Cập nhật:  GMT+7
c3f0xf43bx13190xe738xeeaex10843x11969xe616xe6adxX7xee15xe195xe533x11471x12356x121d1xX5x12c9cxXax11cefxXcx1596exX6x149edxX3xX1x135c8xX3xXexX14xcd44xX3xX4xX1xX16xX3xX4xd9c1x13d63xcbfbxX3xX25xX1x112ecxX25xX3xX5xX6xX16xX3x13323xd769xX25xX26xX0xc8cexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11825xX6xXbxXexXdxX16xX25xXaxX12xX0xXdx13abexX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX25xXexX10xX14xXaxX3xX7xXex126a0xX5xX10xX9xXax12d79xXdx145c4xXexX1x14efcxX3x10a18x10801xd7b1xXbx15456x10980xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX6fxX3x151b5xX71xX2xXbxX75xX76xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX36xX36xX4x11489xee04xX6xX16xXbxX1xe282xXexX1xX16xX90x112c2xX25xX36xX6cxX10xX7x11447xXexX16xXbxX36xX25xX10xX6axX7xX36xc8ddxXabxXabxXabxX36xX2xXabxXabxX6cxXabxX73xc41axX73xX71xX2xX72xXexX72x12c83xXb6x11788xX5xXb6xfcd5xXdxX50xX26xXc2xX80xX73xXbfxX80xX90x115bdxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX1xX19xX3xXexX14xX1dxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX2axX25xX3xX5xX6xX16xX3xX31xX32xX25xX26xXaxX3xX6axXdxX6cxXexX1xX9xXaxX71xX72xX73xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX80xX71xX2xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX16xX25xXaxX12xd511xe879xX25xX1xX3xX31x14c20xX16xX3xX12dxfb41xX12dxX137xX3xXexX1x14859xX25xX1xX3xXbxX1xf6d3xX3xd557xXdx12696xXexX3xXcxX14x10c1fxX3xXexX14xX6xX16xX3xc62fxX96xX13dxX3xX4xX1xX16xX3xX31xX133xXdxX3xX6cxXdxX147xX25xX3xX4x15ea7xX4xX3xXbxX1x13939xX25xX26xX3xXexX133xXdxX3xXa1xX1xX96xX3xX25xX1xX13dxX3xXexX14x12e66xX90xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109eexX10xX6xX6cxXaxX12xX91xX6xX16xXbxX1xX96xXexX1xX16xX90xX9bxX25xX3xXc2xX3xXcxX143xXdxX3xXbdxX73xX36xX72x14e03xX3xX12dxXdxf48dxX25xX3xX31xX16xX13dxX25xX3xX12dxX6xX16xX3xX31xX32xX25xX26xX3xXexX1xX13dxX25xX1xX3xXbxX1xX143xX3xX145xXdxX147xXexX3xXcxX14xX14cxX3xXex11f54xX3xX4xX1xe1a9xX4xX3xX26x13777xXbxX3xX50xX1dbxXexX1aaxX3xXexX1x1153fxX50xX3xX1x1475fxXdxX1aaxX3xX31xX32xX25xX26xX3xX9bxXdxX1aexX25xX3xX31xX16xX13dxX25xX3xX9bxXdxX1aexX25xX1aaxX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX2axX25xX3xX5xX6xX16xX3xX31xX32xX25xX26xX3xX1xXdxX147xX25xX3xX31xX6xX25xX26xX3xXexX1xX96xX1aexX3xXexX14xX17cxX3xXexX133xXdxX3xXa1xX1xX96xX3xX25xX1xX13dxX3xXexX14xX17cxX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX2axX25xX3xX4x14bbfxX6xX3xX26xXdxX6xX3xX31xX14cxX25xX1xX3xX24xX25xX26xX3x15c91xX1xcc64xX25xX26xX3xX145xX1e5xX25xX3xXcxX1x10b8dxX16xX3xc96exX3xXa1xX1xX96xX3xX80xX1aaxX3xX75x1255axX50xX3x1228bxX32xXdxX1aaxX3xX75xX12exX3xXcxX1x15b60xX65xX3xX145xX2axX25xX90xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14fa2xX16xX6cxX65xXaxX12xX137x15944xX1dxX4xX3xX91xXdx1373exXexX3xXa1xX1xX96xX3xX25xX1xX13dxX3xXexX14xX17cxX3xX4xX243xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX253xX1xX255xX25xX26xX3xX145xX1e5xX25xX3xXcxX1xX25fxX16xX3xX4xX26cxX3xX1xd243xX25xX3xX80xX73xX3xXbxX1xX16axX25xX26xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX2axX25xX3xX5xX6xX16xX3xX31xX32xX25xX26xX3xX5xX13dxX50xX3xX9bxXdxX147xX4xX3xXexX133xXdxX3xX4xX165xX4xX3xX4xX24xX25xX26xX3xXexX65xX3xXexX14xX16xX25xX26xX3x10d82xX1xX96xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX147xXbxX3xXcxX1xX279xX65xX3xX145xX2axX25xX3xXexX1xX96xX1aexX3xX262xX3xX9bx150f6xXdxX3xX26xXdxX165xX3xX72xX72xX73xX90xX73xX73xX73xX3xX31x101c4xX25xX26xX36xX3xXbxX1xX16axX25xX26xX36xX3xXexX1xX165xX25xX26xX90xX3xXcxX1xX10xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf082xX3xX4xX243xX6xX3xX25xX1x10331xX25xX26xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX2axX25xX3xXexX1xX96xX1aexX3xXexX14xX17cxX3xX262xX3xX31xX2axX65xX1aaxX3xXa1xX1xX96xX3xX25xX1xX13dxX3xXexX14xX17cxX3xX5xX96xX24xX25xX3xX31xX25fxX50xX3xX91xX25fxX16xX3xX6xX25xX3xX25xXdxX25xX1xX3xXexX14xfee4xXexX3xXexd7c6xX1aaxX3xX6xX25xX3xXexX16xX13dxX25xX3xX9bx11b48xX3xXexX13dxXdxX3xX7xX25fxX25xX3xX9bxX13dxX3xX26xXdxX165xX3xXexX1xX96xX1aexX3xXbxX1xX16axX25xX26xX3xX4xcc63xX25xX26xX3xXa1xX1xX165xX3xXbxX1xX255xX3xX1xX1dxXbxX3xX9bxX329xXdxX3xX50xX1d7xX4xX3xXexX1xX96xX3xX25xX1xX3a0xXbxX3xX4xX243xX6xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX2axX25xX90xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28fxX16xX6cxX65xXaxX12xXcxX133xXdxX3xX91xX96xX1d3xXdxX3xX26xX1dbxXbxX3xX50xX1dbxXexX1aaxX3xX12dxXdxX1aexX25xX3xX31xX16xX13dxX25xX3xX12dxX6xX16xX3xX31xX32xX25xX26xX3xXexX1xX13dxX25xX1xX3xXbxX1xX143xX3xX145xXdxX147xXexX3xXcxX14xX14cxX3xX31xX12exX3xXexX14xX6xX16xX3xX1xX19xX3xXexX14xX1dxX3xXexXdxX3b0xX25xX3xXexX1xX96xX1aexX3xXbxX1xX16axX25xX26xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX2axX25xX3xXexX133xXdxX3xXa1xX1xX96xX3xX25xX1xX13dxX3xXexX14xX17cxX3xXbdxX73xX73xX90xX73xX73xX73xX3xX31xX339xX25xX26xX36xXbxX1xX16axX25xX26xX90xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28fxX16xX6cxX65xXaxX12xX137xX2axX65xX3xX5xX13dxX3xX9bxXdxX147xX4xX3xX5xX13dxX50xX3xX4xX26cxX3x1572bxX3xX25xX26xX1x108f8xX6xX1aaxX3xXexX1xc555xX3xX1xXdxX147xX25xX3xX7xX3a4xX3xX153xX96xX6xX25xX3xXexX2axX50xX1aaxX3xX4xX1xX1e5xX50xX3xX5xX16xX3xX4xX243xX6xX3xXexX1d3xX3xX4xX1xX1d7xX4xX3xX45xX24xX25xX26xX3xX31xX16xX13dxX25xX3xX31xX143xXdxX3xX9bxX329xXdxX3xX31xX16xX13dxX25xX3xX9bxXdxX1aexX25xX1aaxX3xX25xX26xX296xf769xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX31xX32xX25xX26xX90xX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
2022-05-30 19:35:00

baophutho.vn Mạng internet mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em, từ cung cấp kiến thức và thông tin, kết nối bạn bè đến tìm kiếm nội dung học tập, kỹ năng sống...

Trao nhà “Nghĩa tình nông dân”

Trao nhà “Nghĩa tình nông dân”
2022-05-30 17:44:00

baophutho.vn Ngày 30/5, Hội Nông dân huyện Cẩm Khê tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình anh Nguyễn Văn Huỳnh ở khu Tiền Phong, xã Chương Xá.

Thành phố 60 năm - Rực rỡ cờ hoa

Thành phố 60 năm - Rực rỡ cờ hoa
2022-05-30 15:54:00

baophutho.vn Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, phố của TP Việt Trì những sắc hoa, màu cờ rực rỡ được trang hoàng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập...

Nhịp sống giữa lòng thành phố

Nhịp sống giữa lòng thành phố
2022-05-30 15:03:00

baophutho.vn Quần thể cảnh quan Công viên Văn Lang được ví như “viên ngọc xanh” của thành phố Việt Trì. Nơi đây không chỉ mang hơi thở, nhịp sống của người...

Thanh Ba: Mưa bão làm sập nhà dân

Thanh Ba: Mưa bão làm sập nhà dân
2022-05-29 10:43:00

baophutho.vn Tối 28/5, cơn bão kèm mưa to đã làm một nhà dân trên địa bàn xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba bị đổ sập hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long