Cập nhật:  GMT+7
92c2xa9e7xe945xf4c0xf653x9d3axa091xa6c6xbc3fxX7xc467xca9cx10ea5x10390xa711xf820xX5xfa78xXaxc123xXcxa8d6x102afxa54bxX3xbc85xdbe0xd41exX3xX4xb93bxX4xX3xX16xXdxX6xX3xfa93x98f2xX15xX1xX3xX4xX1xb3cbxX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xdc91xX3xX15xX16xb32exf0bcxXdxX3xX4x11366xX3xX4xfcdfxX15xX16xX3xXexc26axXdxX3xX1xX19xd9f3xa002xX15xX3xad39xX1xfbeaxX3x1088cxXdxX15xX1xX0xe905xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc704x116dcxe94fxX49xXaxX12xX0xXdxd6a0xX16xX3xX7xd0fexX4xX9xXaxX56xX56xX4x98ebxbb76xX6xX66xXbxX1xX19xXexX1xX66xX78xb4d6xX15xX56xX67xX10xX7xe441xXexX66xXbxX56xX15xX10xc497xX7xX56xefcexX2xX93x10593xX56xf9c4xX96xX67xfa05xX2xX98x9623x9f2exX9exX9exXexX2xd8bex10029xX93xX9bxX9bxX5xX2xX78x1093bxXbxX16xXaxX3xX56xX12xdb31xXdxX1dxX6dxX3xX24xae4bxX4xX3xfdebxX3fxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexa994xX15xX1xX3xX4dxX1xX44xX6dxX3xXcxX71xX37xX38xX15xX16xX3xXb3xXdxX6xX15xX16xX3xX4xX4fxX15xX16xX3xX24xX66xX1axX15xX3xXexX1xbcb8xX6dxX3xX1xdc21xXdxX33xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xXdxX6xX3xX24xX25xX15xX1xX3xX3fxX15xX16xX3xX51xX16xX19xX49xe407xX15xX3xb61axXe7xX15xX3xX10cxXdxX15xX1xX3xc4bdxX3xXexX1xX37x101faxX15xX16xX3xX79xXdxX15xX1xX3xXa5xX2xaebbxX3x92d9xX3xX89xX1xX19xX3xdb25xX1dxX3xXcxX1xX38xX33xX3xXexX1xd073xX3xXexX71xf915xX15xX3xX4dxX1xX66xX15xX16xX3xXbcxX1xd605xX19xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX49xXaxX12xX51xX16xX1axX49xX3xX93xX2xX56xXa4xX33xX3xX12dxX44xXdxX3xXexX1dxX3xX4dxX1xX44xX6dxX3xXcxX71xX37xX38xX15xX16xX3xXb3xXdxX6xX15xX16xX115xX3xb015xX49xX3xX83xXdx9494xX15xX3xX65xXcxX10cxX3xXcxXc5xX15xX1xX3x102eaxX49xX33xX3xXb3xXdxX1dxX6dxX3xX24xXb9xX4xX3xXbcxX3fxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexXc5xX15xX1xX3xX24xfa7axX3xXexX1xXe7xX6dxX33xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX24xX25xX15xX1xX3xX4xX1xX2bxX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX33xX3xX15xX16xX37xX38xXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX3fxX15xX16xX3xXexX71xX188xX15xX3xX24xX137xX6xX3xX79xX1axX15xX3xX1xX19xX49xX4axX15xX3xX4dxX1xX4fxX3xX51xXdxX15xX1xX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX49xXaxX12xcbe2xX6xX19xX3xX89xX1xXdxX3xX67xX146xX15xX16xX3xX1xX66xX6xX33xX3xXexX1xf46exXbxX3xX1xX37xX11axX15xX16xX3xXexX37xX127xX15xX16xX3xX15xXdxX4axX6dxX3xXexX44xXdxX3xX12dxX1axXdxX3xXexX37xX127xX15xX16xX3xX15xXdxX4axX6dxX3xX4xX1dxX4xX3xed64xX15xX1xX3xX1xX4fxX15xX16xX3xX5xXdxX4axXexX3xX7x106bbxX3xX1xX19xX49xX4axX15xX3xX4dxX1xX4fxX3xX51xXdxX15xX1xX33xX3xX12dxX44xXdxX3xXexX1dxX3xX4dxX1xX44xX6dxX3xXcxX71xX37xX38xX15xX16xX3xXb3xXdxX6xX15xX16xX3xX4xX4fxX15xX16xX3xX24xX66xX1axX15xX3xX24xX1afxX3xX24xe0b6xX15xX3xXexX1xXe7xX6dxX3xX4xX1dxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX24xX25xX15xX1xdeb3xX3xX51xX16xX19xX49xX109xX15xX3xX10cxXe7xX15xX3xX10cxXdxX15xX1xX3xX115xX3xXexX1xX37xX11axX15xX16xX3xX79xXdxX15xX1xX3xXa5xX2xX125xX3xX127xX3xX89xX1xX19xX3xX12dxX1dxX3xXcxX1xX38xX33xX3xXexX1xX137xX3xXexX71xX13bxX15xX3xX4dxX1xX66xX15xX16xX3xXbcxX1xX146xX19xbbe9xX3xXcxX71xeb4bxX15xX3xe8b0xX19xXb9xX4xX3xX10cxXdxX4axXexX3xX115xX3xXexX1xX37xX11axX15xX16xX3xX79xXdxX15xX1xX3xXa5xX2xX125xX3xX127xX3xX89xX1xX19xX3xX51xf5c8xXdxX3xX10cxX66xXdxX33xX3xXexX1xX137xX3xXexX71xX13bxX15xX3xX4dxX1xX66xX15xX16xX3xXbcxX1xX146xX19xX2f8xX3xX51xX16xX19xX49xX109xX15xX3xXcxX71xab80xX15xX16xX3xX4dxX1xX322xX3xX115xX3xX15xX16xX37xX38xXdxX3xXexX1xX6xX6dxX3xX16xXdxX6xX3xX89xX1xX1dxX15xX16xX3xX4xX1xXdxX29fxX15xX3xX79xX137xX3xX15xX1xXdxX109xX6dxX3xX4xX1xX13bxXexX3xX24x10cb7xX4xX3xX1xX3cxX6xX3xX1xX348xX4xX3xXa5xX2xX125xX3xX127xX3xX89xX1xX19xX3xX9bxX33xX3x11117xX1afxX3xX4dxX1xX322xX3xc866xX37cxX4xX2f8xX3xX51xX16xX19xX49xX109xX15xX3xXbcxX3fxX15xX16xX3xX39bxX4axX3xX115xX3xX5xX1axX3xX79xXb9xX3xX93xX3xX5xXdxX4axXexX3xX7xX266xX33xX3xX127xX3xX89xX1xX19xX3xX96xX3xX83xX1axX3xX3fxX15xX16xX3xXcxX71xXdxX4axX19xX3xX10cxXe7xX15xX3xa96axXdx93eaxX19xX3xX115xX3xXexX1xX37xX11axX15xX16xX3xX79xXdxX15xX1xX3xXa5xX9fxX125xX3xX127xX3xX89xX1xX19xX3xX2xX33xX3xX394xX1afxX3xc927xX44xX3xXb3xXdxX1dxXbxX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX49xXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX7xX71xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX78xX79xX6xX66xXbxX1xX19xXexX1xX66xX78xX83xX15xX56xX67xX10xX7xX89xXexX66xXbxX56xX15xX10xX90xX7xX56xX93xX2xX93xX96xX56xX98xX96xX67xX9bxX2xX98xX9exX9fxX9exX9exXexX2xXa4xXa5xX93xX9bxX9bxX5xX93xX78xXacxXbxX16xXaxX3xX56xX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xXdxX6xX3xX24xX25xX15xX1xX3xX3fxX15xX16xX3xXcxX71xXdxX4axX19xX3xX10cxXe7xX15xX3xX3dbxXdxX3ddxX19xX3xX115xX3xXexX1xX37xX11axX15xX16xX3xX79xXdxX15xX1xX3xXa5xX9fxX125xX3xX127xX3xX89xX1xX19xX3xX2xX33xX3xX394xX1afxX3xX3fexX44xX3xXb3xXdxX1dxXbxX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX49xXaxX12xXcxX44xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX24xXdx10c96xX6dxX3xX24xX29fxX15xX3xXexX1xXe7xX6dxX33xX3xXb3xXdxX1dxX6dxX3xX24xXb9xX4xX3xXbcxX3fxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexXc5xX15xX1xX3xX4dxX1xX44xX6dxX3xXcxX71xX37xX38xX15xX16xX3xXb3xXdxX6xX15xX16xX3xX24xX1afxX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX33xX3xX146xX15xX3xX4xX2fcxX15xX3xXexX1xXe7xX6dxX3xX1xXebxXdxX3xX7x1174bxX4xX3xX89xX1xXebxX10xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX37xX11axX15xX16xX3xX79xXdxX15xX1xX33xX3xX15xX16xX37xX38xXdxX3xX15xX1xXdxX109xX6dxX3xX4xX1xX13bxXexX3xX24xX37cxX4xX3xX1xX3cxX6xX3xX1xX348xX4xX3xX83xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX146xX15xX3xX15xX1xX146xX15xX3xX5xXdxX4axXexX3xX7xX266xX3xX24xc1f9xX15xX16xX3xXexX1xX38xXdxX3xX79xX1axX49xX3xXexXebxX3xX5x10900xX15xX16xX3xX79xXdxX29fxXexX3xX11axX15xX3xXexX71xX37xd145xX4xX3xX15xX1xe293xX15xX16xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX33xX3xX6dxX13bxXexX3xX6dxX1dxXexX33xX3xX15xX1xX595xX15xX16xX3xX24xX3cxX15xX16xX3xX16xX3cxXbxX3xXexX66xX3xX5xX590xX15xX3xX4xX194xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX37xX11axX15xX16xX3xX79xXdxX15xX1xX33xX3xX5xXdxX4axXexX3xX7xX266xX3xX4xX1xX66xX3xX15xX3ddxX15xX3xX24xX37cxX4xX3xX5xf641xXbxX3xX67xX146xX15xX3xXexX37cxX4xX2f8xX3xX24xX3ddxX3xX15xX16xX1xX137xX3xX4xX13bxXbxX3xX194xX49xX33xX3xX4xX1xX2bxX15xX1xX3xX18xX19xX49xX3ddxX15xX33xX3xX4xX1dxX4xX3xXexa9a8xX3xX4xX1xX520xX4xX3xX4xX1xX2bxX15xX1xX3xXexX71xX137xX3xX115xX3xX394xX1afxX3xX1xX37cxXdxX3xXexX71xX188xX15xX3xX24xX137xX6xX3xX79xX1axX15xX3xX1xX19xX49xX4axX15xX3xXexXdxX29fxXbxX3xXexc4ebxX4xX3xXexX1x11376xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xXexXb9xXexX3xX4xX1xX29fxX3xX24xX37cxX33xX3xX4xX1xX2bxX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX4xX194xX6xX3xX12dxa5afxX15xX16xX3xX83xX1axX3xX51xX1xX1axX3xX15xX37xX590xX4xX3xX24xXb9xXdxX3xX83xX590xXdxX3xX15xX16xX37xX38xXdxX3xX4xX3cxX3xX4xX3fxX15xX16xX3xX83xX590xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX6dxX44xX15xX16xX2f8xX3xX18xX19xX6xX15xX3xXexX146xX6dxX33xX3xX4xX1xXe7xX6dxX3xX5xX66xX33xX3xXexX44xX66xX3xX24xXdxX3ddxX19xX3xX89xXdxX4axX15xX3xX24xX4cdxX3xX4xX1dxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX24xX25xX15xX1xX3xX4xX1xX2bxX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX33xX3xXexX1xX37xX11axX15xX16xX3xX79xX4axX15xX1xX3xX79xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX71xXdxX4cdxX15xX3xX7xX675xX15xX3xX394xX19xX13bxXexX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX49xXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX7xX71xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX78xX79xX6xX66xXbxX1xX19xXexX1xX66xX78xX83xX15xX56xX67xX10xX7xX89xXexX66xXbxX56xX15xX10xX90xX7xX56xX93xX2xX93xX96xX56xX98xX96xX67xX9bxX2xX98xX9exX9fxX9exX9exXexX2xXa4xXa5xX93xX9bxX9bxX5xX9bxX78xXacxXbxX16xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX66xX67xX49xXaxX12xX51xX16xX6xX49xX3xX7xX6xX19xX3xX4xX1xX37xX11axX15xX16xX3xXexX71xX25xX15xX1xX33xX3xX12dxX66xX1axX15xX3xX24xX1afxX3xX24xXdxX3xX89xXdxX4cdxX6dxX3xXexX71xX6xX3xXbcxX1xXb9xXexX3xX89xXdxX4cdxX6dxX3xX7xX66xX1dxXexX3xXbxX1xX581xX15xX16xX3xX4xX1xXb9xX15xX16xX3xX67xX137xX4xX1xX3xXbcxde44xX10cxc0b2xee32xX115xX3xX2xX96xX3xXexX44xXdxX3xX15xX322xXexX3xX16xXdxX6xX66xX3xX7ccxXbcxXa5xX33xX3xXbcxX6xX66xX3xXexXb9xX4xX3xX51xX37cxXdxX3xX65xX1axXdxX3xX115xX3xX39bxX1axX66xX3xXbcxX6xXdxX78xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX19xXexX1xX66xX71xXaxX12xX51xX16xX348xX4xX3xX39bxX6xX6dxX0xX56xXbxX12

Ngọc Lam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hiệu quả công tác dân vận ở Lâm Thao

Hiệu quả công tác dân vận ở Lâm Thao
2021-07-19 08:42:00

baophutho.vn Để làm tốt công tác dân vận, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Huyện ủy Lâm Thao chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long