Cập nhật:  GMT+7
40bfxc7aaxfa49xdc96xe215xdf44xcb13x6378x10b08xX7x1018ax7899x9a51xef52xe91bx8e95xX5x93dexXaxd613xfa29xb337xX3xb685xb7e1xXexX3xXbxX1xd3e6xXdxX3xX1xc70exXbxX3xXexc89dx4253xc10cx10017xX3xXex5caaxX24xX25x691fxX27xX3xa990xXdx4220xX6xX3x9c39xc071xed0cxX3x5168xX1xdf94xX3xXcxX1x5b73xX3x803dxb434xXdxX3x752exX24xX25xd743xX27xX3xc097xX25xX3xXcx8adfxX27xX3xc84fxf1a8xX27xX0xbe3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX37xd511xX25xXaxX12xX0xXdxb1b7xX30xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX56xX56xX4x6b2fx10944xX6xX37xXbxX1xX24xXexX1xX37xX78xX41xX27xX56xX67xX10xX7xX16xXexX37xXbxX56xX27xX10xb831xX7xX56xX2x10e3cxf672x68d9xX56x641axX94xX67xX2xX2xX94xX98x909ax60c7xX94xXexX2xXa0xadaexdb55xX94xX96xX5xX2xX78xf016xXbxX30xXaxX3xX56xX12x5beaxfdc4xX27xX1xX3xf219xae2cxX37xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxbc8fxX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3x889cxX1x8572xX53xX27xX30xX3xXexX2axd710xX27xX1xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX24xX25xX2dxX27xX3xX41x7657xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX102xX27xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xXexX2axX26xX27xX3xXb8xd1c7xX6xX3xX79xX102xX27xX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xX3xX30xXdxX6xXdxX3xXb8xX37xXb9xX27xX3xX96xX9fxX2xX94x99f2xX96xX9fxX96xX9fxX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX37xX67xX25xXaxX12xX39xXcx93ebxXcxX3xX143xX3x75d3xX30xX102xX25xX3xXa6xX143xX94xXc7xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX41xX102xX3xX45xX24xX25xX48xX27xX3xX4bxX25xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xX3xXb8xXb4xX3xXexf194xX3xX4xX1xa5e8xX4xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xX4xX1xXe0xX53xX27xX30xX3xXexX2axXe7xX27xX1xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX24xX25xX2dxX27xX3xX41xX102xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX102xX27xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xXexX2axX26xX27xX3xXb8xX120xX6xX3xX79xX102xX27xX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xX30xXdxX6xXdxX3xXb8xX37xXb9xX27xX3xX96xX9fxX2xX94xX3xX143xX3xX96xX9fxX96xX9fxX78xX3x9552xee8dxX3xX5xcae2xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xX4xf364xX3xX4xX36xX4xX3xXb8x10dd1xX27xX30xX3xX4xX1x65b4xX3xX5xXb4xX27xX1xX3xXb8xXb9xX37xX3xX160x46edxX27xX30xX3xX4bxX25xXc7xX3xX35xX6xX27xX3xX35xXdxX26xX27xX3xXexcc71xXbxX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxXc7xX3xX5xXb4xX27xX1xX3xXb8xXb9xX37xX3xX45xX24xX25xX48xX27xX3xX4bxX25xXc7xX3x7449xX35xX165xX207xX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xXc7xX3xXb8xXb9xXdxX3xX67xXdxX48xX27xX3xX4xX36xX4xX3xXbxX1xe417xX27xX30xXc7xX3xX79xX6xX27xX3xX4xX1xX24xX25xX26xX27xX3xX6dxa5f5xX27xX3xX4xX4bxX6xX3xX96xX3xX4xX53xX3x9e79xX24xX6xX27xXc7xX3xXb8xX53xX27xX3xX41xX120xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX37xX67xX25xXaxX12xXcxXb9xXdxX3xX79xX24xX193xXdxX3xX5xX102xX6dxX3xX41xXdxX48xX4xXc7xX3xX1xX6xXdxX3xXb8xX53xX27xX3xX41xX120xX3xXb8xXb4xX3xXexX1xX22exX37xX3xX5xX24xX240xX27xXc7xX3xXexX2axX6xX37xX3xXb8xX193xXdxX3xX6dxd52dxXexX3xX7xX1cxX3xX27xX2fbxXdxX3xX67xX24xX27xX30xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX20xXbxX3xX4xX297xX27xX30xX3xXexX36xX4xX3xXexX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX24xX25xX2dxX27xX3xX41xX102xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX102xX27xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xXexX2axX37xX27xX30xX3xX30xXdxX6xXdxX3xXb8xX37xXb9xX27xX3xX96xX9fxX2xX94xX3xX143xX3xX96xX9fxX96xX9fxXc7xX3xXexX1xX10xX37xX3xXb8xX215xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX7xac0axX3xXexXdxX17xXbxX3xXexb68fxX4xX3xXexX240xXbxX3xXexX2axX24xX27xX30xX3xXb8xb82axX27xX30xX3xXexX22exXdxX3xX4xX36xX4xX3xX79xX102xXdxX3xX41xXdxX17xXexX3xXbxX1xX22exX27xX3xX36xX27xX1xX3xXexX37xX102xX27xX3xX67xXdxX48xX27xX3xX6dxX3fxXdxX3xX6dxbbd0xXexX3xXb8xa49bxXdxX3xX7xX1cxX27xX30xX3x4c5dxXb4xX3xX1xX2fbxXdxXc7xX3xXexXe7xX27xX1xX3xX1xXe7xX27xX1xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX2axXdx5c73xX27xX3xX16xXdxX27xX1xX3xXexX17xXc7xX3xX41xX38axX27xX3xX1xX215xX6xXc7xX3xX30xXdxX36xX37xX3xX67xX37cxX4xb0d8xX3xXexXb9xXdxX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xX3xXexX2axX26xX27xX3xX4xX36xX4xX3xf487xX27xX3xXbxX1xd9f4xX6dxX3xX4xX4bxX6xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxae06xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX1xX102xX27xX30xX3xX27xX30xX102xX25xXc7xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX4xX24xX1cxXdxX3xXexX24x82bbxX27xXc7xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX6dxXdxX2dxX27xX3xX27xX3bxXdxX3xX41xX102xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xXb8xXdxX48xX27xX3xXexa56dxec4dxX3xXexX38axX27xX30xX3xX4xXe0xX3bbxX27xX30xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX20xXbxX3xXexX193xX3xX4xX1xX197xX4xX3xXexX240xXbxX3xX1xX24xX417xX27xXc7xX3xXexX2axX6xX37xX3xXb8xX193xXdxX3xX4xX1xX24xX25xX26xX27xX3xX6dxX297xX27xXc7xX3xX27xX30xX1xXdxX48xXbxX3xX41xX37cxX3xX30xXdxX32xX6xX3xX4xX36xX27xX3xX79xX2fbxXc7xX3xXbxX1xX215xX27xX30xX3xX41xXdxX26xX27xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xXexX193xX3xXcxX1xX297xX27xX30xX3xXexXdxX27xX3xX41xXdxX26xX27xX3xX143xX3xXdexX2fbxX27xX30xX3xXexX36xX4xX3xX41xXdxX26xX27xX47dxX3xXb8xX22exX6dxX3xX79xX22exX37xX3xX4xX297xX27xX30xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX36xXexX3xX1xX102xX27xX1xX3xX79xX36xX37xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX37xX67xX25xXaxX12xX45xX24xX25xX48xX27xX3xX4bxX25xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xX3xX7xX374xX3xXexX240xXbxX3xXexX2axX24xX27xX30xX3xX4xX1xe2cbxX3xXb8xXb9xX37xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX417xXbxX3xX4bxX25xX3xX160xX22exX27xX30xXc7xX3xX4xX36xX4xX3xXb8xX53xX27xX3xX41xX120xXc7xX3xX4xX53xX3xX2a3xX24xX6xX27xXc7xX3xXb8xX37xX102xX27xX3xXexX1xX3ddxXc7xX3xXexX193xX3xX4xX1xX197xX4xX3xX4xX1xX222xX27xX1xX3xXexX2axX120xX3xX3c3xXb4xX3xX1xX2fbxXdxX3xXexX2axX26xX27xX3xXb8xX120xX6xX3xX79xX102xX27xX3xXexX1xX208xX4xX3xX1xXdxX48xX27xX3xX27xX30xX1xXdxX26xX6dxX3xXexX3bxX4xXc7xX3xX1xXdxX48xX24xX3xX2a3xX24xX22exX3xXdexX1xX563xX3xXexX1xX120xX3xX96xX96xX3xX143xX3xXdexXcxX56xXcxX263xX3xX4xX4bxX6xX3xX35xX6xX27xX3xXcxX1xXe0xX3bbxX27xX30xX3xX41xX37cxX3xXcxX563xX27xX1xX3xX4bxX25xX3xX41xX2dxX3xXexXdxX17xXbxX3xXexX37cxX4xX3xXexX1xX208xX4xX3xX1xXdxX48xX27xX3xXdexX1xX563xX3xXexX1xX120xX3xX7xX1cxX3xX2xX2xX143xXdexXcxX56xXcx5012xX3xX4xX4bxX6xX3xX35xX2fbxX3xXdexX1xX222xX27xX1xX3xXexX2axX120xX3xfb11xX16xX1xX215xX6xX3xcef6x8928xX64dxX64dxa89bxX3xX41xX2dxX3xX41xXdxX48xX4xX3xX6dxX24xX6xX3xX41xX102xX3xXb8xX3fxX4xX3xX35xX36xX37xXc7xX3xXexXb9xXbxX3xX4xX1xX222xX3xX4xX4bxX6xX3xX160xX22exX27xX30xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX37xX67xX25xXaxX12xXcxX1xX297xX27xX30xX3xX2a3xX24xX6xX3xX4xX1xXe0xX53xX27xX30xX3xXexX2axXe7xX27xX1xX3xX16xX14xX3xX16xX17xXexX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX20xXbxX3xXexX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX24xX25xX2dxX27xX3xX30xXdxX32xX6xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX41xX102xX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xX3xX30xXdxX6xXdxX3xXb8xX37xXb9xX27xX3xX96xX9fxX2xX94xX3xX143xX3xX96xX9fxX96xX9fxX3xXexXb9xX37xX3xX7xX208xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX20xXbxX3xX4xX1xX3b7xXexX3xX4xX1xX374xX3xX1xX53xX27xX3xX30xXdxX32xX6xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX1xX3bxX3xXcxX1xX3fxX3xX41xX102xX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xXcxX4fxX27xX3xX52xX53xX27xX3xX27xX1x10f57xX6dxX3xXb8xX36xXbxX3xX197xX27xX30xX3xX27xX1xX24xX3xX4xX456xX24xX3xXexX1xX297xX27xX30xX3xXexXdxX27xXc7xX3xX30xX215xXbxX3xXbxX1xX456xX27xX3xX27xX4fxX27xX30xX3xX4xX6xX37xX3xX27xX1xX240xX27xX3xXexX1xX197xX4xXc7xX3xX14xX3xXexX1xX197xX4xX3xXexX2axX36xX4xX1xX3xX27xX1xXdxX48xX6dxX3xX4xX4bxX6xX3xX4xX36xX27xX3xX79xX2fbxX3xXb8xX22exX27xX30xX3xX41xXdxX26xX27xXc7xX3xX27xX1xX4fxX27xX3xX67xX4fxX27xX3xXexX2axX37xX27xX30xX3xXexX1xX208xX4xX3xX1xXdxX48xX27xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX4bxX3xXexX2axXe0xX53xX27xX30xXc7xX3xX4xX1xX222xX27xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xX4xX4bxX6xX3xX160xX22exX27xX30xXc7xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX24xX240xXexX3xX4xX4bxX6xX3xX165xX1xX102xX3xX27xXe0xX42xX4xXc7xX3xXb8xX215xX27xX30xX3xX30xX215xXbxX3xX41xX102xX37xX3xX7xX208xX3xX27xX30xX1xXdxX48xXbxX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX2axXdxX3ddxX27xX3xX16xXdxX27xX1xX3xXexX17xX3xX143xX3xX3c3xXb4xX3xX1xX2fbxXdxX3xX4xX4bxX6xX3xX1xX24xX25xX48xX27xX3xX41xX102xX3xX4xX4bxX6xX3xXexX563xX27xX1xXc7xX3xXexX1xX208xX4xX3xX1xXdxX48xX27xX3xXexX1x6b83xX27xX30xX3xX5xX20xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX6dxX37cxX4xX3xXexXdxX26xX24xX3xX165xX30xX1xX120xX3xX2a3xX24xX25xX17xXexX3xXb8xXb9xXdxX3xX1xX2fbxXdxX3xX160xX22exX27xX30xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX417xXbxX3xXb8xX2dxX3xX2axX6xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2f4xX24xXexX1xX37xX2axXaxX12xXcxX1x644axX25xX3xX39xX1xXe0xX53xX27xX30xX0xX56xXbxX12

Thùy Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện
2018-08-05 12:12:38

PTĐT-Nhiều năm qua, các phong trào, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ được ví như “nhịp cầu” nối những bờ vui; góp phần mang lại nguồn sinh kế, niềm tin, nghị lực, hỗ trợ, chăm sóc...

Chuyến tàu “chợ”

Chuyến tàu “chợ”
2018-08-05 07:08:06

Tiếng cọt kẹt của sàn tàu xập xệ từ thế kỷ trước, tiếng cười nói của các tiểu thương, tiếng rao hàng rong vang vọng khắp toa, tiếng còi tàu ầm ĩ át hết mọi thứ. Tất cả những...

Hạnh phúc là cho đi

Hạnh phúc là cho đi
2018-08-04 09:02:22

PTĐT-Hiến máu - một nghĩa cử cao đẹp kết nối những tấm lòng thiện nguyện, những trái tim yêu thương, giàu lòng nhân ái bởi “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Sẻ giọt...

Tinh xảo nghề làm đồ thờ cúng

Tinh xảo nghề làm đồ thờ cúng
2018-08-04 09:01:19

PTĐT-Người Việt từ xưa tới nay đặc biệt quan tâm tới tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nên bàn thờ là nơi linh thiêng luôn được gia chủ chú trọng. Ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long