Cập nhật:  GMT+7
41f5x7938x5879x6df3x7648x9f8bxb42dx9325x5267xX7xc870xbdaexd713x6a64x6c38x8e6axX5x5d1axXaxa647xXcx9460xbadfx7bd1xX3x5549xc221xc299xX3xX16xcd89x9515x6402xXdxX3xXexX1xX6xcdabxX3xX1dxXdxX6xX3xX1xXdxdc76xX16xX3xX25xb579x685exX3xXex7df2xX16xX1xX3xX16xX1dxX32x571exc4d6xX16xX3x8376xXcxX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXcxX6xX25xX3x5d7dx896dxX16xX1dxe07bxX0x76bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4b2xX10xX6xc3c9xXaxX12xXcxX14x8af8xX16xX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1dx7a95xX3cxX3xd77cx7b6bx66d1xX7ax7599xX56xX18xcdc6xX3xd202xX6xX16xX3xaf6dxX1xcd0axX3xd400xcb04xX6dxX3x5ba4x9fc1xX16xX3xX8bxe1adxX16xX1dxX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xX1xX32xX3cxX3dxX16xX3xXcxX6xX25xX3xX50xX51xX16xX1dxX3xXbxX1xe7d4xXdxX3xX1xc53dxXbxX3xX8fxd435xXdxX3xX65xX94xXdxX3xX87xX1x67f3xX3xXexX1xX90xXbxX3xX8bx9e31xX3xXexX89xX16xX1xX3xXex7dfdxX3xX4xX1xa7fbxX4xX3xX4xX1xX1ex6fa4xX16xX1dxX3xXexX14xX35xX16xX1xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xX40xXcxX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXcxX6xX25xX3xX50xX51xX16xX1dxX54x7a2axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX6dxX16xXaxX12xX0xXdxX25xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxd62dxXdxX68xXexX1x9df7xX3xX7exX19xX1axXbxdf6cx9733xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX157xX3xX19xX18xdf68xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX11dxa903xX6xX6dxXbxX1xX32xXexX1xX6dxX11dxX8fxX16xX56xX68xX10xX7x695bxXexX6dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX7axddedxX194xX18xX56xX2xX2xX2xX68xX194xX2xX16axX2xX194xX19xX1axXexX18xX19xX2xX2xX5xX19xX7cxX2xX7bxX1axX68xX194xX2xX2xX16axX7bxX2xX7exXexX2xX1axX1axX1axX5xX18xX7cxX16axX11dx9b99xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX6xX25xX3xX1dxXdxX6xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xX40xXcxX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXcxX6xX25xX3xX50xX51xX16xX1dxX54xXaxX3xX152xXdxX68xXexX1xX9xXaxX7exX19xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX19xX18xX16axXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX6dxX16xXaxX12xXcxX1xX6xX25xX3xX1dxXdxX6xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xXexX8cxXdxX3xX4xX1xX1exXe9xX16xX1dxX3xXexX14xX35xX16xX1xX11dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6dxX68xX3cxXaxX12xX87xX1xX1exXe9xX16xX1dxX3xXexX14xX35xX16xX1xX3xX8bx4c5cxX3xXexX1xX32xX3xX1xc7b2xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xX8fxXdxX15xX16xX3xX8bxX2dxX16xX3xXex652bxX3xX4xX31xX4xX3xX15dxX293xX81xX3xXexX1xe027xX3xXexX14x70d8xX16xX81xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXe9xX3x9d0exX32xX6xX16xX81xX3xX8bxXe9xX16xX3xX8fxX2c8xX81xX3xX68xX6dxX6xX16xX1xX3xX16xX1dxX1xXdxX3dxXbxX3xXexX14xX15xX16xX3xX8bxX2c8xX6xX3xX179xX77xX16xX3xX1xX32xX3cxX3dxX16xX3xXexX1xX6xX25xX3xX1dxXdxX6xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX11dxX3xde48xX2dxXexX3xX2d7xX32xa117xX81xX3xX83xX6xX16xX3xXcxXdfxX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX8bxX293xX3xXexXdxX2dxXbxX3xX16xX1xX90xX16xX3xX8bxX1exXc2xX4xX3xX7exe394xX7axX3xX8bxXe9xX16xX3xX8fxX2c8xX3xX25xX31xX32xX3xX6xX16xX3xXexX6dxX77xX16xX81xX3xX8bxX31exX25xX3xX179xX31exX6dxX3xX4xX1xX2ccxXexX3xX5xX1exXc2xX16xX1dxX11dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX6dxX16xXaxX12xX0xXdxX25xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX152xXdxX68xXexX1xX157xX3xX7exX19xX1axXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX157xX3xX16axX19xX194xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX11dxX179xX6xX6dxXbxX1xX32xXexX1xX6dxX11dxX8fxX16xX56xX68xX10xX7xX189xXexX6dxXbxX56xX16xX10xX152xX7xX56xX7axX194xX194xX18xX56xX2xX2xX2xX68xX194xX2xX16axX2xX194xX19xX19xXexX18xX7axX194xX194xX5xX18xX7cxX2xX7bxX1axX68xX194xX2xX2xX16axX7exX7axX1axXexX2xX2xX16axX7exX5xX2xX1axX11dxX1c0xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX6xX25xX3xX1dxXdxX6xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xX40xXcxX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xXcxX6xX25xX3xX50xX51xX16xX1dxX54xXaxX3xX152xXdxX68xXexX1xX9xXaxX7exX19xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX16axX19xX194xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX6dxX16xXaxX12xX340xX3xXexX90xXbxX3xXexX1x6019xX3xX4x8166xX3xXexX1xX77xX16xX1xX3xXexe718xX4xX1xX3xX15dxX32xX2ccxXexX3xX7xb3c5xX4xX3xXexX14xX6dxX16xX1dxX3xXbxX1xX6dxX16xX1dxX3xXexX14xX77xX6dxX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xX8bxX1exXc2xX4xX3xX179xXdxX494xX32xX3xX68xX1exXe9xX16xX1dxX81xX3xX189xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1exd8ecxX16xX1dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6dxX68xX3cxXaxX12x60e2xb20bxX3cxX3xX5xX77xX3xX1xX6dxX8cxXexX3xX8bxX94xX16xX1dxX3xX25xX6xX16xX1dxX3xac3fxX3xX16xX1dxX1x5b6fxX6xX3xX16xX1xX505xX16xX3xX8fxbd14xX16xX3xX8bxX1exXc2xX4xX3xXexXdfxX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX1x63b6xX16xX1dxX3xX16xX528xX25xX3xX16xX1xX539xX25xX3xX1dxX497xXbxX3xXbxX1x78ecxX16xX3xX189xX1xX4aaxX4xX3xXbxX1x9039xX4xX3xXexX35xX16xX1xX3xXexX14xX8cxX16xX1dxX3xX189xX1xX6xX16xX3xX1xXdxX2dxX25xX3xX25xX31xX32xX3xXexX14xX6dxX16xX1dxX3xX8bxXdx468cxX32xX3xXexX14xX2c8xX3xX8fxX77xX3xX4xX2ccxXbxX3xX4xXe3xX32xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX179xX3dxX16xX1xX15exX3xX8bxa004xX16xX1dxX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexX1xX494xX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX16xX1dxX1xX51fxX6xX3xX4xcf3cxX3xX4xX6xX6dxX3xX8bxd58exXbxX81xX3xX5xc60dxX16xX1dxX3xX16xX1xX505xX16xX3xX31xXdxX3xX8fxX77xX3xXexX14xX31xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX3dxX25xX3xX8fxXc6xXdxX3xX4xX94xX16xX1dxX3xX8bxX599xX16xX1dxX3xX4x965fxX6xX3xX4xX31xX16xX3xX179xX94xX81xX3xX8bxX31exX16xX1dxX3xX8fxXdxX15xX16xX81xX3xX8bxX6dxX77xX16xX3xX8fxXdxX15xX16xX81xX3xX1xX94xXdxX3xX8fxXdxX15xX16xX81xX3xX16xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xX6xX6dxX3xX8bxX94xX16xX1dxX3xXexX14xX15xX16xX3xX8bxX2c8xX6xX3xX179xX77xX16xX3xX1xX32xX3cxX3dxX16xX11dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6dxX68xX3cxXaxX12xX50xX1xX505xX16xX3xX68xX2c8xXbxX3xX16xX77xX3cxX81xX3xX340xX3xXexX90xXbxX3xXexX1xX494xX3xX4xX497xX3xXexX1xX77xX16xX1xX3xXexX4a0xX4xX1xX3xX15dxX32xX2ccxXexX3xX7xX4aaxX4xX3xXexX14xX6dxX16xX1dxX3xX4xX51xX16xX1dxX3xXexX31xX4xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX25xX31xX32xX3xXexX35xX16xX1xX3xX16xX1dxX32xX3cxX3dxX16xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX8bxX6dxX8cxX16xX3xX7axX1axX7axX1axX7cxX7axX1axX7axX7axX3xX8bxX293xX3xX8bxX1exXc2xX4xX3xX179xXdxX494xX32xX3xX68xX1exXe9xX16xX1dxX81xX3xX189xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1exX4ecxX16xX1dxX11dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96d9xX32xXexX1xX6dxX14xXaxX12x9a38xX6e8xX6e8xX6e8xX6e8xX6e8xX65xX599xX16xX1dxX3xX50xX1xX32xX16xX1dxX0xX56xXbxX12

​​​​​​Hồng Nhung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì

Bàn giao Nhà nhân đạo tại Việt Trì
2023-12-08 18:37:00

baophutho.vn Ngày 8/12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Việt Trì phối hợp tổ chức bàn giao Nhà nhân đạo cho gia đình bà Lê Thị Hiền - thuộc diện hộ nghèo,...

Chương trình “Tiếp sức em đến trường

Chương trình “Tiếp sức em đến trường"
2023-12-08 18:35:00

baophutho.vn Ngày 8/12, Hội CTĐ huyện Thanh Sơn phối hợp với Hội CTĐ huyện Thanh Thuỷ và xã Khả Cửu tổ chức chương trình “Tiếp sức em đến trường” trao quà...

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long