52xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX0xXdxX47xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX30xX30xX4xX52xX17xX6xX14xXbxX1xX58xXexX1xX14xX52xX22xX19xX30xX41xX10xX7xX63xXexX14xXbxX30xX19xX10xX6axX7xX30xX6dxX2xX2xX2xX30xX72xX73xX41xX75xX2xX77xX77xX79xX75xX6dxXexX2xX7exX77xX80xX79xX80xX5xX72xX52xX86xXbxX20xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xXcdxX1x179f0xX3xX2bxX24xX3xXa9xX20x13d7exX4xX3xXcdxX1xX10dxX4xX3xXe0xXexX1xXb1xX19xX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX27xXdxXedxXexX3xXcxX4bxXf2xXf3xX3xX4x1801fxX19xX20xX3xX19xX1xXabxX19xX20xX3xX19xX20xX118xX119xXdxX3xX17x164cdxX19xX3xX4xX151xX6xX3xX47xXf2xX19xX1xX3xXf5xXf6xX3xXexX11dxXdxX3xX4xX1xX125xXbxX3xX128xX19xX1xX3xX5xX118xX58xX3xX19xXdxXedxX47xX3xX63xX1xXdxX3xX1xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xX17xX58xX19xX20xX3xX19xX1bxXbbxX3xX4xX1xX3f9xX3xX4xX1xX14xX3xX17xXdxX32axXex137c0xX3xX14bx1656cxXf2xX19xX1xX3xX4bxX272xXexX3xX272xX19xX3xXexX118xX13bxX19xX20xX3xX22xX11dxXdxX3xX22xX36exX3xXf5xX260xXbxX3xXexXdxX19xX1xX3xX63xX1xX1exXdxX3xX4xX151xX6xX3xX1xX14xX6xX3xX17xX6xX19xXbbxX3xX20xXdxXabxX6xX3xXexX1xXb1xX19xX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX1xXdxXedxX19xX3xXf5xX42fxXdxX3xX5xX42fxXdxX3xX4xX235xX3xX1xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xX19xX1bxX3xX63xX1xXdxX32axX19xX3xX47xXf2xX19xX1xX3xX4xX235xX3xX4xX128xX47xX3xX20xXdxXb6xX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX17xXf2xX19xX1xXbbxX3xXexX1xX118xX3xXexX1xXb6xXdxX15cxX52xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX0xXdxX47xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX30xX30xX4xX52xX17xX6xX14xXbxX1xX58xXexX1xX14xX52xX22xX19xX30xX41xX10xX7xX63xXexX14xXbxX30xX19xX10xX6axX7xX30xX6dxX2xX2xX2xX30xX72xX73xX41xX75xX2xX77xX77xX79xX75xX6dxXexX2xX7exX77xX80xX79xX80xX5xX77xX52xX86xXbxX20xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xXexX4bxXc7xX19xX20xX3xX1bxX3xXcdxX1exX19xX20xX3xX22xXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX3xX2bxX6xX19xX20xX3xX4xX1xX151xX3xX42xX32axX58xX3xX1bxX3xX63xX1xX58xX3xX22xX213xX4xX3xX4xX128xX19xX1xX3x136d7xX58xX6xX19xX3xX1xX6xXdxX3xXf5xX306xX58xX3xX4xX306xX58xX3xX22xX118xX13bxXexX3xXa4xX306xX47xX3xXcdxX128xX52xX3xX228xX1xXdxX3xXexX11dxXdxX3xX4xX1xX125xXbxX3xX128xX19xX1xX3xX19xX20xXfexX47xX3xX1xX14xX6xX3xX17xX6xX19xXbbxX3xX19xX1xXdxX113xX58xX3xX41xX58xX3xX63xX1xXb6xX4xX1xXbbxX3xX19xX20xX118xX119xXdxX3xX4xX1x1096dxXdxX3xX128xX19xX1xX3xX7xe1f8xX3xXexX11dxXdxX3xX19xX20xXfexX47xX3xX22xXb1xX3xX4xX1xXdxX24xX47xX3xX19xX20xX118xX369xX19xX20xX3xX4xX1exX19xX20xX3xXexX4bxXf2xX19xX1xX3xX63xXdxX32axX19xX3xXexX4bxX10dxX4xX3xXf5xX30dxX4xX3xXf5xXb6xX14xX3xX5xXb1xX3xXf5xXdxX121xX47xX3xX19xX1xX272xX19xX3xX4xX151xX6xX3xXexX1xXb1xX19xX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX27xXdxXedxXexX3xXcxX4bxXf2xX52xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX0xXdxX47xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX30xX30xX4xX52xX17xX6xX14xXbxX1xX58xXexX1xX14xX52xX22xX19xX30xX41xX10xX7xX63xXexX14xXbxX30xX19xX10xX6axX7xX30xX6dxX2xX2xX2xX30xX72xX73xX41xX75xX2xX77xX77xX79xX75xX6dxXexX2xX7exX77xX80xX79xX80xX5xX79xX52xX86xXbxX20xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX228xX1xXdxX3xXexXb1xX19xX3xX22xXb1xX3xX4bxX125xX19xX20xXbbxX3xX1xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xXexX4bxXfexX19xX20xX3xXexX42fxX14xX3xX19xX24xX19xX3xXexX1xX128xX47xX3xX1xX14xX6xX3xXexX4bxXfexX19xX20xX3xX20xXdxXabxX6xX3xX4xX25axX3x17935xX6xX19xX1xX3xX4bxX272xXexX3xXf5xX260xXbxX3xX47xXfexXexX52xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX0xXdxX47xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX30xX30xX4xX52xX17xX6xX14xXbxX1xX58xXexX1xX14xX52xX22xX19xX30xX41xX10xX7xX63xXexX14xXbxX30xX19xX10xX6axX7xX30xX6dxX2xX2xX2xX30xX72xX73xX41xX75xX2xX77xX77xX79xX75xX6dxXexX2xX7exX77xX80xX79xX80xX5xX7exX52xX86xXbxX20xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX14xX41xX42xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX6xX19xX3xXexX4bxXfexX19xX20xX3xXexX42fxX14xX3xXf5xXdxX121xX47xX3xX19xX1xX272xX19xX3xXf5x121f9xX4xX3xX7xXfexX4xXbbxX3xX19xX24xX19xX3xXexX1xX604xXbbxX3xX1xX272xXbxX3xX41xf9d1xX19xX3xX41xX58xX3xX63xX1xXb6xX4xX1xX3xXf5xX32axX19xX3xXexX1xX6xX47xX3xX5afxX58xX6xX19xX3xXcdxX1exX19xX20xX3xX22xXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX3xX2bxX6xX19xX20xX3xX4xX41exX19xX20xX3xX19xX1xXabxX19xX20xX3xXexX4bxX128xXdxX3xX19xX20xX1xXdxXedxX47xX3xX22xX28xX19xX3xX1xX14xXb6xX3xXexX42fxXdxX3xXexX1xXb1xX19xX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX27xXdxXedxXexX3xXcxX4bxXf2xX3xXa7xX3xXexX1xXb1xX19xX1xX3xXbxX1xXe9xX3xX5x13941xX3xX1xX30dxXdxX3xX22xX113xX3xX22xX11dxXdxX3xX4xX30dxXdxX3xX19xX20xX58xXc7xX19xX3xX41xX220xX19xX3xXexX30dxX4xX52xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130a2xX58xXexX1xX14xX4bxXaxX12xX13xX58xX42xX3xX2bxX10x10236xX0xX30xXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Nghề của lòng nhân ái

Nghề của lòng nhân ái
2021-03-16 08:13:57

PTĐT - Công tác xã hội (CTXH) là nghề đặc biệt. Những người làm CTXH có vai trò, nhiệm vụ xóa bỏ rào cản bất công, mang lại hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội văn minh và phát...

Xe container bốc cháy trên cao tốc

Xe container bốc cháy trên cao tốc
2021-03-13 10:07:19

PTĐT - Sáng 13/3, tại Km 56+300 cao tốc Nội Bài - Lào cai, thuộc địa phận xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh đã xảy ra vụ cháy xe container.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long