Cập nhật:  GMT+7
8d83x9161x11b5ex13ec8xb683xc920x112e5xe848x11fc0xX7x100d4xb75axa452xa2c8xd643x102e9xX5x10340xXax8da8xXcxde27xX4xX1xX3xX4x8f0exX4xX3xXexe593xd453xc894xa803xX3xXexfcadxX1dxX1ex11306xX20xX3xXbxX1xb466xX20xc9d2x9868xX3xX4xX1xcc98xX20xX2dxX3x9b7cxd03exX4xX1xX3x107bbxc11fxX20xX1xX3xf166xbf01x12f16xXdxX36xd8b3xX2x9c7cxX3xf163xcd6cxX20xX3xXex1426bxX20xX3xa6f9xX1xX1dxX3xX36xfcbaxX20xX3xX4xba4fxX0x102c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2e1xX41xX36xX1exXaxX12xX0xXdxf3c4xX2dxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xab96xX3bxX6xX41xXbxX1xX1dxXexX1xX41xX7exX42xX20xX5cxX36xX10xX7xX51xXexX41xXbxX5cxX20xX10x113cbxX7xX5cx10809x90b7xX2x93a7xX5cxae65xX47xX36x14114xX2xce38xX2xa5dfxX99xX47xXexX2xXa3xX9axX9axX47xe5f6xX5xX2xX7exd779xXbxX2dxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c20xX10xX6xX36xXaxX12x11755xXcxd106xXcxX3xX45xX3xXcxX1xX19xX4xX3xX1xXdxX3cxX20xX3xX4xX1x1072cxX3xX49xe090xX41xX3xX4xcde4xX6xX3xXcxX1xXe8xX3xXexX5ax9fb6xX20xX2dxX3xX40xX1xX14xX20xX1xX3xXbxX1xXe8xX3xX42x10857xX3xX4xXe8xX6xX3xXcxXe1xX20xX1xX3xXe8xX1exX3xX42xX26xX3xX42xXdxX3cxX4xX3xXbxX1xX2bxX20xX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX20xX2dxX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX20xX1xX3xX40xX41xX42xXdxX36xX45xX2xX47xX7exX3x11ae4xX6bx11430x11c9bxX3xXbxX1xX5axdb1exX20xX2dxX3xa4cexXdxX6xX3xX40xdfd6xX73xX3xX49xfeb4xX3xX4xc978xX3xX42xc3d1xX20xX3xX3bxb08axX20xX3xX49xX26xX3xX20xX2dxX1xX37xX3xX4x9266xX4xX3xX51xX1xX1dxX3xX36xX56xX20xX3xX4xX5axX2exX3xXex13055xX3xX36xX56xX20xX3xXbxX1xX32xX3xX51xX1xX148xX20xX3xXexX23xX5ax9083xX20xX2dxX3xXexX23xXdx13628xX20xX3xX51xX1xX6xXdxX3xae3fxX1dxX1exX4axXexX3xX5xXdxX3cxXexX2exX3xX4xX14fxX3xX1xXdxX3cxX1dxX3xX193xX1dxX156xX3xX4x13230xX20xX2dxX3xXexX162xX4xX3xXbxX1xX2bxX20xX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX20xX2dxX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX20xX1xX3xX40xX41xX42xXdxX36xX45xX2xX47xX3xXexX23xX1fxX20xX3xX49xX37xX6xX3xX3bxX100xX20xX7exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX41xX36xX1exXaxX12xXcexX1xX5axX13fxX20xX2dxX3xX49xX14cxX3xX49x142aexX20xX2dxX3xX5xX41xXe4xXexX3xX23xX6xX3xX193xX1dxX56xX20xX3xX51xXdxX18bxX73xX3xXexX23xX6xX3xX2dxXdxX156xXdxX3xXexfdc8xX6xX3xX42xX100xX3xX51xXdxX1fxX20xX3xX193xX1dxX1exX4axXexX3x9289xbaf8xX3xX5x133e8xX3xX4xX162xX4xX3xX4xX1x139bcxX3xX4xX14fxX4xX2exX3xX4xX1xX23exX3xXexX19xX3xXbxX1xX162xXexX3xX49xX18bxX3xX49xX5axX6xX3xX4xX162xX4xX3xX1xf49cxX3xX51xXdxX20xX1xX3xX36xX41xX6xX20xX1xX3xX4xX162xX4xX3xX73xf3f9xXexX3xX1xX100xX20xX2dxX3xX20xX1xX1dxX3xX1exX4axX1dxX3xXbxX1xX148xX73xX3xX42xX100xX41xX3xXexX23xX41xX20xX2dxX3xX4xX1xX23exX3xX4xX1xX14xX20xX1xX3xX49xX18bxX3xX51xXdxX18bxX73xX3xX7xX41xX162xXexX3xX4xX1acxX20xX2dxX3xXexX162xX4xX3xXbxX1xX2bxX20xX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX20xX2dxX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX20xX1xX3xX20xX1xX5axca29xX3xXd0xX41xX3xXexX1xX56xX20xX3xX20xX1xXdxX3cxXexX3xX42xX100xX3xX49xX10xX41xX3xX51xX1xX148xX1dxX3xXexX23xX6xX20xX2dxX2exX3xX7xX162xXexX3xX51xX1xX1dxX148xX20xX3xX42xX100xX3xX4xX1xa165xXbxX3xX1xX100xX20xX1xX3xXexX2faxXexX3xX4xX156xX3xX4xX162xX4xX3xX193xX1dxX1exX3xX49xX37xX20xX1xX3xX42xX26xX3xXbxX1xX2bxX20xX2dxX3xX4xX1xX32xX20xX2dxX3xX36xX37xX4xX1xX7exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX41xX36xX1exXaxX12xX0xXdxX73xX2dxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX7exX3bxX6xX41xXbxX1xX1dxXexX1xX41xX7exX42xX20xX5cxX36xX10xX7xX51xXexX41xXbxX5cxX20xX10xX96xX7xX5cxX99xX9axX2xX9cxX5cxX9exX47xX36xXa1xX2xXa3xX2xXa5xX99xX47xXexX2xXa3xX9axX9axX47xXaexX5xX99xX7exXb2xXbxX2dxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX41xX36xX1exXaxX12xXd0xX32xXdxX3xX42xXf1xXdxX3xX4xX162xX4xX3xX51xX1xX1dxX3xX36xX56xX20xX3xX4xX5axX2exX3xXbxX1xX5axX13fxX20xX2dxX3xX49xX14cxX3xXexX1xX100xX20xX1xX3xX5xX4exXbxX3xX2xX99xX3xXexX172xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX23xX1dxX1exX26xX20xX3xa0f1xX3xX2xX99xX3xX51xX1xX1dxX3xX36xX56xX20xX3xX4xX5axX3xX49xX201xX20xX2dxX3xXexX1xX13fxXdxX3xXexX1xX100xX20xX1xX3xX5xX4exXbxX3xX99xX3xXexX172xX3xX5xX5axX1dxX3xX49xX25dxX20xX2dxX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX49xXdxX3xX51xXdxX18bxX73xX3xX7xX41xX162xXexX3xX20xX1xa060xX4xX3xX20xX1xX3dbxX3xX4xX162xX4xX3xX1xX25dxX3xX4xX1xX5axX6xX3xX4xX1xX2faxXbxX3xX1xX100xX20xX1xX3xXexX32xXexX3xXexX23xX1fxX20xX3xX49xX37xX6xX3xX3bxX100xX20xX3xXbxX1xX5axX13fxX20xX2dxX7exX3xXc8xX3cxX3xXexX1xX32xX20xX2dxX3xX5xX41xX6xX3xX5xX5axX1dxX3xX49xX25dxX20xX2dxX3xX4xXe8xX6xX3xXbxX1xX5axX13fxX20xX2dxX3xXexX1xX5axX13fxX20xX2dxX3xX232xX1dxX1exX1fxX20xX3xXbxX1xX162xXexX3xX36x9050xX4xX3xXexX23xX1fxX20xX3xX4xX162xX4xX3xXexX1dxX1exX4axX20xX3xX49xX5axX13fxX20xX2dxX2exX3xX4xX162xX4xX3xX51xX1xX1dxX3xX36xX56xX20xX3xX4xX5axX3xX4xX162xX4xX3xX20xX2dx1451exX3xX1xe227xX73xX3xX42xX100xX3xXbxX1xX162xXexX3xX4xX162xX4xX3xXexX13fxX3xX23xX184xXdxX3xX49xX18bxX3xX49xX18bxX3xX20xX2dxX5axX13fxXdxX3xX36xX56xX20xX3xX1xXdxX18bxX1dxX3xX20xX423xX73xX3xX49xX5axX23exX4xX3xX4xX162xX4xX3xX4xX1xXe8xX3xXexX23xX5axX184xX20xX2dxX3xX4xXe8xX6xX3xXd0xX156xX20xX2dxX2exX3xX139xX1xX100xX3xX20xX5axXf1xX4xX3xXexX23xX41xX20xX2dxX3xX42xXdxX3cxX4xX3xX4xX1xX2faxXbxX3xX1xX100xX20xX1xX3xXexX32xXexX3xXbxX1xX2bxX20xX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX20xX2dxX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX20xX1xX3xX40xX41xX42xXdxX36xX45xX2xX47xX7exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd01cxX1dxXexX1xX41xX23xXaxX12xX55cxX20xX1xX3xXcx138b5xX0xX5cxXbxX12

Anh Tú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thêm 6 ca nhiễm Covid-19

Thêm 6 ca nhiễm Covid-19
2020-04-03 08:24:10

PTĐT - Sáng 3/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 233 người.

Số ca nhiễm nCoV lên 227

Số ca nhiễm nCoV lên 227
2020-04-02 18:21:29

PTĐT - Đến 18h ngày 2/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 5 ca nCoV, gồm một nhân viên công ty Trường Sinh, hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân, hai ca từ nước ngoài về được cách ly ngay.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19
2020-04-02 09:19:49

PTĐT - Sáng nay 2/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca nhiễm nCoV, gồm một người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, ba người nhập cảnh được cách ly ngay​​​​​​. 4 ca nhiễm bệnh...

Thêm 6 ca mắc COVID-19

Thêm 6 ca mắc COVID-19
2020-04-01 19:32:38

PTĐT - Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tới 19h00 hôm nay, đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó 2 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long